В.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

В.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів і природокористуванняГевко Роман Богданович (Roman Hevko) – в.о. завідувачa кафедри, доктор технічних наук, професор.

 

E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Внутрішній: 12425.
Кабінет: 2401
Сайт кафедри: http://mbp.tneu.edu.ua
 
       У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю „Технологія машинобудування, верстати та інструменти”. Під час навчання в КПІ активно займався науково-дослідною роботою, опублікував 5 статей і отримав 32 авторських свідоцтва на винаходи.
       Свою трудову діяльність розпочав у ВАТ „Тернопільський комбайновий завод”, де у 1987-1998 рр. працював інженером-конструктором та заступником начальника науково-дослідного відділу. У 1987 р. поступив на заочну форму аспірантури до Київського автомобільно-дорожного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1990 р. у Львівському політехнічному інституті. З 1991 р. викладав за сумісництвом в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.
       У 2000 р. захистив докторську дисертацію в Національному аграрному університеті.
Автор 471 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 11 посібників і підручників, 288 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Заслужений винахідник України. Академік Інженерної академії України.Голова Тернопільського відділення Інженерної академії України. Лауреат обласної премії імені Івана Пулюя.
      Підготував чотирнадцять кандидатів технічних наук.
      Р. Б. Гевко – член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті та Вінницькому національному аграрному університеті.
     Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників компонувальних схем і робочих органів коренезбиральних машин та систем для транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористуванняГевко Роман Богданович (Roman Hevko) – в.о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, професор.
 Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за напрямками:
 
- «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;
- «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр»;
- МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І  ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ».

 
Економічні перетворення в Україні та аналіз тенденцій розвитку світової економіки свідчать про те, що виникла гостра потреба у фахівцях нового типу, які володіють комплексом знань і навиків інженера, економіста та менеджера. Основним завданням таких фахівців є ефективне ведення бізнесу, аналіз ситуацій і прийняття відповідних рішень для ефективного управління підприємствами та установами. Студенти проходять стажування і практику відповідно до міжнародних програм у Німеччині, Англії, Швейцарії, США та інших країнах світу.
Навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: д.т.н., професор, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України  Р.Б. Гевко; д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Ю.В. Дзядикевич; д.е.н., професор Т.Г. Дудар; д.с.-г.н., проф. Ю.І. Гайда; к.т.н., доцент А.О.  Вітровий; к.т.н., доцент М.В.  Буряк; к.т.н., доцент Р.І.  Розум; к.е.н., доцент Г.І. Пиріг; к.е.н., доцент В.Т. Дудар; к.е.н., доцент Р.В. Волошин;  к.е.н., доцент І.В. Любезна; старший викладач В.В. Мельниченко.
Всі викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи - патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано 150 патентів України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету. 
Викладачі кафедри визнані „Кращими винахідниками Тернопільської області” у 2005-2015 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.). 
Кафедра є випусковою, готує фахівців за напрямом "Менеджмент організацій”, професійна орієнтація "Геодезія та землеустрій”, "Менеджмент природокористування та економіка довкілля” за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр”, а також за магістерською програмою «Економіка довкілля і природних ресурсів».
 
Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:
- Виробничий менеджмент;
- Екологічна безпека;
- Екологічна політика;
- Екологічний менеджмент;
- Економіка управління природними ресурсами;
- Економічний аналіз інвестиційних проектів;
- Енергетичний менеджмент; 
- Менеджмент довкілля підприємств;
- Менеджмент організації;
- Методи прийняття управлінських рішень;
- Методологія наукових досліджень;
- Операційний менеджмент;
- Охорона праці в галузі;
- Прикладний екологічний маркетинг;
- Системи машин і механізмів АПК;
- Теорія організації;
- Управління змінами;
- Управління інтелектуальним капіталом;
- Управління процесами природокористування;
- Економіка землекористування;
- Економічні основи ресурсозбереження;
- Сталий розвиток суспільства;
- Моніторинг еколого-економічних систем;
- Економіка довкілля та організація природокористування;
- Основи екології та захист навколишнього середовища;
- Система екологічного менеджменту;
- Стратегія розвитку природокористування.
 
Співробітники кафедри працюють над науковою темою "Економіко-екологічна оцінка раціонального використання деревної біомаси”, а також над низкою госпдоговірних темах.
 
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2401, a.2402)
Тернопіль, 46020

Професорсько-викладацький колектив

Гевко Роман Богданович

Гевко Роман БогдановичПосада: професор, в.о. завідувачa кафедри.
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2401

Розум Руслан Іванович

Розум Руслан Іванович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: r.rozum@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2402


Дзядикевич Юрій Володимирович

Дзядикевич Юрій Володимирович
Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2402


Дудар Тарас Григорович

Дудар Тарас Григорович
Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 220
Кабінет: 2220
 


Вітровий Андрій Орестович

Вітровий Андрій Орестович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402


Пиріг Галина Ігорівна

Пиріг Галина Ігорівна
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402

Волошин Роман Володимирович

Волошин Роман Володимирович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Кабінет: 2206


Буряк Микола Васильович

Буряк Микола Васильович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402Любезна Ірина Василівна

Любезна Ірина Василівна
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Кабінет: 2402

Дудар Володимир Тарасович

Дудар Володимир Тарасович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 
E-mail: v.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226 
Кабінет: 2206