Савенко Віктор Васильович

Посада: професор кафедри теорії та історії держави і права
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9334-6785
RESEARCHER ID: R-5204-2018

Контакти:
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
E-mail: v.savenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 203

Коло наукових інтересів: філософія права;  історія вчень про державу і право.


Лекційні курси: Філософія права; Історія вчень про державу і право; Дослідження та основи академічної доброчесності.


 Савенко Віктор Васильович у 1993 р.  році закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Історик. Викладач історії», У 1997 році в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «історія України» на тему: «Роль наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.))».

З 1992 р. – старший лаборант кафедри всесвітньої історії Тернопільського педагогічного інституту. З 1997 р. – асистент, з 2002 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2005 по 2006 рр. працював на посаді заступника декана історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2006 по 2013 рр. – декан  історичного факультету  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З вересня 2013 р. – пошукач при докторантурі Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2018 р. професор кафедри теорії та історії держави і права.

26 грудня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.12  філософія права. Тема дисертації: " Закон у структурі правової реальності: Філософсько-правовий аналіз ". 

Підготовив понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографії. Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

 

Публікації:

1. Савенко В. В. Закон у структурі правової реальності: монографія / В. В. Савенко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 459 с.

2. Савенко В. В. Правова поведінка в умовах правової реальності сучасного соціуму / В. В. Савенко // Митна справа. – № 5. – Частина 2. – Книга 2. – 2014. – С. 139 – 143.

3. Савенко В. В. Історіософське бачення явища громадського суспільства: антична та середньовічна правова реальність / В. В. Савенко // Митна справа. – № 6. Частина 2. – Книга 1. – 2014. – С. 97–102.

4. Савенко В. В. Вплив закону на формування правосвідомості людини у громадянському суспільстві / В. В. Савенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – Випуск 6 – 1. – Том 1. – 2014. – С. 62 – 65.

5. Савенко В. В. Закон як засіб правового регулювання суспільних відносин у державі / В. В. Савенко. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право – Випуск 31. – Том 3. – 2015. – С. 147–150.

6. Савенко В. В. Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи / В. В. Савенко. //  Юридичний вісник  – № 1/2. – 2015. – С. 18 – 22.

7. Савенко В. В. Закон як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі / В. В. Савенко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică . – № 1 (11) . – Chişinău. – Republica Moldova,  2015. – S. 25–28.

8. Савенко В. В. Правовідносини як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі / В. В. Савенко // Evropský politický a právní diskurz. – V. 2. – Iss. 2. Brna. – Česká republika, 2015. – S. 148–152.