Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Бруханський Руслан Феоктистович
Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, головний редактор міжнародного наукового журналу "Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації"
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу


RESEARCHER ID: G-6076-2017
LinkedIn: 86030311b


Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі управління


Контакти: 
Телефон: (0352) 47-50-79; 47-50-50*12221
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит». У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи», здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.). Член Ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (з 2010 р.). Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з спеціальності «Облік і оподаткування» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Голова державної екзаменаційної комісії (2007-2009 рр., 2015-2018 рр.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», University of Management and Technology, Пакистан (з 2017 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Академічне стажування у закладах освіти Європейського союзу (2017 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016, 2017). Академічний експерт QS Global Academic Survey (2018).
 
Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.). Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
 
Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 162 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, 93 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.
 
Основні публікації: 

1. Бруханський, Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.

2. Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 444 с.

3. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 452 с.

4. Бруханський, Р. Ф. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект / Р. Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 8. – С. 18-28.

5.  Бруханський, Р. Ф. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах / Р. Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 9. – С. 27-36.

6.  Бруханський, Р. Ф. Проблеми застосування судово-бухгалтерських експертиз в Україні / Р. Ф. Бруханський // The genesis of genius. – Geneva, 2014. – Vol-2, S. 224-227.

7.  Бруханський, Р. Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект / Р. Ф. Бруханський // Облік і фінанси. – 2014 р. – № 3 (65)`2014. – С. 15-20.

8. Бруханський, Р. Ф. Передумови та причини виникнення стратегічного управлінського обліку / Р. Ф. Бруханський // Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension – Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – 132 p. (Р. 37-44).

9. Brukhanskyi, R. Expansion of accounting subject: strategical aspect / R. Brukhanskyi // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – Р. 320-325.

10. Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.

11. Бруханський, Р. Ф. Адаптація бухгалтерського обліку до сучасних потреб управління / Р. Ф. Бруханський // The genesis of genius : scientific and educational periodical journal of economists and jurists. – Geneva : Consilium, 2017. – № 8. – Р. 10-16.

12. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.

13. Бруханський, Р. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Р. Ф. Бруханський, М. С. Палюх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 350 с.

14. Brukhanskyi R. F., Furman O. Ye. Accounting information positioning of agrarian business socio-economic strategy. Scientific bulletin of Polissia № 1 (9), P. 1, 2017. 72-79. (Web of Science)

15. Brukhanskyi R. F., Yazlyuk B. O., Bincharovska T. A. (2018). Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 241-251. (Scopus)

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

«Серед усіх скарбів людства
знання є найціннішим,
тому що воно не може бути
ні вкраденим, ні загубленим,
ні знищеним» Дорогі студенти!

Ви стали частиною багатотисячної родини ТНЕУ – визнаного центру науки, пізнання і духовності, флагмана економічної освіти України.

Перегорнувши чергову сторінку своєї біографії, Ви здобули почесний  статус студента. Це абсолютно новий рівень ставлення до себе і суспільства.

Навчання в університеті покладає на Вас велику відповідальність. Сподіваюсь, що Ви наполегливо оволодіватимете знаннями, утверджуватимете високу духовність, поважатимете традиції й звичаї нашого університету, сформовані не одним поколінням студентів і науковців. Саме в цю чудову пору життя – студентські роки – Ви знайдете професійні знання, мудрих наставників і справжніх друзів.

Бажаю Вам повною мірою скористатися тими можливостями, які пропонує наш університет, здобути висококласну освіту і знайти своє місце в житті. Нехай студентська юність подарує Вам багато приємних спогадів, а стіни нашого славного університету стануть для Вас рідними.

  

Завідувач кафедри обліку та

економіко-правового забезпечення

агропромислового бізнесу                                                                            Р.Ф.  Бруханський

 

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу є ровесником Тернопільського національного економічного університету, одним із фундаторів його славної історії.
За понад 50-річну історію розвитку колектив кафедри вміло поєднав класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання; індивідуальний підхід до кожного студента; реалізацію європейських норм і стандартів в освіті; адаптацію навчальних планів до вимог регіональної економіки; організаційно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу; програми обміну та стажування студентів за кордоном; сприяння активному дозвіллю студентів.
Науковцями кафедри опубліковано понад дві сотні підручників, навчальних посібників, монографій, що широко визнані в наукових колах і знайшли своє місце серед економічної літератури бібліотечних фондів не лише України, але й інших країн світу. Створено базу електронних підручників, навчальних посібників і контролюючих програм. Підготовлено та розміщено на Web-порталі ТНЕУ повний комплекс навчально-методичної документації. Професори кафедри входять до складу редакційних колегій 10 міжнародних наукових журналів України, Японії, Пакистану і Швейцарії.

 

Ми пропонуємо унікальну можливість поєднання економічних і юридичних знань, що є реальною перевагою працевлаштування в Україні.

 

Серед еліти випускників кафедри: Президент України; Голова адміністрації Президента України; Міністр сільського господарства і продовольства України; заступники Міністрів галузевих міністерств України; голови обласних, районних і селищних рад; голови або заступники обласних і районних державних адміністрацій; міський голова Тернополя; начальник обласного управління Національного банку України; заступники голів обласних державних податкових адміністрацій; керівники районних державних податкових адміністрацій; начальники управлінь регіональних митниць; начальники відділів регіональних управлінь Державної фінансової інспекції України; керуючі обласними відділеннями провідних банків України; доктори економічних наук, професори; кандидати економіних наук, доценти; завідувачі кафедр, декани ВУЗів України; володарі ґрантів Президента України; стипендіати Кабінету Міністрів України; директори, менеджери, головні бухгалтери провідних підприємств України; представники іноземних компаній в Україні; власники малого і середнього бізнесу; аудитори; експерти; меценати.

 

Асоціація успішних випускників кафедри сприяє у працевлаштуванні.

 

Адреса кафедри:

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (2 корпус ТНЕУ, к.2116)

Тел.: +38 (0352) 47-50-50*12-221

E-mail: oepz@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: http://oepz.tneu.edu.ua 

Запрошуємо на навчання за освітніми програмами

 

Кафедра забезпечує якісну підготовку фахівців
за освітнім ступенем:

 
БАКАЛАВР:
спеціальність - Облік і оподаткування
напрям підготовки - Економіка
фахове спрямування: Економічна оцінка землі та нерухомого майна (2, 3 курс)
 

МАГІСТР:

спеціальність - Облік і оподаткування
освітня програма: Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
спеціальність - Економіка
  
До приймальної комісії необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів:
За державним замовленням:
   1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
   2) МАТЕМАТИКА
   3) ГЕОГРАФІЯ або ІНОЗЕМНА МОВА
Виключно на контрактних умовах:
   1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
   2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
   3) МАТЕМАТИКА АБО ГЕОГРАФІЯ   
    Для практикуючих бухгалтерів наша кафедра спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інститутом обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України пропонує унікальну можливість підвищення кваліфікації за Програмою сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant).
    За результатами навчання учасники програми отримують:
    1. Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (Сертифікат САРА (Certified Agricultural Professional Accountant);
    2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.
 
  Для динамічного засвоєння першокурсниками загальної філософії та основних історичних тенденцій становлення і розвитку бухгалтерського обліку колективом кафедри створено Міні-музей «Історія обліку і контролю».
  

 Міні-музей "Історія обліку"
 
  Більшість наших студентів є членами наукової студентської секції кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу «Учні Луки Пачоллі». Члени секції проводять наукові семінари, пізнавальні квести, студентські наукові конференції.

Студентська наукова секція кафедри "Учні Луки Пачолі"
  
  Доброю традицією кафедри є проведення виїзних наукових семінарів у провідних підприємствах Тернопільської області.

 Наші студенти і викладачі у корпорації "Агропродсервіс"
 
  Здобувши належний рівень теоретичних знань, наші студенти мають можливість отримати практичні навики роботи за фахом, спілкуючись з представниками аграрного бізнесу і державних контролюючих органів.

 Зустріч з провідним державним інспектором Державної фінансової інспекції в Тернопільській області
 
   З метою формування висококласних фахівців колективом кафедри забезпечено функціонування сучасних структурних підрозділів:
  Тренінг-центр «Облікова документація», в межах якого студентам надається реальна можливість власноручного заповнення повного комплексу облікових і звітних документів сучасного підприємства;

  

 

 

Ділова гра "Віртуальний бізнес"
 
Тренінг-лабораторія «1С-бухгалтерія», функціональною метою діяльності якої є поглиблення практичних навиків роботи студентів у автоматизованій системі обліку і звітності.

Студенти експериментують з новим програмним забезпеченням обліку
 
  Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу повною мірою використовує спектр своїх ділових та наукових партнерів для формування баз проходження практики студентів і забезпечення працевлаштування наших випускників у провідних агропромислових підприємствах Західного регіону України.
   Особливою популярністю серед наших студентів користуються пропоновані колективом кафедри програми міжнародного обміну студентів.
 
   Студенти кафедри на стажуванні у: Німеччині (APOLLO e.V), Швейцарії (Agroimpuls), Великобританії (HOPS), США (Work&Travel)

Активне дозвілля студентів

Активне дозвілля студентів є одним із визначальних елементів забезпечення ефективності навчального процесу. Власне тому пріоритети виховної роботи кафедри спрямовані на духовний і моральний розвиток особистості студентів, формування їх соціальної активності й фізичного вдосконалення. Спортивні і розважальні заходи кафедри для наших студентів


Наші студенти як представники гіперактивної молоді ХХІ століття надають перевагу здоровому способу життя. Більшість з них свій вільний час присвячують заняттям спортом. Центр фізичної культури і спорту ТНЕУ пропонує до послуг студентів наступні секції:

 

1. Фанк-аеробіка       

2. Танцювальна аеробіка  

3. Степ-аеробіка        

4. Стренфлекс  

5. Баскетбол

6. Волейбол      

7. Гандбол

8. Боротьба греко-римська        

9. Боротьба вільна    

10. Боротьба дзю-до 

11. Боротьба самбо   

12. Настільний теніс 

13. Шахи

14. Пауерліфтинг    

15. Футбол

16. Лижні перегони   

17. Плавання    

18. Спортивний туризм     

19. Армспорт    

20. Важка атлетика  

21. Велоспорт   

22. Бокс   

23. Атлетична гімнастика

24. Веслування 

25. Біатлон       

26. Сноуборд    

27. Легка атлетика   

28. РегбіДля бажаючих отримати офіцерське звання функціонує Центр підготовки офіцерів запасу, створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 26.06.2005 року відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та Міністерства оборони України  від 20.06 2005 р. № 400192 з метою проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів ТНЕУ.

 

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу не залишає поза увагою і наших випускників. Більшість з них працевлаштовуються в межах заключених кафедрою угод про надання першого робочого місця. Найкращих випускників ми рекомендуємо для навчання в аспірантурі, а пізніше і в докторантурі ТНЕУ.

 

Всі наші студенти забезпечені місцями у гуртожитках (2-3 містні кімнати). Відстань від гуртожитку до навчального корпусу складає всього 150 метрів.


До послуг наших студентів:

Фізкультурно-оздоровчий комплекс;

Бібліотека: абонемент навчальної літератури; абонемент художньої літератури; абонемент наукової літератури; абонемент періодичних видань; читальний зал для студентів; читальний зал іноземної літератури; читальний зал електронних ресурсів;

Санаторій-профілакторій;

Студентські їдальні, буфети, кафе;

База відпочинку ТНЕУ в Карпатах


Ми горді нашими студентами, які є не лише розумними і здібними, а й безмежно талановитими. Зокрема, студентка нашої кафедри Сніжана Радик лише переступивши поріг нашого університету, написала вірш, присвячений колективу кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу:


Облік і правове забезпечення

Практично важливі – без заперечення.

Навички, вміння, здобуті знання

В житті потребуються чи не щодня:

Знати рахунки, звести баланс,

Всі розрахунки, зарплата, аванс,

Розрахувати прибутки, затрати,

Усі надходження, вигоди, втрати;

Ще й  посилаючись на документи,

Що не завжди знають навіть агенти.

Бухгалтер координує усе підприємство,

Фірму, компанію навіть агентство;

Обов’язки знає, закони із права.

Важлива у світі бухгалтерська справа!


Більшості наших випускників ми забезпечуємо можливість членства у професійних об’єднаннях фахівців з економіки, зокрема Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України:

  • затверджена Методичною радою з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики і продовольства України;
  • погоджена Міністерством освіти і науки України та його інститутом інноваційних технологій і змісту освіти;
  • підтримана Євразійською радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (регіональною групою Міжнародної федерації бухгалтерів).

Для практикуючих бухгалтерів наша кафедра спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інститутом обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України пропонує унікальну можливість підвищення кваліфікації.


Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу є офіційним провайдером Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant):

  • перша і єдина в Україні галузева програма підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів агропромислових підприємств;
  • побудована на міжнародних принципах обліку та звітності;
  • ліцензована Міністерством освіти і науки України;
  • затверджена Міністерством аграрної політики України;
  • отримала позитивну оцінку Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (регіональна група Міжнародної федерації бухгалтерів);
  • визнана МГО «Рада незалежних бухгалтерів і аудиторів»;
  • схвалена Постановою Президії Національної академії аграрних наук України.

 Комплекс тренінгів за програмою САРА (Certified Agricultural Professional Accountant) проводять сертифіковані науковці кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, серед яких виключно доктори і кандидати економічних наук.

За результатами навчання учасники програми CAPА (Certified Agricultural Professional Accountant) проходять незалежне тестування за участі Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа».

При успішному складанні тестів за всіма напрямами учасники програми CAPА отримують:

1.  Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (Сертифікат САРА (Certified Agricultural Professional Accountant);

2.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Учасники програми набувають членства у Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

 


За додатковою інформацією звертайтесь:

 

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

+38 (0352) 47-50-50*12221


Деканат факультету аграрної економіки і менеджменту

+38 (0352) 47-50-66

Приймальна комісія ТНЕУ

+38 (0352) 47-50-60

Професорсько-викладацький колектив

Язлюк Борис Олегович

Посада: професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

ORCID ID: 0000-0002-2078-0644
RESEARCHER ID: G-6532-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-66, 47-50-50*12-294
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Пархомець Микола Кирилович

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-6696-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116


 

Пуцентейло Петро Романович


Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук

ORCID ID: 0000-0003-0168-9316
RESEARCHER ID: D-9811-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Е-mail: p.putsenteilo@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116


Чорна Неля Петрівна


Посада: професор кафедри
Вчене звання: доцент 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0001-9719-6043
RESEARCHER ID: G-5661-2017
 
Контакти: 
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: n.chorna@tneu.edu.ua
Кабінет: 2115


Палюх Микола Степанович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0003-3124-8271
RESEARCHER ID: G-5336-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: m.paliukh@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Белова Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-5399-3654
RESEARCHER ID: G-5382-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116

Завитій Ольга Петрівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

RESEARCHER ID: U-6196-2017 
 
Контакти: 
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116


Забчук Володимир Дмитрович

Посада: викладач кафедри
Наукова ступінь:
Вчене звання:

RESEARCHER ID: G-6726-2017
 
Контакти: 
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: v.zabchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Гуменюк Олена Олексіївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-9806-2362
RESEARCHER ID: V-2399-2017
 
Контакти: 
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116

Дідоренко Тетяна Василівна


Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9820-8912
RESEARCHER ID: G-5364-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
Кабінет: 2116


Бутов Андрій Миколайович


Посада: доцент кафедри, заступник декана
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1044-3978
RESEARCHER ID: D-3000-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: a.butov@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116Спільник Ірина Володимирівна


Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8825-3584
RESEARCHER ID: G-5475-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: i.spilnyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Ярощук Олексій Вікторович


Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9008-3166
RESEARCHER ID: C-7534-2017
 
Контакти:
Телефон:+38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: o.yaroshchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

 

Штельма Наталія Олегівна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  

ORCID ID: 0000-0002-9310-8779
RESEARCHER ID: G-8565-2017
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: n.shtelma@tneu.edu.ua
Кабінет: 2116

Литвин Руслана Павлівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  

ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: 
Кабінет: 2116

Бінчаровська Тетяна Анатоліївна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  

ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 
 
Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-50*12-221
E-mail: 
Кабінет: 2116