Умови вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

 
  

Підготовка магістрів за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (колишня «Державна служба») у Тернопільському національному економічному університеті здійснюється з 1996 р. і за цей період підготовлено 2336 осіб. Ліцензія на право надання освітніх послуг за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. №1565. Ліцензійний обсяг підготовки за даною спеціальністю за денною формою становить – 50 осіб, за заочною – 300 осіб.

Навчання здійснюється за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб відповідно до укладеного договору та правил прийому до Тернопільського національного економічного університету.

За державним замовленням на навчання за денною та заочною формами приймаються особи, що мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади, посади яких належать до
6-9 групи оплати праці, чи на посадах місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5-7 категорії мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) – 45 років (Постанова КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р.).  postanova-789.pdf [266.26 Kb] (cкачувань: 102)

     Підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н.р. буде здійснюватися за наступними освітньо-професійними програмами: 
       - «Публічне адміністрування»
       - «Управління публічними фінансами»
       - «Публічне управління міжнародним співробітництвом»
       - «Територіальне управління та місцеве самоврядування»
     Прийом документів: з 2 липня по 26 липня 2018 року.
    Вступні випробування: з 02 липня по 29 липня 2018 року.
    Зарахування слухачів на навчання проводиться:
- за державним замовленням -до 20 серпня;
- за кошти фізичних і юридичних осіб - до 30 вересня.
Навчання починається з 1 вересня.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

- вступного іспиту основ держави і права; programa-1.pdf [182.37 Kb] (cкачувань: 239)

- вступного іспиту з основ економіки; programa-2.pdf [170.24 Kb] (cкачувань: 173)  

- вступного іспиту з іноземної мови; 

- співбесіди з питань, що стосуються державного управління. perelik-pytan-dlia-spivbesidy.pdf [176.82 Kb] (cкачувань: 174)

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом або у них відсутній стаж роботи чи порушуються вікові обмеження, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за заочною (дистанційною) – 30 місяців.

Для вступу у магістратуру необхідно подати:

-                    заяву zaiava.pdf [145.23 Kb] (cкачувань: 140) ;

-                    чотири фотокартки розміром 3х4см;

-                    копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;

-                    копії паспортів громадянина України та закордонного;

-                    4 конверти та папку на зав’язках.

Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.

 

Просимо подавати документи за адресою: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська 11, корпус 1, приймальна комісія.

З усіх питань прийому звертатися за адресою:
 м. Тернопіль, вул. Львівська 11, кім. 11505

 тел. (факс) 8 (0352) 53-96-31

 
www.tneu.edu (Вступнику – Державна служба)
E-mail: magistr@tneu.edu.ua