Білик Надія Іванівна

 Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-3699-2017


Контакти:
E-mail: n.bilyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Коло наукових інтерсів: лепкознавство, музеєзнавство, джерелознавство, корпоративна культура

 

1. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Професійна етика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. Н. І. Білик. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 24 с.

2. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з курсу «Корпоративна культура» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / уклад. Н. І. Білик. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 15 с.

3. Білик Н. Субкультури та особливості співпраці з їх представниками. Довідник для роботи з молоддю в громадах. Тернопіль, 2018. С. 36–42.

4. Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого : монографія. Тернопіль : Богдан, 2013. 184 с.

5. Білик Н. Особовий архів Богдана Лепкого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 1. Ч. 2. С. 106–109.

6. Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі. Вісник Книжкової палати України. Історичні науки. Соціальні комунікації. К., 2016. № 11 (244). Листопад. С. 35–38.

7.  Білик Н. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого. Гілея : науковий вісник. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки.  К., 2016. Вип. 113 (№ 10). С. 126–130.

8. Білик Н. Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам’яті. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Історичні науки. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 47. С. 226–229.

9. Білик Н. Публіцистика Богдана Лепкого як історичний документ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство : матеріали міжнар. наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Тернопіль : ТНПУ, 2017. Вип. 47. С. 3–18.

10. Білик Н. Спогади Зенона Кузелі як історичний документ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 3. С. 111–117.

11. Білик Н. Інсценізація історичної епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» та її втілення у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1 (Вип. 38). С. 204–210.

12. Білик Н. «Українське питання» в епістолярії Богдана Лепкого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 1. Ч. 2. С. 151–155.

13. Білик Н. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна. Збірник праць : том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка. Тернопіль : Терно-граф, 2013. С. 72–88.

14.  Білик Н. «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого»: джерельна база наукового проекту. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика :  матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 84–91.

15. Білик Н., Угрин А. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості І.-Г. Пінзеля. Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 13 жовт. 2017 р. Тернопіль : Вектор, 2017. С. 51–53.