Уніят Алла Володимірівна

Уніят Алла Володимірівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8129-4754
RESEARCHER ID:H-6308-2017

Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: a.uniyat@tneu.edu.ua
   
Публікації:

 1.  Уніят А.В. Проблема зовнішньої заборгованості на глобальних фінансових ринках / Вісник тернопільського національного економічного університету , № 4. 
2. Уніят А.В. Фінансова санація підприємства в ході провадження справи про банкрутство / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» - м. Тернопіль. – Економічна думка. – 2010 р.,  С.352-356. 
3. Уніят А.В. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі / Вісник ТНЕУ випуск 5-2, 2011. 
4. Уніят А.В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Глобальна економіка у посткризовий період та Україна», 17-18 лютого 2011р. 
5. Уніят А.В. Змістовна складова дисципліни «Антикризове управління» для підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи: матеріали круглого столу. 20 травня 2011 року.- Тернопіль: в-во ТНЕУ «Економічна думка, 2011.-137с.