Семчишин Ліда Михайлівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1708-0874
RESEARCHER ID: H-5091-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:


 
 Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи
 
 
 У 1998 р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Математика і основи інформатики" і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила  Кам'янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання  матричних  рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Науково-методичних праць:  38
 
Публікації:
1. Семчишин Л.М. Сучасні інноваційні підходи при викладанні математичних дисциплін в економічному вузі / Л.М. Семчишин  // Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети.  Матеріали науково-практичної інтернет –конференції,  18 квітня 2013 року, Тернопіль-Чортків. – Тернопіль,  2013. – С. 30–32
2. Семчишин Л.М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. –  Випуск 8. Кам’янець-Подільський, 2013. –  С. 207-215.
3. Семчишин Л.М. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М.О. Недашковський, В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин  // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль – 2013. –  №1 (69) – С. 213–222.
4. Семчишин Л.М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. –  Випуск 9. Кам’янець-Подільський, 2013. –  С. 92-99.
5. Семчишин Л.М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем  лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л.М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль – 2013. –  №4 (72) – С. 273–285.
6. Семчишин Л.М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем  лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Запорізький   національний університет. –  № 2. Запоріжжя, 2013. –  С. 91-99.
7. Семчишин Л.М. Алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з m-мірними матрицями / В.Б. Поселюжна, Л.М. Семчишин  // Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції,  23-24 квітня 2015 року, Чернівці, 2015. – С. 154-156.
8. Семчишин Л.М. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: Колективна монографія / Л.М. Семчишин //  –  Чортків: ТНЕУ, 2016.– С. 192–201.
9. Семчишин Л.М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. –  Випуск 14. Кам’янець-Подільський, 2016. –  С. 123-132.
10. Семчишин Л.М. Тестування алгоритмів розв'язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь / Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей VII  Міжнародної наукової конференції, 26-27 березня 2016 року, Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 196–197.
11. Семчишин Л.М. До числових методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин  // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції,  18-19 травня 2017 року, Чернівці, 2017. – С. 134-135.