Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Дерій Василь Антонович

 

Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, доктор економічних наук, професор.

 

Телефон: 47-50-50*12-757

Кабінет: 2403

Скринька: vasyl_deriy@tneu.edu.ua

Сайт: http://ara.tneu.edu.ua

 

 

Дерій Василь Антонович народився 26 червня 1959 року в с. Нагірянка (тоді с. Хом’яківка) Чортківського району Тернопільської області у робітничо-інтелігентській сім’ї. Батько Дерій Антон Михайлович працював водієм вантажного автомобіля, мати Марія Володимирівна – завідувачем Хом’яківської сільської бібліотеки. Обоє пенсіонери. Василь виростав у родині разом зі своїм молодшим братом Володимиром. Брат професійний військовий. Нині – на пенсії.
Закінчив Нагірянську восьмирічну школу (1974 р.), Копичинський технікум бухгалтерського обліку у 1977 р. (диплом з відзнакою), економічний факультет Української сільськогосподарської академії з відзнакою (1981 р.), аспірантуру при Київському інституті народного господарства (1990 р.), докторантуру при Тернопільському національному економічному університеті (2012 р.).
  
В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз виробництва та реалізації продукції скотарства» за спеціальністю 08.00.12 «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», а в 2012 р. – докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
   
Працював на посадах головного бухгалтера колгоспу «Золота нива» (с. Буряківка) Заліщицького району Тернопільської області (1982 р.), провідного спеціаліста підвідділу бухгалтерського обліку та звітності Тернопільського обласного агропромислового комітету (1986-1987 рр.).
  
В Тернопільському національному економічному університеті з 1982 р. (крім 1986-1989 рр.): асистент (1982-1985 рр.), викладач (1990 р.), старший викладач (1991 р.), доцент (1991-2001 рр.), професор кафедри обліку і аудиту в підприємствах АПК (2001-2003 рр.); доцент кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері, заступник декана з наукової роботи факультету економіки і менеджменту інвестицій (2007-2008 рр.); доцент кафедри обліку  у  виробничій  сфері (2009-2010 рр.), водночас, з 1996 до 2010 рр. – заступник завідувачів відповідних кафедр з наукової роботи; з 03 грудня 2012 р. і до 31 серпня 2013 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри економічного аналізу і статистики, а з 01 вересня 2013 року до 29 серпня 2014 року – завідувача цієї кафедри; з 29 до 31 серпня 2014 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, а з 01 вересня 2014 року донині – завідувача цієї кафедри.
Автор (співавтор) 231 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, 8 курсів лекцій та брошур, 49 методичних розробок, 38 фахових статей. Загальний обсяг опублікованих праць перевищив 400 друк. арк., в тому числі особисто автора – майже 170 друк. арк.
   
До основних наукових праць можна віднести такі: «Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин» (1992 р.); «Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку» (1992 р.); «Проблеми виходу з кризи і переходу до ринку аграрного сектора економіки» (1993 р.); «Бухгалтерський облік у сільському господарстві» (1993 р.; 1995 р.); «Економіка підприємств АПК» (1998 р.); «Контроль і ревізія» (2000 р.); «Контроль і ревізія. Практикум» (2000 р.); «Облік в зарубіжних країнах» (2001 р.); «Контроль і ревізія в сільському господарстві» (2002 р.); «Аудит» (2002 р.); «Організація бухгалтерського обліку в підприємстві» (2002 р., 2003 р.); «Державний фінансовий контроль» (2009 р., 2011 р.); «Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю» (2009 р.); «Основи наукових досліджень» (2012 р.); «Проблеми теорії, науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу» (2014 р.).
Член Вченої ради ТНЕУ, спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при ТНЕУ Д 58.082.03. Неодноразово брав участь у роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів  зі спеціальностей 6.03050901,  7.03050901 та   7.03050901 «Облік і аудит» в ролі як голови, так  і члена експертної комісії.
Голова Тернопільського відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Правління цієї Федерації  (2013 р.).
   
Доктор економічних наук (з 2013 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу в підприємствах агропромислового комплексу (з 1993 р.), дійсний член Академії економічних наук України (з 2015 р.). Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва (САРА) (з 2013 р.).
   
Головний редактор збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2014 р.); заступник головного редактора наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету» (з 2015 р.), член редколегії міжнародного збірника наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» (з 2013 р.).
За наукового керівництва  В. А. Дерія 3 аспіранти успішно захистили кандидатські дисертації: Шевчук О. А. (2012 р.), Яковець Т. А. (2013 р.), Мужевич Н. В. (2014 р.).
  
Дерій В. А. був та є науковим керівником і виконавцем понад 10 науково-дослідних тем, у тому числі: «Проблеми розвитку теорії та практики економічного аналізу, контролю та статистики» (номер державної реєстрації 0114U006472); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в глобальному інформаційному суспільстві» (№ державної реєстрації 0114U001087); «Аналітичне забезпечення збутової політики акціонерного товариства» (№ державної реєстрації 0115U004819).
   
Автор збірки віршів для дітей «Мій Букварику, Букводарику» (1996 р.), поетичної збірки «Пора каштанового цвіту» (2001 р.), пісенних збірників «Мамині турботи» (1997 р. та 2003 р., спільно з кримським українським композитором В.І.Лазаренком), кількох десятків літературно-критичних статей, присвячених творчості Богдана Бастюка, Іванни Блажкевич, Романа Вархола, Володимира Вихруща, Ірини Дем’янової, Василя Драбишинця, Петра Сороки, Василя Тракала та інших.
   
На слова Дерія В. А. написано майже 50 пісень, окремі з яких виконуються професійними та аматорськими творчими колективами. Серед цих пісень – пісні «Наш головний бухгалтер», «Добрий день, вкраїнська школо!», «Одягнімо, друже, вишиванки», «Ми – українські моряки», «Милий наш садочку», «Зима в Тернополі» та інші.
Член обласного літературного об’єднання  Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України (з 1985 р.). Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Іванни Блажкевич (2001 р.); призер обласних літературно-мистецьких конкурсів «Голос серця» (1998 р., 2001 р., 2007 р.), другого обласного конкурсу пам’яті поета і вченого-економіста Володимира Вихруща (2002 р.), всеукраїнського професійного конкурсу бухгалтерів «Міс і містер Баланс-2002».
   
Одружений. Дружина Богдана Василівна працювала у медичній галузі. Нині на пенсії. Дочка Марія – викладач кафедри обліку у виробничій сфері ТНЕУ, к. е. н.

 

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ

 

1.Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: моногр. – Тернопіль: ТНЕУ, "Економічна думка”, 2009. – 272 с.

 

2.Мех Я. В. Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин: навч. посіб. / Я. В. Мех, Н. В. Сумкіна, В. А. Дерій. – К.: НМК ВО, 1992. – 122 с.

 

3.Дерій В. А. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський, М. С. Палюх, В. А. Дерій та ін.; за ред. Ю. Я. Литвина. – К.: Вища школа, 1993. – 607 с.

 

4.Литвин Ю. Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві (розділи підручника): підручник для вузів / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. М. Олійник, В. С. Совінський, М. С. Палюх, В. А. Дерій та ін.; за ред. Литвина Ю. Я. – 2-е вид. перероб. і доп. – Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 824 с.

 

5.Палюх М. С. Економіка переробних підприємств та промислів / М. С. Палюх, І. К. Половинко, В. А. Дерій // Економіка підприємств АПК: навч. посіб. для вузів. / За ред. Дусановського С. Л., Олійника В. М., Дудара Т. Г. – Тернопіль: Кн.-журн. вид-во "Тернопіль”, 1997. – 260 с. – С. 226-237.

 

6.Стельмащук А. М. Консультації з бухгалтерського обліку податків на додану вартість і прибутку (методика визначення сум податків, кореспонденція рахунків): практ. посіб. / А. М. Стельмащук, П. Я. Хомин, В. А. Дерій. – Тернопіль: Аудиторська фірма «Фінанси-Аудит-Приватизація», 1997. – 36 с. – С. 28-32.

 

7.Академік Литвин Юрій Якович: вчений, педагог, організатор облікової науки в Україні / Упорядник В. А. Дерій. – Тернопіль: Астон, 1999. – 198 с. –

 

8.Дерій В. А. Контроль і ревізія: курс лекцій / В. А. Дерій. – Бучач: МІФ, 2000. – 54 с.

 

9.Бардаш С. В. Контроль і ревізія. практикум: навч. посіб. для студентів вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит” / С. В. Бардаш, В. А. Дерій, Н. І. Петренко; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця: навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 384 с.

 

10.Дерій В. А. Облік в зарубіжних країнах: курс лекцій / В. А. Дерій. – Бучач: БІМА, 2001. – 47 с.

 

11.Дерій В. А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: курс лекцій / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 64 с.

 

12.Дерій В. А. Аудит: курс лекцій / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86 с.

 

13.Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2003. – 92 с.

 

14.Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: курс лекцій. – Вид. друге, виправл. і доповн. / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2004. – 93 с.

  

15.Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. зал.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

 

16.Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. А. Дерій, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 127 с.

 

17.Дерій В. А. Проблеми теорії, науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу / В. А. Дерій // Бухг. облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 3 – 11.

 

18.Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку / В. А. Дерій // Економічний аналіз: зб. наукових праць каф. аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Т. 19. – № 2. – С. 193 – 200.

 

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу
Адреса: майдан Перемоги, 3, корп. № 2  
Кабінети: 2403, 2404,2420, 2417, 2418  
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302; 12-309; 12-757; 12-313
Внутрішній: 12-302, 12-309, 12-757, 12-313
Електронна пошта: dep_rc@tneu.edu.ua, foa_kfstat@ukr.net
  
     
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.
 
До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри  пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.
 
Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.
 
Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.
 
Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).
 
 
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.
 
Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.
 
У даний час кафедра аудиту, ревізії та аналізу налічує 30 працівників (серед них 28 науково-педагогічних, з яких 2 - доктори економічних наук, 26 -  кандидати наук; 2 старших лаборанти).
 
 
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу
      
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такими творчими, перспективними спеціалізаціями як «РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ» і «АНАЛІЗ І АУДИТ БІЗНЕСУ».
 
 
 
Форми навчання: денна та заочна за державним замовленням та на контрактній основі.
 
 
Освітньо-кваліфікаційні рівні:
 • бакалавр (професійна орієнтація «АНАЛІЗ І АУДИТ БІЗНЕСУ»);
 • спеціаліст (спеціалізація «РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ», «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНСАЛТИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»);
 • магістр (магістерські програми «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА», «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНСАЛТИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»).

 


Випускники коледжів і технікумів зараховуються на третій курс навчання.

Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої освіти.

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу:
 • щороку організовує  круглі столи, семінари, науково-практичні конференції вчених та студентів;- підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями; 
 • організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих  відділах підприємств;
 • ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;
 • проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням 1 С «Бухгалтерія», що робить випускників  конкурентоспроможними на ринку праці.
 
    Професорсько-викладацький колектив кафедри

1. Дерій Василь Антонович (д.е.н., доцент), завідувач кафедри
2. Пушкар Михайло Семенович (д.е.н., професор)
3. Бойко Юлія Іванівна (к.е.н., викладач)
4. Будник Людмила Андріївна (к.е.н., доцент)
5. Голінач Людмила Іванівна (к.е.н., ст. викладач)
6. Голяш Ірина Дмитрівна (к.е.н., доцент)
7. Загородна Ольга Михайлівна (к.е.н., доцент)
8. Костецький Ярослав Іванович (к.е.н., доцент)
9. Кулик Роман Романович (к.е.н., доцент)
10. Ліхновський Павло Михайлович (к.е.н., ст. викладач)
11. Литвин Зоряна Богданівна (к.е.н., доцент)
12. Маслій Вадим Володимирович (к.е.н., доцент)
13. Матійчук Любомир Павлович (к.е.н., доцент)
14. Михайлишин Надія Петрівна (к.е.н., доцент)
15. Орловська Тетяна Михайлівна (к.е.н., ст. викладач)
16. Романів Світлана Романівна (к.е.н., доцент)
17. Ронська Ольга Григорівна (к.е.н., викладач)
18. Саченко Світлана Іванівна (к.е.н., доцент)
19. Семанюк Віта Зеновіївна (к.е.н., доцент)
20. Серединська Віра Миколаївна (к.е.н., доцент)
21. Спільник Ірина Володимирівна (к.е.н., доцент)
22. Ціщик Роман Володимирович (к.е.н., доцент)
23. Черешнюк Оксана Михайлівна (викладач)
24. Чорний Володимир Степанович (к.е.н., доцент)
25. Шестерняк Марія Михайлівна (к.е.н., викладач)
26. Щирба Ірина Маркіянівна (к.е.н., ст. викладач)
27. Щирба Маркіян Теодорович (к.е.н., доцент)
28. Ярощук Олексій Вікторович (к.е.н., доцент)
 

   Дисципліни кафедри

 •     Аудит
 •     Аудит в зарубіжних країнах
 •     Судово-бухгалтерська експертиза
 •     Стратегічний аналіз
 •     Контроль і ревізія
 •     Ревізійна справа
 •     Контролінг
 •     Соціальна відповідальність 
 •     Організація і методика аудиту 
 •     Тренінг з фаху
 •     Державний фінансовий контроль
 •     Звітність підприємств
 •     Державний аудит
 •     Аудит спеціального призначення
 •     Теорія контролю
 •     Аудиторські процедури
 •     Статистика
 •     Соціальна і демографічна статистика 
 •     Міжнародна економічна статистика
 •     Прикладна статистика 
 •     Правова статистика
 •     Статистика праці
 •     Фіскальна статистика
 •     Економічний аналіз
 •     Аналіз господарської діяльності 
 •     Проектний аналіз
 •     Стратегічний аналіз
 •     Статистично-економічні методи аналізу
 •      Консалтингова діяльність
 
 
Колектив кафедри вдало поєднує освітню роботу з науково-дослідною і виховною роботою студентів.
 
 
Результати науково-дослідної роботи кафедри висвітлено у наукових публікаціях та апробовано на міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях і використано при розробці програм дисциплін кафедри, написанні посібників, монографій, кандидатських дисертацій та магістерських робіт, на інших заходах. Вони впроваджуються в практику управління діяльністю підприємств та організацій різних сфер господарювання.
  
Збірник наукових праць  кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз» входить до переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі економічних наук, дописувачами якого є  не тільки науковці нашого університету, але й інших профільних вузів України. Нещодавно збірник включено у кілька міжнародних наукоментричних баз.
 
За час існування кафедри її колектив видав понад 1000 наукових, навчально-методичних праць, в тому числі понад 30 монографій і навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
 
Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях, опублікування у науковому збірнику кафедри і повним висвітленням своїх наукових досліджень в дипломних роботах.
 
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вузів України та за її межами, а саме:

   - кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;
   - кафедрою економічного аналізу господарської діяльності Донецького національного університету;
   - кафедрою аналізу господарської діяльності і аудиту Саратовського державного соціально-економічного університету;
   - кафедрою банківської справи, аналізу і аудиту Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації;
   - Головним управлінням статистики у Тернопільській області тощо.

Професорсько-викладацький колектив

Дерій Василь Антонович

Дерій Василь Антонович
    
Посада: завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-757
Кабінет: 2403 
Скринька: vasyl_deriy@tneu.edu.ua

Пушкар Михайло Семенович

Пушкар Михайло Семенович
 
Посада: професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-293 
Кабінет: 2413  
Скринька: m.s.pushkar[at]tneu.edu.ua
Бойко Юлія Іванівна

Бойко Юлія Іванівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2404
Телефон внутрішній: 12313
Скринька: yu.boiko@tneu.edu.ua
 
 
  


Будник Людмила Андріївна

Будник Людмила Андріївна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Скринька: l.budnyk@tneu.edu.ua
 
 
 


Голінач Людмила Іванівна

Голінач Людмила Іванівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302
Кабінет: 2417
Скринька: l.holinach@tneu.edu.ua
 
 


Голяш Ірина Дмитрівна

Голяш Ірина Дмитрівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон:47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Скринька: i.holiash@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 
 
 
 Загородна Ольга Михайлівна

Загородна Ольга Михайлівна
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
Телефон: 47-50-50 * 12-309
Скринька: o.zahorodna@tneu.edu.ua
 

Костецький Ярослав Іванович

Костецький Ярослав Іванович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон: 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: ya.kostetskyi@tneu.edu.ua
 
 
 
 
Кулик Роман Романович

Кулик Роман Романович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Скринька: r.kulyk@tneu.edu.ua

 


 
Ліхновський Павло Михайлович

Ліхновський Павло Михайлович
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
телефон: 47-50-50 * 12-309
Скринька: p.likhnovskyi@tneu.edu.ua


Литвин Зоряна Богданівна

Литвин Зоряна Богданівна
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
Внутрішній: 47-50-50 * 12-309 
Скринька: z.lytvyn@tneu.edu.ua

 
 
 
 
 
Маслій Вадим Володимирович

Маслій Вадим Володимирович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-313
Кабінет 2404
Скринька: v.masliy@tneu.edu.ua

 


Матійчук Любомир Павлович

Матійчук Любомир Павлович
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: l.matiichuk@tneu.edu.ua


Михайлишин Надія Петрівна

Михайлишин Надія Петрівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Скринька: n.mekhailyshyn@tneu.edu.ua
 
 
 
Орловська Тетяна Михайлівна

Орловська Тетяна Михайлівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: t.orlovska@tneu.edu.ua
Романів Світлана Романівна

Романів Світлана Романівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Скринька: s.romaniv@tneu.edu.ua
Ронська Ольга Григорівна

Ронська Ольга Григорівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2417
Телефон: 47-50-50 * 12-302
Скринька: o.ronska@tneu.edu.ua
 
 


Саченко Світлана Іванівна

Саченко Світлана Іванівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон:47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Скринька: s.sachenko@tneu.edu.ua
 
 

  


Семанюк Віта Зіновіївна

Семанюк Віта Зіновіївна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302
Кабінет: 2418
Скринька: v.semaniuk@tneu.edu.ua
Серединська Віра Миколаївна

Серединська Віра Миколаївна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Скринька: v.seredynska@tneu.edu.ua
 
 

Спільник Ірина Володимирівна

Спільник Ірина Володимирівна
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
телефон:  47-50-50*12-309
Скринька: i.spilnyk@tneu.edu.ua
 
 
 


Ціщик Роман Володимирович

Ціщик Роман Володимирович
 
Посада: Доцент 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 
телефон: 47-50-50*12-313
Кабінет: 2404
Скринька:  r.tsishchyk@tneu.edu.ua
 

Черешнюк Оксана Михайлівна

Черешнюк Оксана Михайлівна
 
Посада: викладач
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2417

Чорний Володимир Степанович

Чорний Володимир Степанович
 
Посада: Доцент 
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 
Телефон: 47-50-50* 12-313
Кабінет: 2404
Скринька: v.chornyi@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 


Шестерняк Марія Михайлівна

Шестерняк Марія Михайлівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон:  47-50-50*12-302 . 
Кабінет: 2417
Скринька: m.shesterniak@tneu.edu.ua
 
 
 
 


Щирба Ірина Маркіянівна

Щирба Ірина Маркіянівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: к.е.н. 
Телефон:  47-50-50*12-302 . 
Кабінет: 2417
Скринька: i.shchyrba@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 

 


Щирба Маркіян Теодорович

Щирба Маркіян Теодорович
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50* 12-302 . 
Кабінет: 2417
Скринька:  m.shchyrba@tneu.edu.ua
 

Ярощук Олексій Вікторович

Ярощук Олексій Вікторович
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Кабінет: 2420
Телефон внутрішній:  47-50-50*12-309.
Скринька: o.yaroshchuk@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 
 
 


Соколюк Ольга Олексіївна

Соколюк Ольга Олексіївна
 
Посада: старший лаборант
Телефон:  47-50-50*12-313
Кабінет: 2404
Скринька: kfstat@tneu.edu.ua


Соловій Оксана Петрівна

Соловій Оксана Петрівна
 
Посада: старший лаборант
Телефон: 47-50-50* 12-302 . 
Кабінет: 2418
Скринька: dep_rc@tneu.edu.ua