Навчально-наукові інститути

 
    Кафедра гуманітарних дисциплін ЄФ
    Кафедра спеціальних дисциплін ЄФ
    Кафедра фундаментальних дисциплін ЄФ

    Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ
    Кафедра обліку та фінансів ІФННІМ