Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу

Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингуБорисова Тетяна Михайлівна
Посада: завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
SCOPUS: 56328273900
ORCID ID: 0000-0003-2906-2769
RESEARCHER ID: H-2768-2017

 
Контакти:  
Кабінет: 3211
Телефон: 47-50-74*13-211
E-mail: borisova.tanushka@gmail.com
 
Аналітик  Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми; консультант Тернопільського міського жіночого клубу «Відродження нації» 

Коло наукових інтересів: Інтернет-маркетинг, некомерційний маркетинг, маркетингові дослідження

Навчальні дисципліни: 
1. Маркетингові дослідження. 
2. Основи електронного маркетингу. 
3. Стратегічний маркетинг. 
4. Методологія наукових досліджень. 
5. Маркетинг. 

Борисова Тетяна Михайлівна, 1981 року народження. У 2003 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю "Маркетинг"  і отримала кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2006 року по вересень 2016 року працювала в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, кафедра промислового маркетингу. Голова методичної ради факультету протягом 2015-2016 навчального року. З вересня 2016 року - доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету.

Кандидат економічних наук з 2008 року. Вчене звання доцента кафедри промислового маркетингу присвоєно у 2012 році. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації - 11 років.

Доктор економічних наук з 2016 року. Захистила дисертацію на тему: «Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Працювала у маркетинговій агенції «Strategy Marketing Group» керівником департаменту маркетингових досліджень (м. Тернопіль, 2002 р.).
Має понад 110 наукових публікацій. Опублікувала 4 одноосібні  монографії, є співавтором 6-х колективних монографій, 1 навчального посібника. Співкерівник наукової  роботи на тему: «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (номер державної реєстрації 0117U003871), приймала участь у науково-дослідних роботах Тернопільського національного економічного університету в межах держбюджетного фундаментального дослідження на тему «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (державний реєстраційний номер 0115U002336), керівник наукової теми Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Використання маркетингових інструментів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів приватного неприбуткового сектору» (державний реєстраційний номер 0114U001309) та виконавець у темі «Стратегічне маркетингове та логістичне управління підприємствами в умовах ринку» (державний реєстраційний номер 0112U002209).

Член редколегії журналу «Маркетинг і цифрові технології» з 2017 р.

З 2004 року до теперішнього часу на волонтерських засадах приймає участь у діяльності громадської організації Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації» та з 2012 року - Всеукраїнської Коаліції з протидії торгівлі людьми.

Стажування: ІТ-академія «Logos» з курсу «Веб-маркетинг» протягом травня-серпня 2017 р. (м. Львів), «Свободная. Курс маркетинг» - майстер-класи від провідних світових фахівців з маркетингу, нейромаркетингу, брендингу, просування в Social Media,  жовтень 2017 р., м. Київ.

Громадська діяльність:
1) Консультант і тренер в Тернопільському міському жіночому клубі «Відродження нації»;
2) Аналітик Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми.

Найбільш актуальні публікації:
1. Борисова Т.М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів: Монографія. / Т.М. Борисова. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 216.
2. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
3. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015.–284 с.
4. Борисова Т. Міжнародна конкуренція : навчальний посібник / Т. Борисова, Г. Ціх. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 164 с.
5. Борисова Т. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми / Борисова Т., М.Пасєчник, Г. Кравець. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 201 с.
6. Borysova T. Continuum and dimensions of non-profit marketing on the threshold of the XXI century // Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices: collective monograph / [E. Kuhn, T.Borysova and oth.] ; ed. B. Domanska-Szaruga, T. Stefaniuk.–Warsaw : TOTEM, 2014.–P. 54–62.
7. Borysova T. M. Current Challenges for Non-Profit Organizations in the Fields of Education and Research of Ukraine / T. M. Borysova // The Advanced Science Journal (United States of America).–2014.–№ 11.–P. 59–64.
8. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention / T. M. Borysova // Актуальні проблеми економіки.–2014.–№ 5 (155).–С. 299–308.
9. Borysova T. M. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2014.–№ 2.–Р. 40–46.
10. Borysova T. M. Marketing of non-profits of education and research sector of Ukraine: conceptual peculiarities and vectors of development / T. M. Borysova // Journal of European Economy (published by Ternopil National Economic University).–2014.–V. 13, № 4.–P. 408–422.
11. Borysova T. M. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2015.–№ 1.–Р. 39–43.
12. Борисова Т. М. Некоммерческий маркетинг в контексте пространственно-временного подхода / Т. М. Борисова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.–2015.–№ 1 (188).–C. 59–65. – (Серыя 5 : Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія).
13.  Борисова Т.М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України // Маркетинг і цифрові технології. Том 1, № 2. 2017. С. 53-75.
14. Борисова, Т. М. Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста [Текст] / Тетяна Михайлівна Борисова // Економічний аналіз: зб. наук. праць, 2017. – Том 27. – № 3. – С. 9-19.
15. Борисова Т. М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2013.–№ 4.–С. 75–85.
16. Борисова Т. М. Протидія торгівлі людьми як некомерційний продукт: проблемні аспекти та перспективи в Україні / Т. М. Борисова // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки.–2013.–№ 4, т. 3 (202).–С. 41–44.
17. Борисова Т. М. Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2014.–№ 1.–С. 213–222.
18. Борисова Т. М. Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля України / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2015.–№ 1 (220).–С. 174–179.
19. Борисова Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2015.–№ 4.–С. 59–67.
20.   Борисова Т. М. Особливості визначення конкурентоспроможності продуктів некомерційних організацій / Т. М. Борисова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». –2012.–№ 58 (964).–С. 26–31. – (Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства)
21. Борисова Т. М. Специфіка конкурентних відносин у некомерційному секторі України / Т. М. Борисова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–2012.–№ 749.–С. 117–122. – (Серія : Логістика)
22. Борисова Т. М. Тенденції змін та перспективи розвитку підприємств вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Вісник Львівського університету.–2013. –Вип. 50.–С. 3–12. – (Серія : Економічна)
23.   Борисова Т. М. Територіальні кластери у некомерційній сфері: передумови виникнення та перспективи впровадження / Т. М. Борисова // Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2013.–№ 5.–С. 28–37
24.   Борисова Т. М. Дослідження міграційних поведінкових схем учнівської молоді / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2013.–№ 1 (40).–С. 82–92.
25. Борисова Т. М. Структурні складові некомерційного маркетингу як специфічного виду діяльності / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2013.–№ 2, т. 2 (198).–С. 11–14.
26. Борисова Т. М. Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2013.–№ 3 (42).–С. 108–118.
27.   Борисова Т. М. Концептуальна схема некомерційного маркетингу /
Т. М. Борисова // Стратегія економічного розвитку України.–2014.–№ 34.–С. 170–176.
28.   Борисова Т. М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 2 (45).–С. 154–164.
29.   Борисова Т. М. Маркетинг релігійних організацій у просторі сучасної вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2014.–№ 3 (46).–С. 171–182.
30. Борисова Т. М. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 4 (47).–С. 157–170.
31.   Борисова Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб’єктів / Т. М. Борисова // Наука молода.–2014.–Вип. 21.–С. 6–12.
32. Борисова Т. М. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій /
Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2015.–№ 2 (49).–С. 177–187.
33.   Борисова Т. М. Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економіка та підприємництво.–2015.–Вип. 34–35, ч. 1.–С. 158–168.
Аналітичні звіти, соціальні дослідження:
1) Підготовка аналітичного звіту Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми щодо стану виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми у 2011 р. – першій половині 2013 рр. (по 15 регіонах України загалом та Тернопільській області зокрема), участь у моніторингу в якості експерта із заходів щодо протидії торгівлі людьми від Тернопільської області (січень-червень 2013 р.), участь у прес-конференції з оприлюднення результатів.
2) Дослідження міграційних настроїв учнівської молоді Тернопільської області (аналітичний звіт, грудень 2012 р., на замовлення Тернопільської ОДА до ТМЖК «Відродження нації»);
3) Дослідження ефективності консультаційної діяльності Національної телефонної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції Центру консультування мігрантів за телефонами 527 та 8 800 505 501 (2008-2010 рр.);
4) проведення тематичних тренінгів та індивідуальних консультацій для постраждалих від торгівлі людьми: тренінг «Основні ділові вміння», індивідуальні консультації постраждалих із підготовки бізнес-планів; донор – «Міжнародна організація з міграції»; проект «Розвиток мікропідприємництва серед безробітних осіб, що постраждали від торгівлі людьми» (2004-2015 рр.);
5) проведення тематичних тренінгів та індивідуальних консультацій для внутрішньо-переміщених осіб, проект «Гранти на самозайнятість для внутрішньо переміщених осіб»,  донори - Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Швеції (2014-2017 рр.);
6) розробка аналітичних звітів і довідок щодо стану реалізації заходів із протидії торгівлі людьми у Тернопільській області для Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (2013-2017 рр.);
7) розробка методичних рекомендацій для Міністерства соціальної політики України «Планування, проведення та оцінка ефективності інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (2017 р.). Експертна підтримка Національному координатору у плануванні інформаційно-просвітницьких заходів із протидії торгівлі людьми (Міністерству соціальної політики України) надавалась на замовлення Міжнародної організації з міграції в рамках проекту «Зміцнення громадського контролю щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема у Тернопільській області».

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингуКафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу створена на підставі наказу ректора №258 від 12 квітня 2017 року. До складу кафедри входить дві секції: «Маркетинг» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У 2017 році чисельність науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу становить 11 осіб, у тому числі: 2 доктори економічних наук – доцент Борисова Т.М., доцент Собко О.М., 9 кандидатів економічних наук – Бойчик І.М., Вашків О.П., Насінник В.З., Федорович П.П., Заячковська Г.А., Іванечко Н.Р., Окрепкий Р.Б., Турчин Л.Я., Круп’як І.Й. Серед викладачів кафедри – керівник відділу маркетингу «Молокії» Стець О.М., котра викладає дисципліни «Маркетинг» та «Маркетингові дослідження».

На кафедрі підприємництва, торгівлі та маркетингу здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ за спеціальностями:
 
075 «Маркетинг» (фахове спрямування «Інтернет-маркетинг»);
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Терміни навчання:
БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання;
МАГІСТР – 1,5 року за денною та заочною формами навчання.
 
Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), зараховуються на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).
 
Спеціальність «МАРКЕТИНГ» (код 075) – на денну, заочно-дистанційну форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії».
 
Підписано угоду між ТНЕУ і Społeczną Akademią Nauk (Польща) про можливість навчання у магістратурі за системою подвійних дипломів саме для випускників нашої кафедри.
 
Діє Клуб підприємців та маркетологів, на засідання якого приходять успішні підприємці, фахівці з маркетингу та торгівлі і діляться із студентами практичним досвідом.
 
Працевлаштування випускників 
Бакалавр з маркетингу здійснює:
• створення і «розкрутку» бренду; 
• Інтернет-маркетинг; 
• розробка рекламної кампанії фірми; 
• розробка акцій із стимулювання збуту; 
• PR-кампанії; 
• дослідження смаків і вподобань покупців; 
• моніторинг ситуації на ринку, розробка стратегії перемоги конкурентів; 
• встановлення ціни на товар; 
• збут продукції; 
• участь у форумах і виставках. 
 
Бакалавр з маркетингу може працювати:
• на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки;
• у консалтингових та маркетингових установах;
• в органах державного управління;
• у міжнародних та недержавних організаціях й установах.
Магістр з маркетингу здійснює: 
• планову, організаційну, аналітичну, прогностичну, управлінську діяльність на підприємствах:
• розробку маркетингової політики і стратегії підприємства,
• стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності,
• бізнес-планування, 
• планування товарної, цінової, комунікаційної політики,
• планування політики розподілу і збуту готової продукції та послуг,
• маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури,
• організація служби маркетингу та координація її діяльності,
• управління маркетинговою діяльністю;
• викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.
Магістр з маркетингу може працювати на посадах:
• Директор з маркетингу
• Начальник відділу збуту (маркетингу)
• Начальник відділу (з реклами, звязків з громадськістю)
• Консультант з маркетингу
• Менеджер (управитель) з маркетингу
• Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
• Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
• Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
• Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
• Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
• Рекламіст
• Економіст із збуту
• Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)
• Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)
• Менеджер (управитель) з реклами
• Менеджер (управитель) із збуту
• Організатор із збуту
• Викладач вищого навчального закладу
  
 
Діє аспірантура за спеціальністю 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”
 
Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» є відносно новою i перспективною в переліку спеціальностей економічного спрямування. Вона викликана до життя трансформаційними процесами в самому економічному житті, реакцією системи освіти на потреби ринку та ситуацію на ринку праці.
 
Підготовка менеджерів, професіоналів та фахівців за цією спеціальністю має на меті дати здобувачам необхідні знання та стимулювати здобуття ними професійних навичок для подальшої управлінської, організаційної, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності у галузі маркетингу, менеджменту, економіки та підприємництва у різних сферах.
 
Особливістю цієї спеціальності є те, що вона дозволяє випускникам не лише знайти місце праці на підприємствах, установах та організаціях різних напрямків діяльності, а й започаткувати власний бізнес у сфері виробництва, торгівлі, консалтингових послуг, сервісного обслуговування, ресторанного господарства, нерухомості, логістики та ін. 
 
Перевагами спеціальності для її здобувачів є:можливість заснувати та розвивати власний бізнес;
надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах;
поєднувати вивчення економіки, підприємництва, господарського законодавства, менеджменту, маркетингу та сучасних інформаційних технологій;
опанувати засадами соціально-економічних відносин, ділового спілкування та підприємницької етики; 
приймати компетентні оперативні рішення в межах виконуваних функцій;
управляти підрозділами у великих компаніях та організаціях різних напрямків діяльності;
здійснювати підготовку, обґрунтовувати та реалізовувати власні проекти та бізнес-ідеї;
здійснювати керівництво підприємствами, фірмами, установами у сфері виробництва, торгівлі, біржової діяльності та ін.

Посади, які обіймають БАКАЛАВРИ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
• економісти з аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, планування, ціноутворення, міжнародної торгівлі;
• дилери (біржові торговці) та брокери;
• фахівці з біржових операцій, фінансів, торгівлі;
• ріелтери, торговці нерухомістю;
• торговельні представники, агенти, інспектори;
• організатори збуту, експедитори;
• товарознавці;
• закупники;
• комерційні ревізори;
• організатори виставково-ярмаркових заходів, аукціоністи та ін.
 
Посади, які обіймають МАГІСТРИ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
• директори підприємств, установ, організацій;
• менеджери (управителі) в оптовій, роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві;
• керівники малих підприємств у торгівлі, ресторанному господарстві, сфері послуг;
• керівники підрозділів великих виробничих, транспортних, комерційних компаній;
• директори ринків;
• завідувачі секцій у великих торговельних комплексах;
• комерційні директори;
• керівники консалтингових, страхових, інших установ та фірм;
• наукові співробітники-консультанти в галузі економіки;
• керівники торговельно-економічних місій та ін.
 
Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ надає такі види послуг:
• проведення маркетингових досліджень;
• аналіз кон’юнктури ринку у розрізі галузей народного господарства;
• розробка бізнес-планів комерційних та соціальних проектів;
• розробка маркетингових програм;
• розробка інвестиційних проектів розвитку підприємства;
• розробка маркетингової стратегії підприємства;
• Інтернет-маркетинг.

Крім цього, пропонуємо широкий спектр класичних навчально-методичних послуг, що включає проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо, а також розробку навчальних посібників, підручників, програм, методичних вказівок і т.п. за профілем своєї діяльності.
 
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 096-1560900.  
Будемо раді співпраці!
 
Контакти:
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ, Кабінет: 3211
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211
E-mail:ptm@tneu.edu.ua
Cайт кафедри: http://ptmarketing.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Вашків Олександр Павлович

Вашків Олександр Павлович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3008-7085
RESEARCHER ID: D-5849-2017

 
Контакти: 

E-mail: o.vashkiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Бойчик Ірина Михайлівна

Бойчик Ірина МихайлівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-6212-8072
RESEARCHER ID: G-6774-2017
 
Контакти: 
E-mail: iryna.boychyk@gmail.com
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Федорович Петро Петрович

Федорович Петро Петрович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9014-298X
RESEARCHER ID: G-6784-2017
 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


Насінник Володимир Збігневич

Насінник Володимир Збігневич
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: ID 0000-0002-5508-3478
RESEARCHER ID: 
 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Собко Ольга Миколаївна

Собко Ольга Миколаївна
Посада: доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8317-0563
RESEARCHER ID: H-6434-2017

Контакти: 
E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Круп’як Ірина Йосифівна

Круп’як Ірина ЙосифівнаПосада: старший викладач 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0001-5618-4863
RESEARCHER ID: G-6964-2017
 
Контакти:
E-mail: ridnuj@ukr.net
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211Іванечко Неля Ростиславівна

Іванечко Неля Ростиславівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-7444-0717
RESEARCHER ID:
J-6485-2017

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Турчин Люба Ярославівна

Турчин Люба Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6238-1812
RESEARCHER ID: I-4469-2017

Контакти: 

E-mail: 0963104024L@gmail.com
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


Окрепкий Ростислав Богданович

Окрепкий Ростислав БогдановичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6761-4187
RESEARCHER ID: I-1380-2017

Контакти: 

E-mail: r.okrepkyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


 

Заячковська Галина Адамівна

Заячковська Галина Адамівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8631-7268

RESEARCHER ID: H-6537-2017

Контакти: 

E-mail: halyna29@bigmir.net
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


Чайковська Наталя Миколаївна

Чайковська Наталя МиколаївнаПосада: старший лаборант кафедри
 
Контакти: 
E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211