Зварич Роман Євгенович

Зварич Роман ЄвгеновичНауковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада:доцент кафедри міжнародної економіки
Вчене звання:доцент
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3741-2642
RESEARCHER ID:H-3287-2017

Кабінет:1202
Телефон:47-50-75
E-mail: r.zvarych@tneu.edu.ua
Персональний сайт: http://zvarych.at.ua/
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
Публікації:
1. Зварич Р. Інтеграція та конвергенція економік розширеного ЄС / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». – 2006. – № 6. – С. 78–83.
2. Зварич Р. Є. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 311–317.
3. Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – Том 7. – №2. – С. 162–184.
4. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – С. 45-55.
5. Зварич Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу / Р. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – Том 1. – С. 230–236.
6. Зварич Р. Є. Китай на міжнародній арені: подолання загроз / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – Тернопіль: ТНЕУ. – С. 334-351.
7. Zvarych R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists / R. Zvarych // Wissenschaftliche Beitrage der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Okonomische weltkonjunktur und die internationale mobilitat der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden. – 2011. – S.178-185.
8. Зварич Р. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. Монографія / В. Адамик, Р. Зварич // Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 300 с.
9. Зварич Р. Є. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77–91.
10. Зварич Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України / Р. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Часть 2. – С. 365–371.
11. Зварич Р. Є. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102–113.
12. Зварич Р. Є. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Том 12. – №4. – С. 433–457.
13. Зварич Р. Є. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії / Р. Зварич, І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 113–119.
14. Зварич Р. Є. Парадигма економічних інтересів України / кол. моногр. // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: „Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – 700 с.
15. Зварич Р. Є. Індукція торгової війни / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Економіка україни в умовах глобалізації і регіоналізації». – Тернопіль, 2014. – С. 173–174.
16. Зварич Р. Є. Макротренди-2014 / Р. Зварич // Матеріали Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2014. – С. 19–21.
17. Зварич Р. Є. Транзитний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Зварич // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного  економічного університету «Наука молода». – 2014. –  Випуск 21. – С. 26–35.
18. Зварич Р. Є. Russia's role in global financial stability imbalance / Р. Зварич // Materials of III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries”. – Kyiv, 2014. – С. 54–57.
19. Зварич Р. Є. Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення / Р. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Том 13, №4. – С. 377–386.
20. Зварич Р. Є. Стратегічні пріоритети зовнішньоекономічної політики України в умовах мегарегіональної інтеграції / кол. моногр. // Стратегії безпеки розвитку України в умовах глобальних викликів / За загальною редакцією д.е.н., професора А.І. Мокія. – Львів, 2014. – 607 с.
21. Зварич Р. Є. Економічна безпека держави / Р. Зварич // Матеріали Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2015. – С. 30 –31.
22. Зварич Р. Є. Перспективи глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС / Р. Зварич // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Україна в процесі імплементації угоди про Асоціацію з ЄС». – Тернопіль, 2015. – С. 18–20.