Кривоус Віталій Богданович

Кривоус Віталій Богданович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4293-2706
RESEARCHER ID:H-3041-2017

Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75
E-mail: v.kryvous@tneu.edu.ua
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
Публікації: 
1. Кривоус В.Б. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції / Вісник ТНЕУ, 2010, - № 5. 
2. Кривоус В.Б. Україна в контексті європейської інтеграції / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» 11-12 лютого 2010 р. – Тернопіль, С.146-148. 
3. Кривоус В.Б. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: международный аспект / Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса. Юбилейна международна начнопрактическа конференція 7-8 октомври 2010. – В 2 т. – Т. ІІ. -  Свищов: «Ценов» - С.376-382. 
4. Кривоус В.Б. Світовий досвід державної підтримки підприємництва в умовах кризи / Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - №5-1. 
5. Кривоус В.Б. Посткризовий період світової економіки: наслідки антикризової політики, прогнози, відновлення / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  «Глобальна економіка в посткризовий період та Україна»17-18 лютого 2011 р. – Тернопіль, С.189-192.