Біловус Леся Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-2316-2017


Контакти:
E-mail: l.bilovus@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
Коло наукових інтересів: україномовна періодика діаспори США
Публікації:
1. Гендерна репрезентація українського мовного простору // Мандрівець. – № 2(92). – Тернопіль: Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець», 2011. – С. 83-85. (0,4 др.арк.).
2. Біловус Л., Блашків О., Гавура О., Ліщинська Н. Українська мова: практичний посібник для абітурієнтів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 524 с. (30,7 друк. арк.)
3. Управління та організація діяльності інформаційних установ: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. –637 с. – 17,3 др.арк.
4. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи Л.І. Біловус, Н.М. Ліщинська // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет /редкол. Тюрменко І.І. та ін. – К.: НАУ, 2013. – С. 6-8 (0,2 др.арк.)
5. Молодіжні уявлення соціокультурної моделі потенціалу жінки в українському суспільстві // Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали VI міжнародної наукової конференції 12-13 квітня, Острог – 2013). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 12. – С. 115-123. (0,5 др.арк.).
6. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ / Гол. ред. М.С. Тимошик. – Число 1. – У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: КНУКІМ, 2013. – С. 188-191. – 314 с. (0,5 др.арк.)
7. Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 27-31. (0,6 др.арк.).
8. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів ОКР «магістр» спеціальності «Державна служба» / Л. Біловус, Вількова Т.Т., Гавура О.М., Конопліцька О.І., Ліщинська Н.М., Шкіцька І.Ю. – Тернопіль: Новий колір, 2013. – 44 с. (1,6 друк. арк.)
9. Тарас Шевченко в україномовній періодиці США // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 5-6 березня 2014 р., ТНЕУ // Психологія і суспільство : Спецвипуск. – С. 11-12. (0,2 др. арк.)
10. Творча особистість Т.Г. Шевченка в періодиці української діаспори США // Zbi?rraport?wnaukowych. "Wsp??czesnetendencje w nauce i edukacji” (27.02.2014-28.02.2014). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamondtradingtour”, 2014. – 72 str. – S. 26-31. (0,5 др.арк.)
11. Рецепція творчої постаті Т. Шевченка в періодиці української діаспори США // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 25-28. (0,5 др. арк.)