Біловус Леся Іванівна

 Посада: доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-2316-2017


Контакти:
E-mail: l.bilovus@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Коло наукових інтересів: україномовна періодика діаспори США
Публікації:

1. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с.

(особистий внесок – 106 с.).

2. Біловус Л. І. Керування документацією : навчально-методичні матеріали. Тернопіль : Вектор, 2018. 36 с.

3. Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) : монографія / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 608 с.

4. Біловус Л. І. Світовий конгрес українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) – напрями роботи для збереження національної ідентичності // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2017. № 2 (4). С. 196–208.

5. Біловус Л. І. Веб-сайти україномовних періодичних видань США як джерело дослідження діяльності української діаспори у напрямі збереження національної ідентичності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 58–66.

6. Біловус Л. І. Діяльність української церкви у США в обороні національних духовних практик як чинника збереження національної ідентичності (на матеріалі періодичної преси української діаспори) // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини. 2017. Вип. 20. С. 337–345.

7. Біловус Л. І. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20). Т. 2. С. 100–107.

8. Біловус Л. І. Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 128. С. 93–96.

9. Біловус Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 131. С. 90–94.