Завідувач кафедри банківської справи

 Дзюблюк Олександр Валерійович
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Кабінет:
Телефон: +38 0352 475050 (внутр. 13-333).
Е-mail:
 

Кафедра банківської справи

Функціонування кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету спрямоване на оптимізацію навчального процесу з урахуванням основних методичних вимог здобуття вищої економічної освіти банківського профілю та наближення студентів до організаційних умов роботи в різних підрозділах комерційних банків і Національного банку України, конкретним виявом чого є здобуття ними практичних навиків виконання всіх завдань, що стоять перед банківськими працівниками.
Мета викладацької діяльності кафедри щодо підготовки фахівців у галузі банківської справи полягає у формуванні у студентів професійних знань у сфері організації і функціонування банківської системи в умовах ринкової економіки. Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси за усіма дисциплінами, що викладаються студентам і які повністю відповідають галузевим стандартами вищої освіти й призначені для забезпечення фундаментальної підготовки випускників та формування у них широкого аналітичного і наукового кругозору. Кафедрою постійно ведуться роботи із удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, застосування нових методів навчання, дистанційних технологій, розробки електронних навчально-методичних комплексів, спрямованих на активізацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів.
Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на оптимізацію функціонування банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів, завершення ринкового реформування національного господарства та забезпечення реалізації стратегії економічного зростання. Крім того, поєднання глибокої теоретичної підготовки із прикладними результатами наукових досліджень в основних навчальних курсах дає можливість студентам отримати глибокі наукові і практичні знання, необхідні для роботи на сучасному фінансовому ринку. Саме такий підхід дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців з банківської справи, які стають керівниками і провідними спеціалістами у кредитних установах

 

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3304) Тернопіль, 46020
Телефон: +38 0352 475050 (внутр. 13332)
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Офіційний сайт кафедри  http://bs.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Балянт Ганна Романівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304
Адамик Богдан Петрович

Посада: декан факультету банківського бізнесу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail: abp@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)47-50-58
Кабінет:


Ониськів Любов Мирославівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304
Забчук Галина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Сороківська Зоряна Казимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Левченко Роксолана Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Малахова Олена Леонідівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Іващук Ольга Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Галіцейська Юлія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Чайковський Ярослав Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304

Сегеда Людмила Миронівна

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:

Контакти:  
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Стечишин Тетяна Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Метлушко Ольга Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Кащук Ольга Михайлівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304
 


Косович Тетяна Сергіївна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304