Завідувач кафедри міжнародної економіки

Завідувач кафедри міжнародної економіки

Куриляк Віталіна Євгенівна
 

Науковий ступінь: доктор економічних наук (2012 р.), професор (2014 р.), дійсний член Академії економічних наук України з спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2002 р.).
Кабінет: 1204
Телефон: 47-50-75
E-mail: v.kuryliak@tneu.edu.ua

Дисципліни: «Міжнародна економіка», «Глобальна економіка», «Міжнародний менеджмент».
 
Основні праці:
ДИСЕРТАЦІЇ:
1.     Куриляк, Віталіна Євгенівна Реформування механізму залучення іноземних інвестицій у розвиток виробничої сфери України (на основі аналізу зарубіжного досвіду) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва / Віталіна Євгенівна Куриляк. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 177 с.
2.     Куриляк, Віталіна Євгенівна Цивілізаційні і міжкультурні виміри міжнародного менеджменту [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталіна Євгенівна Куриляк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 465 с.
 
СТАТТІ:
3.     Козюк, В. Глобальна економічна інтеграція /Віктор Козюк, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2009.– № 4.– С. 461-464.– Рец. на кн.: Лук'яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія. - К. : ТОВ "Національний підручник", 2008. - 220 с.
4.     Куриляк, В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2010.– № 1.– С. 19-36.
5.     Куриляк, В. Довіра у валютно-фінансових відносинах на світовому і національному ринках / Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2009 –.№ 4.– С. 147-155.
6.     Куриляк, В. Економічні, культурні та історичні аспекти трансформаційної української економіки і суспільства / В. Куриляк //Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 66-76.
7.     Куриляк, В. Значення культури в нових теоріях глобальної підприємницької діяльності / В. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 156-159.
8.     Куриляк, В. Менеджмент довіри на світовому і національному ринках / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2010.– № 2.– С. 135-155.
9.     Куриляк, В. Застосування синергічного підходу до вирішення проблеми у багатонаціональних команд / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001.– Вип. 18, ч. II.– С. 29-32.
10.     Куриляк, В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті / В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2.– С.179-192.
11. Куриляк В. Нова економіка та інформаційне суспільство: міжсистемне обґрунтування //Психологія і суспільство. – 2002.– No1. – С. 35–65
12.  Куриляк, В. Стратегічні альтернативи міжнародної маркетингової комунікації і політики товару / В. Куць Ю. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002.– Вип. 4.– С.98-106.
13.     Куриляк, В. Україна в системі нової економіки та глобалізації освіти / В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 37-45.
14.     Куриляк, В. Україна в аспекті фінансової відкритості / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004 – Вип. 5-2.– С. 58-66.
15.     Куриляк, В. Є. Україна в аспекті фінансової відкритості / В. Є. Куриляк // Вісник Академії економічних наук України. – 2004.– № 1.– С.114-120.
16.     Куриляк, В. Є. Міжнародні маркетингові комунікації в аспекті культурних відмінностей / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2005.– № 2.– С.140-149.
17.Куриляк, В. Роль суспільних та культурних чинників у трансформаційному процесі України / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 239-242.
18.     Куриляк, В. Роль суспільних та культурних чинників у трансформаційному процесі України / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 239-241.
19.     Куриляк, В. Міжкультурний менеджмент на фондовому ринку / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської національно-економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 5 – С. 361-365.
20.     Куриляк, В. Цивілізаційно-культурні аспекти формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 48-57
21.     Куриляк, В. Комерційна і банківська таємниця в системі нового економічного порядку: національні прояви та наддержавне регулювання / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 203-208.
22.     Куриляк, В. Фінансово-економічні аспекти формування глобального цивілізаційного ландшафту світової економіки: рушійні сили та теорії / В. Куриляк // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 158-168.
23.     Куриляк, В. Сучасний підручник з міжнародної економіки / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2008.– № 4.– С. 479-481.– Рец. на кн.: Липов В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини: Навч.-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2008. - 367 с.
24.     Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003.– № 4.– С. 473-485.
25.     Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2004.– № 1.– С.45-78.
26.     Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) / Є. Савельєв, В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 5/1. – С. 121-137.
27.     Куриляк В. Перспективи розвитку замкового туризму на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк, Ірина Білецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
28.     Куриляк, В. Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 80-85.
29.     Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
30.Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 1, т. 11.– С. 27-38.
31.     Куриляк, В. Інвестиційна привабливість країни як економічна категорія [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998.– Вип. 5.– С. 32-37.
32.     Куриляк, В. Малий і середній бізнес в Україні та сприяння йому на основі розвитку освітньої інфраструктури [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 1998.– Вип. 6.– С. 78-80.
33.     Куриляк, В. Платіжні системи в інтернеті: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Банківська справа. – 2001.– № 6.– С. 29-33.
34.     Куриляк, В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи та концепції [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк, С. О. Геращенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 31-37.
35.     Куриляк, В. Є. The global economy as a civilizing process / В. Є. Куриляк // Forschungsinstitut der IWVWW e.V. Berlin. Globale und lnderspezifische sozio-ekonomische Effekte. – Berlin, 2012, – № 28. – S. 257-266.
36.     Куриляк, В. Є. Ukraine: globale Anforderungen und Wirtschaftsformen / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Forschungsinstitut der IWVWW e.V. Berlin. Globale und lnderspezifische sozio-ekonomische Effekte. – Berlin, 2012. – № 28. – S. 47-61.
37.     Куриляк, В. Є. Україна в системі руху світової економіки до нового соціально-економічного устрою / В. Є. Куриляк // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 55-58.
38.     Куриляк, В. Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму: [Підготовка фахівців для туристичного сектору в Центрі Європейських та міжнародних студій ТАНГ] / В. Куриляк // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 12.
39.     Куриляк, В. Україна та Греція: нові орієнтири співпраці, або нові європейські орієнтири: [Співпраця ТАНГ з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Греція) в рамках проекту TEMPUS] / В. Куриляк // Академія. – 2005. – 28 лют. (№ 5-11). – С. 8.
40.     Куриляк, В. Є. Україна в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С.84-93.
41.     Куриляк, В. Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С.80-85.
42.     Куриляк, В. Ліберальні форми економічного порядку: економічний лібералізм і неолібералізм /Віталіна Куриляк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 248-251.
43.     Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
44.     Савельєв, Євген Реформування української економіки: невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4: груд. – С. 387-400.
45.     Куриляк, В. Україна в системі європейських цивілізаційних цінностей / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 40-52.
46.     Літовченко, Б. Глобалізація та моральна відповідальність менеджменту / Богдан Літовченко, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 109-127.
47.     Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
48.     Kurylyak, V. Global economy in 21 century: estimations and tendencies [Electronic resource] / Vitalina Kurylyak // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW). – Berlin, 2010. – № 24. – S. 116-144.
49.     Kurylyak, V. Global Landscape of the Civilization of the World Economy: Assessment of Existing and Formation of New [Electronic resource] / VitalinaKurylyak// Journal of European Economy. – 2010. – Vol. 9, № 6. – P. 3-31.
50.     Kurylyak, V. The Euro-Atlantic formsin the system of formation of the New World Economic Order [Electronic resource] / Vitalina Kuriliak// Journal of European Economy. – 2010. – Vol. 9, № 5. – P. 365-368.
51.     Kurylyak, V. Ukraine in the integration processes system [Electronic resource] / V. Kurylyak// Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири; под ред. А. С. Новоселова. –Новосибирск: ИЭОППСОРАН, 2013. –С. 328-337.
52.     Куриляк, В. Методологія розвитку менеджменту цивілізаційно-культурних відносин / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 358-366.
53.     Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
54.     Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 
МОНОГРАФІЇ:
55.     Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи [Текст]: монографія / за ред. В. Є. Куриляк. – Київ : Кондор, 2010. – 482 с.
56.     Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти: монографія / В. Є. Куриляк, В. С Мазур. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 304 с.
57.     Куриляк, В. Є. Міжкультурний менеджмент [Текст] : монографія / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Астон, 2004. – 239 с.
58.     Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
59.     Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
60.     Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
61.     Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
62.     Крисоватий, А. І. Україна в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів [Текст] / А. І. Крисоватий, В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 383-404.
63.     Куриляк, В. Є. Культура і довіра у становленні нового світового економічного порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 141-194.
64.     Куриляк, В. Є. Україна в системі формування нового світового порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 103-114.
65.     Куриляк, В. Є. Формування єдиної глобальної економічної цивілізації [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 99-103.
66.     Куриляк, В. Є. Рушійні сили формування нового світового економічного порядку у ХХІ ст. [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 79-99.
67.     Куриляк, В. Є. Глобальні цивілізаційні процеси в системі світового економічного порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 55-78.
68.     Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
69.     Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 
ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:
70.     Куриляк, В. Є. Злиття і реструктуризація компанії [Текст] / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 27 с.
71.     Куриляк, В. Є. Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 268 с.

Кафедра міжнародної економіки

  Кафедра міжнародної економіки
а Кафедра міжнародної економіки створена за наказом ректора № 248  від 25 травня 2009 року  шляхом розподілу кафедр. Проте історія кафедри розпочалася у 1993 році, коли було створено кафедру менеджменту та міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, що з того часу пройшла довгий шлях становлення і сьогодні є однією з прогресивних і провідних кафедр Університету. Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціальністю "Міжнародна економіка" підготовки бакалаврів із фахових спрямувань: "Європейська економіка", "Світова економіка та міжнародне право", "Міжнародні фінанси", "Міжнародний туризм", а також магістрів за одноіменними програмами.
    Кафедра проводить підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.02. - "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Євген Васильович Савельєв.
    Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 20 чоловік: з них – 4 доктори наук, 16 кандидатів економічних наук.
    Щорічно проводяться міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених та наукова конференція.
    Виконується  науково-дослідна робота «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (номер державної реєстрації 0115U002336), керівник д.е.н., професор Савельєв Євген Васильович, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 31.11.14 р. №1243, що фінансується із коштів загального фонду державного бюджету. В рамках теми розробляється теоретико-методологічна концептуалізація бенчмаркінгу зовнішнього і внутрішнього середовища регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України. Професорсько-викладацьким колективом в межах робочого часу виконуються наступні науково-дослідні роботи: «Розвиток міжнародних відносин України в системі світової та європейської економічної  інтеграції» (державний реєстраційний номер 0114U001085), науковий керівник д.е.н., професор Є.В. Савельєв, «Цивілізаційні виміри глобальних трансформацій і геоекономічні пріоритети України» (державний реєстраційний номер 0114U001079), науковий керівник д.е.н., професор І.О. Іващук.
 
    Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:
 
ОКР «бакалавр»
Міжнародна економіка
Глобалізація та соціальні зміни
Міжкультурні комунікації
Інтеграційна політика України
Інституційні системи міжнародного співробітництва
Міжнародна торгівля
Формування європейської цивілізації
Геополітика та геоекономіка
Міжнародні системи кластеризації
 Економіка підприємств
 Міжнародна інвестиційна діяльність
 Міжнародна економіка ІІ
 Міжнародна економічна політика
 Асоціативні форми вільної торгівлі
 Міжнародний економічний аналіз
 Валютне регулювання і валютний контроль
 Попередження та управління кризами
 Економічна політика транснаціональних корпорацій
 Міжнародна технічна допомога
 Інформаційні туристичні технології
 Кон’юнктура європейських ринків
 Економіка країн ЄС
 Попередження та управління кризами
 Інституційне будівництво та проектний менеджмент
 Міжнародна економічна діяльність України
 
ОКР «магістр»
Глобальна економіка
Соціальна відповідальність
Методологія наукових досліджень
Економічні проблеми ХХІ століття
Міжнародний менеджмент
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Європейський бізнес
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
 Інноваційні стратегії територіального розвитку країн Вишеградської четвірки: досвід для України
 Валютно-курсова політика
 Технічні регламенти в ЄС
 Світова та європейська інтеграція
 Європейська політика сусідства
 Нетарифні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ЄС
 
ОКР «спеціаліст»
Глобальна економіка
Міжнародна інвестиційна діяльність
Валютні операції
Міжнародний менеджмент
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
Європейський бізнес
Міжнародна економіка ІІ
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Методологія наукових досліджень
 Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці
 
 
Адреса кафедри:
вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус), м. Тернопіль, 46004
 
Website: http://kafme.org.ua
E-mail: kafme@tneu.edu.ua
 

Савельєв Євген Васильович

Савельєв Євген Васильович

 
 
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук (1985 р.), професор (з 1986 р.), дійсний член Академії економічних наук України, вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу. 
 
Дисципліни: "Методологія наукових досліджень", "Методика і організація наукових досліджень". 
 
 
 
 

 Основні праці:
 1. Маркетинг и стратегия конкуренции. - Киев: НМК ВО, 1993. 2,0 п.л
 2. Маркетинг і стратегія конкуренції. - Київ: НМК ВО, с. 3-24, 45-59. 2,0 д.а
 3. Маркетинг нового продукту. - Київ: Інститут системних досліджень, 1994, 116 с. 7,0 д.а.
 4. Международный маркетинг. Часть І. - Киев: Институт системных исследований образования,1994, 180 с. 11,2 п.л.
 5. Галузевий маркетинг. Навчальний посібник. /За заг. редакцією Є.В.Савельєва та Д.А.Штефанича. К.: ІЗМН, 1997. 7,0 д.а.
 6. Міжнародна економіка: міжнародна торгівля і фінанси. – Тернопіль: Академічна думка, 2001. – 500 с.
 7. Елітні університети, еліта країни, елітна країна. Криза чи нова роль університетів? / С. Юрій, Є. Савельєв // Дзеркало тижня, 28 травня – 3 червня 2005, № 20 (548), с.4
 8. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України XXI століття / Вісник економічної науки України. – 2005. - № 2(8). – с. 149-159
 9. Економічна співпраця чи економічні війни? // Журнал європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№ 1), с. 3-5
 10. Міжнародний маркетинг // Основи маркетингу. Навчальний посібник за науковою редакцією Чеботаря С.І. і Савельєва Є.В. – К.: Наш час, 2006, с. 163-217
 11. Українсько-грецькі економічні відносини: формування нових напрямів // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI столітті: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. доктора політичних наук, професора К. Балабанова. - Маріуполь, 2007. – с. 484-488
 12. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник економічної науки України. – 2007. - № 1 (11). – с. 133-145
 13. Нова економіка як економіка знань і моделі її формування в Україні // Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри / за редакцією С. І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. –с. 18-50
 14. Міжнародна економіка: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 622 с.
 15. Проблеми розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах кризи / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.-  с. 159-173
 16. Міжцивілізаційні і міжкультурні аспекти посткризових реформ / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 368-385
 17. Довіра в системі економічних реформ: український і міжнародний виміри / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-201рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 386-408
 18. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Юрій С., Савельєв Є. // Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України:монографія / А.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та нн.. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, с. 110-118
 19. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - № 5-2. – 2011. – С. 13-31
 20. Розвиток спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, том 3. – № 6. – 2011.
 21. Benchmarking: Integration of Rivalry and Mutual Assistance / Ye.V. Savelyev,V.Ye.Kuryliak, H. F. Smalyuk // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 4
 22. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / Є. Савельєв, В. Куриляк //Економіка України. – 2012. - № 9

Гродський Сергій Вікторович

Гродський Сергій Вікторович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки.
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201                                                                 
Телефон: 47-50-75
E-mail: s.grodskyj@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Современное состояние и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества Украины и Республики Болгария / С.Гродський // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. - Свищов: «Ценов» - С.331-335.

Іващук Ірина Олегівна

Іващук Ірина Олегівна
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Кабінет: 1202
Телефон: 47-50-75
E-mail: i.ivashchuk@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Митні ініціативи в глобальному просторі: моногр. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007.
2. Митна справа: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. 
3. Податкова система: навчальний посібник. – Тернопіль: ТАЙП. – 2003.
4. Митна політика: фіскально-регулюючий аспект . – К.: Мануфактура, 2005 (у співавторстві).
5. Фрагментація глобального простору через утворення митних альянсів// Схід. – 2008. – № 7 (91) (у співавторстві).
6. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів // Економіка та держава. – 2009. – № 2. 
7. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. /За заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка ТНЕУ». – 2011. –Вип 16. (у співавторстві).
8. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн // Збірник наукових праць Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2011. – Випуск 16. (у співавторстві).
9. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття // Інноваційна економіка. – 2012. – №6 (у співавторстві).
10.Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму // Схід. – 2012. – №6 (120) (у співавторстві).
11. Вплив митної політики країн на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – Вип. 11. – Частина 1.
12. Актуальні тенденції ідентифікації країн у глобальному просторі [Електронний ресурс]  // Ефективна економіка. – 2013. – №1. 
13. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин // Схід. – 2013. – №1 (121). 

Зварич Ірина Ярославівна

Зварич Ірина Ярославівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75
E-mail:  i.zvarych@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації: 
Zvarych I.Y. Network positions of the European countries in the international production network. Wissenschaftliche Beitr?ge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «?konomische weltkonjunktur und die internationale mobilit?t der productionsfaktoren» // I.Y. Zvarych // -  Ternopil – Dresden. – 2011. – S. 169-178.
Зварич І.Я. Напрями позиціонування України на міжнародному продовольчому ринку // І.Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011.– Т.2.– С.360-365.
Зварич І.Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. Монографія // І.Й. Гладій, І.Я. Зварич // Тернопіль: Економічна думка. - 2011. – 292 с.
Зварич І.Я. Тенденції торгівлі Китаю на світовому ринку // І.Я. Зварич //  Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012.– Т.1.– С.163-168.
Зварич І.Я. «Китаїзація» заходу: нові форми співпраці Греції та Китаю // І.Я. Зварич //  Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації». - 2013. – Тернопіль. –  Вектор. – С. – 68 – 70.

Зварич Роман Євгенович

Зварич Роман Євгенович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада:доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75
E-mail: r.zvarych@tneu.edu.ua
Персональний сайт: http://zvarych.at.ua/
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Зварич Р. Інтеграція та конвергенція економік розширеного ЄС / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – 2006. – № 6. – С. 78–83.
2. Зварич Р. Є. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 311–317.
3. Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – Том 7. – №2. – С. 162–184.
4. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – С. 45-55.
5. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – Том 1. – С. 230–236.
6. Зварич Р. Є. Китай на міжнародній арені: подолання загроз / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – Тернопіль: ТНЕУ. – С. 334-351.
7. Zvarych R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists / R. Zvarych // Wissenschaftliche Beitrage der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Okonomische weltkonjunktur und die internationale mobilitat der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden. – 2011. – S.178-185.
8. Зварич Р. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. Монографія / В. Адамик, Р. Зварич // Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 300 с.
9. Зварич Р. Є. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77–91.
10. Зварич Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України / Р. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Часть 2. – С. 365–371.
11. Зварич Р. Є. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102–113.
12. Зварич Р. Є. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12. – №4. – С. 433–457.
13. Зварич Р. Є. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії / Р. Зварич, І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 113–119.
14. Зварич Р. Є. Парадигма економічних інтересів України / кол. моногр. // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: „Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – 700 с.
15. Зварич Р. Є. Індукція торгової війни / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Економіка україни в умовах глобалізації і регіоналізації». – Тернопіль, 2014. – С. 173–174.
16. Зварич Р. Є. Макротренди-2014 / Р. Зварич // Матеріали Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2014. – С. 19–21.
17. Зварич Р. Є. Транзитний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного  економічного університету «Наука молода». – 2014. –  Випуск 21. – С. 26–35.
18. Зварич Р. Є. Russia's role in global financial stability imbalance / Р. Зварич // Materials of III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries”. – Kyiv, 2014. – С. 54–57.
19. Зварич Р. Є. Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Том 13, №4. – С. 377–386.
20. Зварич Р. Є. Стратегічні пріоритети зовнішньоекономічної політики України в умовах мегарегіональної інтеграції / кол. моногр. // Стратегії безпеки розвитку України в умовах глобальних викликів / За загальною редакцією д.е.н., професора А.І. Мокія. – Львів, 2014. – 607 с.
21. Зварич Р. Є. Економічна безпека держави / Р. Зварич // Матеріали Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2015. – С. 30 –31.
22. Зварич Р. Є. Перспективи глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Україна в процесі імплементації угоди про Асоціацію з ЄС». – Тернопіль, 2015. – С. 18–20.

Карась Олена Сергіївна

Карась Олена Сергіївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: o.karas@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації: 
1.Карась О. С. Міжнародні системи бронювання транспортних послуг та їх розвиток в Україні / Карась О. С. // Молодь: освіта, наука, духовність». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» : міжнар. наук. – практ. конф. 19 - 20 квітня, 2012 р. : тези доповіді. - Київ - 2012 .
2.Карась О. С. Залучення інвестицій в сферу розвитку транспортної інфраструктури України / Карась О.С. // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна: міжнар. наук. – практ. конф. молодих вчених 20 - 23 березня 2012 р.: тези доповіді . - Тернопіль, ТНЕУ – 2012 р.- С. 60-63
3. Карась О. С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012/ Карась О. С. // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук. – практ. конф. молодих учених та студентів 17 -18 лютого 2012 р.: тези доповіді. - Дніпропетровськ – 2012 р. - С. 95- 98.
4. Карась О. С. Переваги інтермодальних перевезень в міжнародній транспортній системі / Карась О. С. // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення  туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: міжнар. наук. – практ. конф. 20 травня 2011 р. : тези доповіді. -  Тернопіль, ТНТУ- 2011 р. - С. 155-157.
5.Карась О. С. Вплив транспортних послуг на формування туристичного продукту / Карась О. С. // Україна в системі міжнародної економіки: міжнар. наук. – практ. конф. молодих учених та студентів  11- 12 лютого 2010 р. : тези доповіді. - Тернопіль: Економічна думка. –С.222-223.

Колінець Леся Богданівна

Колінець Леся Богданівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: l.kolinets@tneu.edu.ua
Персональний сайт: http://kolinets.te.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 Публікації:
1. Колінець Л.Б. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку / Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету – 2010. – Випуск 5, С.276-279. 
2. Колінець Л.Б. Особливості  антикризового регулювання в умовах світової економічної кризи / Збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, 25-26  лютого 2010р. м. Тернопіль: Економічна думка. – 2010р., С.59-60. 
3. Колінець Л.Б. Акредитація вищих навчальних закладів в Угорщині / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 21-23. 
4. Колінець Л.Б. Емпіричні моделі світових економічних криз / Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2011 - №3  Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/ 
5. Колінець Л.Б. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи / Економічний аналіз. Збірник наукових праць / ТНЕУ; редкол.: Шкарабан С.І. та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – Випуск 8, С.109-111. 

Комар Наталя Володимирівна

Комар Наталя Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: n.komar@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Комар Н.В., Лизун М.В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці / Ефективна економіка. ? 2011. ? № 2. – Електронне видавництво. 
2. Комар Н.В. Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри / Галицький Економічний Вісник. ? 2011. ? № 2 (31). – С. 23-33. 
3. Комар Н.В. Імплементація досвіду надання міжнародної економічної допомоги в рамках плану Маршалла у процесі здійснення економічних реформ в країнах з ринками, що формуються / Вісник Тернопільського національного економічного університету. ? 2011. 
4. Комар Н.В. Глобальні екологічні проблеми: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – С. 45-49. 
5. Комар Н.В. Залучення міжнародної технічної допомоги у напрямку удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні / Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба” в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль :  Вид-во ТНЕУ "Економічна думка”, 2011. – С. 106-108. 
 

Кривоус Віталій Богданович

Кривоус Віталій Богданович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: v.kryvous@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації
1. Кривоус В.Б. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції / Вісник ТНЕУ, 2010, - № 5. 
2. Кривоус В.Б. Україна в контексті європейської інтеграції / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» 11-12 лютого 2010 р. – Тернопіль, С.146-148. 
3. Кривоус В.Б. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: международный аспект / Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. -  Свищов: «Ценов» - С.376-382. 
4. Кривоус В.Б. Світовий досвід державної підтримки підприємництва в умовах кризи / Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - №5-1. 
5. Кривоус В.Б. Посткризовий період світової економіки: наслідки антикризової політики, прогнози, відновлення / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна»17-18 лютого 2011 р. – Тернопіль, С.189-192. 

Ліщинський Ігор Орестович

Ліщинський Ігор Орестович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Кабінет: 1201 
Телефон: 47-50-75
E-mail: lio@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1. Ліщинський І.О. Нова географія креативності – Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки». Тернопіль, 11-12 лютого 2010. – С.60-62. 
2. Ліщинський І.О. Кластери як новітні форми агломерації інноваційного виробництва / Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції «Глобальні світо цивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються». – 2010. – Тернопіль: Економічна думка. – 186с. – С.93-95. 
3. Ліщинський І.О. Міжнародні гарантії якості освіти: транснаціональний європейський проект оцінки якості / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 38-39. 
4. Ліщинський І.О. Агломераційні форми міжнародної та просторової економічної інтеграції України / Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, с. 591–605. 
5. Ліщинський І.О. Кластерна стратегія реалізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна». – 2011. – Тернопіль:  Економічна думка. – 312с. – С. 55-57.

Лизун Марія Володимирівна

Лизун Марія Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: m.lyzun@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Лизун М.В. Світова економіка і торгівля / Є.В.Савельєв // Навчальний посібник. Київ-Чернівці, Золоті литаври – ПП «Видавничий дім «Родовід»», 2010, 212с. 
2. Лизун М.В. Забезпечення якості освіти в Європейському просторі / Проблеми якості вищої освіти в Європейському просторі : зб. тез доповідей наук.-метод. семінару. – Тернопіль : Лабораторія оперативного друку, 2010. – С. 8-9. 
3. Лизун М.В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для україни / Вісник Дніпропетровського університету. ? 2011. ? № 10/1 (Т.19). – С. 266-271. 
4. Лизун М.В. Основні напрямки політики енергозбереження в Україні та країнах ЄС / Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – С. 52-55. 
5. Лизун М.В. Шляхи удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба” в контексті адміністративної реформи: зб. матеріалів круглого столу. – Тернопіль :  Вид-во ТНЕУ "Економічна думка”, 2011. – С. 108-110.

Рожко Алла Олександрівна

Рожко Алла Олександрівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail:a.rozhko@tneu.edu.ua 
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1.Рожко А.О. Стан реалізації партнерських ініціатив ФРН з країнами Східної Європи  (на прикладі діяльності Німецького центру дослідження біомаси) / Алла Рожко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва // Збірник тез доповідей наукової конференції студентів та молодих вчених (27.11.2012 р.). – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 87-90.
2. Рожко А.О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії / Алла Рожко [монографія]. -  Тернопіль: ТОВ «Новий колір», 2012. – 216 с.
3.Рожко А.О. Міжнародне партнерство України у сфері нетрадиційної енергетики / Алла Рожко // Наука молода. – 2013. – Випуск №19. – С.33-38.
4.Рожко А.О. Міжнародний трансфер технологій відновлюваної енергетики: інноваційна складова / Алла Рожко // Збірник 10-тої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених ТНЕУ «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – С.95-97.
5.Rozhko, A. Framework Conditions for Using Renewable Energy Sources: Quo Vadis, Ukraine? / A. Rozhko, H. Wiesmeth // The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. – 2013. - #2, Volume 70. – P. 67-79.

Смалюк Галина Федорівна

Смалюк Галина Федорівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: h.smalyuk@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Смалюк Г.Ф. Управління портфелем цінних паперів: модель для різних термінів доходності і випадковою ставкою дисконту. - Вісник ТНЕУ – Тернопіль.- 2008. №5 Спецвипуск. 
2. Смалюк Г.Ф., Булавська Г.О. Інноваційний шлях розвитку економіки України в контексті інтеграції в світове господарство. - Світ фінансів. №4 ТНЕУ. Тернопіль.- 2008.
3. Смалюк Г.Ф. The euro-atlantlantic forms in systems of formatyon of the new worldeconomic order / Jornal of euvropean economy. – Ternopil. – 2010 – Vol.9. – №6– Pp.268-297. 
4. Смалюк Г.Ф. Вплив терорестичних актів на туристичний попит / Вісник ТНЕУ № 5-1, 2011. 
5. H. Smalyuk The Strategy of Minimizing Risk in Terms of Investment Portfolio Forming / Proceedings of the International conference on applied economics.” – Kastoria (Greece) – 2011. – Pp.503-525.

Таранов Ігор Михайлович

Таранов Ігор Михайлович 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: i.taranov@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11

Уніят Алла Володимірівна

Уніят Алла Володимірівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75
E-mail: a.uniyat@tneu.edu.ua
 Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 

Публікації:
 1.  Уніят А.В. Проблема зовнішньої заборгованості на глобальних фінансових ринках / Вісник тернопільського національного економічного університету , № 4. 
2. Уніят А.В. Фінансова санація підприємства в ході провадження справи про банкрутство / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» - м. Тернопіль. – Економічна думка. – 2010 р.,  С.352-356. 
3. Уніят А.В. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі / Вісник ТНЕУ випуск 5-2, 2011. 
4. Уніят А.В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка у посткризовий період та Україна», 17-18 лютого 2011р. 
5. Уніят А.В. Змістовна складова дисципліни «Антикризове управління» для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: матеріали круглого столу. 20 травня 2011 року.- Тернопіль: в-во ТНЕУ «Економічна думка, 2011.-137с.

Професорсько-викладацький колектив