Інформація для абітурієнтаТернопільський національний економічний університет веде історію з 1966 року і є одним з найпрестижніших закладів освіти в Україні.

На сьогодні ТНЕУ має 14 інститутів, 20 територіальних відокремлених підрозділів у Вінниці, Івано-Франківську, Сваляві, Калуші, Луцьку, Кам’янець-Подільському, Самборі, Львові, Нововолинську, Форосі, Києві, Чорткові.

У вересні 2010 року  за клопотанням ректора  ТНЕУ  професора  Юрія Сергія Ілліча у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу створено коледж з підготовки молодших спеціалістів наказом Міністерства освіти і науки України №960.

До уваги випускників загальноосвітніх шкіл, котрі здобули базову загальну середню освіту (закінчили 9-11 класів)!

При інституті проводиться набір абітурієнтів у коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями:

- бухгалтерський облік;
- фінанси і кредит.

Вступні випробування проводяться (у вигляді тестів):
-   українська мова;
-   математика.
 
Також проводиться набір абітурієнтів-спеціалістів робітничих професій на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:
- бухгалтерський облік;
- фінанси і кредит
 
із зарахуванням на ІІ курс навчання.
 
Вступні випробування (у вигляді тестів):
-   українська мова;
-   математика.

Коледж
Чортківського інституту підприємництва і бізнесу
 
-   Форма власності – державна.
-   Рівень акредитації – І-ІІ.
-   Свідоцтво про державну реєстрацію  -  №170381  від 05.11.2010 р.
Термін навчання – 3 роки.

Документи, що подаються абітурієнтами:
1.     Заява (отримується та заповнюється в приймальній комісії);
2.     Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
3.     Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у 2012 році (для вступників на перший курс);
4.     Медична довідка за формою 086-о (оригінал або її копія, завірена в установленому порядку);
5.     4 (чотири) кольорових фотокарток розміром 3Х4 см;
6.     Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податку;
7.     Копії: паспорта (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);
8.     8 конвертів з марками (два з них абітурієнт адресує на домашню адресу);
9.     Документи, які визначають пільги при зарахуванні абітурієнта.


Прийом документів
На денну форму навчання:
- з 2 липня по 20 липня 2012року
 
Приймальна комісія ЧІПБ та коледжу радо вітає Вас
За адресою:
48500,  м. Чортків, вул. С.Бандери, 46, 123 каб.
Графік роботи: з 9-00 до 18-00 год. (перерва з 13-00 до 14-00)
 
Контактний телефон: (03552) 2-13-97

Коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесуУ 2010 році в місті Чорткові за клопотанням керівництва Тернопільського національного економічного університету та з метою підвищення якості фахівців наказом Міністерства освіти і науки України за № 960 від 18.10.2010р. створено коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ як його структурного підрозділу без права юридичної особи. Коледж  розміщений в адміністративних приміщеннях  Чортківського інститут підприємництва і бізнесу за: Тернопільська область, м. Чортків, вул. С.Бандери, 46.

Коледж готує молодших спеціалістів за освітньо-кваліфікаціним рівнем молодший спеціаліст (на базі неповної загальної освіти) – із спеціальностей 5. 03050901 «Бухгалтерський облік» та 5. 03050801 «Фінанси і кредит».
 
На даний час в коледжі здобувають освіту 88 студентів денної форми навчання із багатьох областей України: Івано-Франківщини, Львівщини, Хмельниччини, Тернопільщини, а також АР Крим .
 
У навчальному закладі для підвищення педагогічної майстерності викладачів діє педагогічна та методична рада, для підвищення кваліфікаційного рівня створено атестаційну комісію. Головним завданням цих органів є надання методичної допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, впровадженні у навчальний процес нових інноваційних форм і методів навчання та широкому використанні традиційної педагогічної та наукової думки. В коледжі формується методична робота циклових комісій, проводяться тижні циклових комісій , які є яскравим свідченням належного рівня навчальної, методичної та організаційної роботи педагогічного колективу в плані підготовки якісних спеціалістів галузі економіки. Успішно працює рада кураторів та рада профілактики, що дозволяє уникати випадків правопорушень серед студентської молоді, системно проводяться виховні години та заходи спрямовані на вшанування історичних та культурно-мистецьких подій. Працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції.
 
Формується фонд наукової, навчальної та методичної літератури що становить більше 16 тисяч примірників, працює читальний зал та мультимедійна бібліотека. Функціонують дві навчальних лабораторії інформаційних технологій.
 
У 2010 році у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ відкрито спортивно-оздоровчий комплекс «Економіст», де студенти мають змогу займатись як на заняттях з фізичної культури так і в спеціалізованих гуртках та в позааудиторний час.
 
В навчальному закладі сформована кабінетна система та предметні циклові комісії. На даний час в провадження навчально-виховного процесу залучено 17 викладачів, серед них 8 основних працівників і 9  сумісників.  Більше 40 % викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 кандидатів наук.
  
Керівництво Університету та інституту постійно сприяє зміцненню матеріально-технічної та науково-методичної бази.
 
Після закінчення коледжу студенти матимуть змогу працювати  у сфері бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій різних форм власності, комерційних структурах, сфері малого та середнього бізнесу, виконувати допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування, виконувати операції в банківських та фінансово-кредитних установах. Нашим завданням є підготовка здібних фахівців із високим рівнем професійних та організаторських функцій.

На перспективу у своєму розвитку коледж планує пройти декілька етапів, які забезпечуватимуть досягнення відповідного рівня навчального процесу, якості навчання та фахової підготовки, що відповідають вимогам державних стандартів вищої освіти України, дає право одержувати державного взірця та відкриє перед ними можливість подальшої професійної наукової діяльності. На це спрямований міждисциплінарний принцип підготовки спеціалістів, який широко використовується в коледжі.

Адміністрація коледжу знаходиться на 3 поверсі головного корпусу, кабінет №320

Співробітники коледжу

Барна Ольга Василівна


закінчила у 1991 році Тернопільський педагогічний інститут ім. Галана і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та присвоєно кваліфікацію вчителя математики, інформатики і обчислювальної техніки. У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (інформатика). Викладач з дисципліни «Інформатика».

Співробітники коледжу

Варода Любов Володимирівна

 

закінчила у 2001 році з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста. Викладач з дисципліни «Економічний аналіз».

Вишнівська Оксана Ярославівна

 

закінчила у 1987 році Луцький державний педагогічний інститут ім. Л. Українки за  спеціальністю «Англійська і німецька мови» і здобула  кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов середньої школи. Викладач з дисципліни «Англійська мова».

ВІВЧАР Павло Васильович

 

у 1966 році закінчив історичний факультет Харківського університету ім. Горького. У 1972 році закінчив Київський інститут іноземних мов (факультет німецька мова). В 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Педагогіка і психологія», Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент, 2010р. Викладач з дисципліни «Німецька мова».

Співробітники коледжу

Галушка Марія Євгенівна

 

закінчила у 2009 році Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови та літератури основної школи. У 2010 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури. В 2012 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра української філології. Викладач з дисципліни «Українська література».

Співробітники коледжу

Гевак Зореслава Володимирівна

 

у 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємств» та здобула кваліфікацію економіста. Викладач з дисципліни  «Економіка праці», «Контроль і ревізія», «Бюджетна система».

Гевкалюк Наталія Миколаївна

 

у 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах. У 1999 році магістр, економіст, бухгалтер. Викладач з дисципліни «Економіка підприємств».

Співробітники коледжу

Гіль Олександра Орестівна

 

закінчила у 1995 році Чернівецький державний університет  ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історія» і отримала кваліфікацію викладача історії. У 2001 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста. Викладач з дисципліни «Всесвітня історія».

Глущишин Євген Романович

 

у 2009 році закінчив Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту. Викладач з дисципліни «Технології (вступ до спеціальності)», «Фінансовий облік».

Данилюк Володимир Петрович

 

закінчив у 1962 році Кременецький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика і фізика» та присвоєно кваліфікацію вчителя математики і фізики середньої школи. Викладач з дисципліни «Фізика».

Долюк В’ячеслав Вікторович

 

у 1984 році закінчив Усурійське вище воєнне автомобільне командне училище і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Командно-технічна автомобільна техніка» та здобув кваліфікацію інженера по експлуатації автомобільної техніки. Викладач з дисципліни «Фізичне виховання».

Співробітники коледжу

Жовковська Тетяна Тарасівна

 

у 1989 закінчила Тернопільський фінансово-економічний  інститут, спеціальність: «Бухгалтерський  облік і аналіз господарської діяльності». З 1996 року працює у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ.  В 2007 році навчалася у Центрі довузівської післядипломної та магістерської підготовки в ЧІПБ Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство». Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, 2010р. Тема дисертації: «Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів в Україні» у Київському національному університеті харчових технологій. Автор більше 30 наукових публікацій, співавтор навчальних посібників, автор 5 методичних видань. Нагороджена нагрудним знаком «Подякою Президента асоціації навчальних закладів України приватної форми власності». Викладач з дисципліни «Основи економічної теорії».

Жовтюк Галина Зіновіївна

 

у 1997 році закінчила Чернівецький державний університет  ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію економіста. На посаді «Діловод».

Співробітники коледжу

Карман Вікторія Сергіївна

 

закінчила у 2000 році Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.  У 2001 році закінчила Тернопільську академію народного господарства та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Економіка підприємств». Викладач з дисциплін «Політична економія», «Казначейська справа», «Облік і звітності в бюджетних установах».

Співробітники коледжу

Кульчицька Надія Євстахіївна

 

У 1997 році  з відзнакою закінчила інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства, за спеціальністю «Фінанси і кредит» здобула кваліфікацію економіста (ЛБ ВЕ №000891). В  2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фіскальна політика України на регіональному рівні» зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (ДК № 025498). У 2007р. присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту і аналізу  (12ДЦ № 017716 від 21 червня 2007р.). Викладач з дисципліни «Податкова система».

Співробітники коледжу

Мармураш Люба Петрівна

 

у 1999 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю англійська мова і література та отримала  кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови і літератури. Мармураш Л. П. у 2009 році  закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу та Середньовіччя» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Викладач з дисципліни «Психологія та педагогіка».

Мартинюк Володимир Володимирович

 

закінчив у 2006 році Кам’янець-Подільський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури. Викладач з дисциплін «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Співробітники коледжу

Миронюк Іванна Іванівна


у 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка»  та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. Викладач з дисциплін «Макроекономіка» та «Бухгалтерський облік».

Співробітники коледжу

Монастирська Ганна Ігорівна

 

у 2010 році закінчила Чортківське обласне педагогічне училище ім. О.Барвінського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого хореографічного колективу. В 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Географія» та здобула кваліфікацію бакалавра географії, вчителя географії, у 2012 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію магістра географа, викладач географії. На посаді «Методист коледжу».

Москвіна Наталія Ярославівна

 

у 1992 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста. Викладач з дисциплін «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках».

Співробітники коледжу

Ніяскіна Альона Станіславівна

 

у 2012 році закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права. Викладач з дисциплін «Правознавство», «Охорона праці».

Співробітники коледжу

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

 

в 1996 р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І. Пулюя. За спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» та присвоєно кваліфікацію інженера. Науковий ступінь: кандидат технічних наук. Викладач з дисципліни «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності».

Співробітники коледжу

Павлишин Олександра Антонівна

 

закінчила у 1977 році Львівський державний університет ім. І. Франка і присвоєно кваліфікацію «Хімік. Викладач хімії». Викладач з дисциплін «Хімія», «БЖД» та «Біологія».

Співробітники коледжу

Пилипів Ольга Михайлівна

 

закінчила у 2000 році Тернопільську академію народного господарства. За спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста. 2002-2012 рр. викладач Чортківського інституту підприємництва та бізнесу. З 2012 року викладач Коледжу Чортківського інституту підприємництва та бізнесу. Викладач з дисципліни «Гроші та кредит».

Співробітники коледжу

Підручна Зінаїда Федорівна

 

У 1983 році закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю романо-германські мови та література, англійська мова. Викладач з дисципліни «Англійська мова».

Співробітники коледжу

Поселюжна Віра Богданівна

 

закінчила у 1991 році Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. Галана за спеціальністю «Математика з додатковою спеціальністю фізика» і отримала кваліфікацію вчителя математики і фізики. Викладач з дисциплін «Математика», «Вища математика».

Співробітники коледжу

Регета Любов Максимівна

 

закінчила у 1978 році Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула  кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Викладач з дисциплін «Українська мова», «Українська мова за проф. спрямуванням».

Романюк Володимир Олександрович

 

у 2007 році Львівський національний університет ім. Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії, історик. Здобув кваліфікацію магістра історії. Викладач з дисциплін «Історія України», «Людина і світ».

Співробітники коледжу

Савіцький Володимир Михайлович

 

закінчив у 2011 році Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «математика» та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Математика». Викладач з дисципліни «Математика».

Співробітники коледжу

Семчишин Ліда Михайлівна

 

закінчила у 1998 році Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Математика і основи інформатики» та присвоєно кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. У 2005 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики. Викладач з дисципліни «Математика».

Співробітники коледжу

Сергеєв Олександр Павлович

 

завідувач навчальної лабораторії інформаційних технологій. У 1985 роцы закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю транспортний менеджмент, спеціалізація автоматизовані системи управління, інженер. У 2005 році закінчив інститут післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства, спеціальність “Облік і аудит в промисловості”, економіст. Викладач з дисципліни «Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах».

Співробітники коледжу

Cнігур Світлана Арсеніївна.

 

У 1995 році закінчила філософський факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка і здобула кваліфікацію «Викладач філософських дисциплін» за спеціальністю «філософія». У 2004 році рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Т. Шевченка Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. В 2007 році навчалася у Центрі довузівської післядипломної та магістерської підготовки в ЧІПБ Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році отримано звання доцента. Викладач з дисциплін «Основ філософських знань», «Політологія», «Соціологія».

Співробітники коледжу

Строцень Степан Зіновійович

 

закінчив у 2011 році Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності. У 2012 році закінчив  Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія», та здобув кваліфікацію біолога, викладача біології (диплом з відзнакою). Викладач з дисциплін «Біологія», «Екологія».

Співробітники коледжу

Фарійон Любов Михайлівна

 

закінчила у 1993 році Калінінградський державний університет за  спеціальністю «Географія» і здобула  кваліфікацію вчителя географії. Викладач з дисциплін «Географія», «Регіональна економіка».

Співробітники коледжу

ХАЙКО Ольга Василівна

 

в 2011 році закінчила Тернопільський національний економічний університет  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. Викладач з дисциплін «Банківські операції», «Страхові послуги».

Співробітники коледжу

Ходоровська Христина Степанівна

 

закінчила у 2007 році Кам’янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.  У 2009 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет ім. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. Викладач з дисциплін «Світова література», «Культурологія».