Завідувач кафедри міжнародної економіки

Куриляк Віталіна Євгенівна

Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України
з спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2002 р.).
 
RESEARCHER ID: H-3672-2017


Контакти:

E-mail: v.kuryliak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1204
Телефон: 47-50-75
Основні праці: 
ДИСЕРТАЦІЇ:
1.     Куриляк, Віталіна Євгенівна Реформування механізму залучення іноземних інвестицій у розвиток виробничої сфери України (на основі аналізу зарубіжного досвіду) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва / Віталіна Євгенівна Куриляк. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 177 с.
2.     Куриляк, Віталіна Євгенівна Цивілізаційні і міжкультурні виміри міжнародного менеджменту [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталіна Євгенівна Куриляк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 465 с.
 
СТАТТІ:
3.     Козюк, В. Глобальна економічна інтеграція /Віктор Козюк, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2009.– № 4.– С. 461-464.– Рец. на кн.: Лук'яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія. - К. : ТОВ "Національний підручник", 2008. - 220 с.
4.     Куриляк, В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2010.– № 1.– С. 19-36.
5.     Куриляк, В. Довіра у валютно-фінансових відносинах на світовому і національному ринках / Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2009 –.№ 4.– С. 147-155.
6.     Куриляк, В. Економічні, культурні та історичні аспекти трансформаційної української економіки і суспільства / В. Куриляк //Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 66-76.
7.     Куриляк, В. Значення культури в нових теоріях глобальної підприємницької діяльності / В. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 156-159.
8.     Куриляк, В. Менеджмент довіри на світовому і національному ринках / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2010.– № 2.– С. 135-155.
9.     Куриляк, В. Застосування синергічного підходу до вирішення проблеми у багатонаціональних команд / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001.– Вип. 18, ч. II.– С. 29-32.
10.     Куриляк, В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті / В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2.– С.179-192.
11. Куриляк В. Нова економіка та інформаційне суспільство: міжсистемне обґрунтування //Психологія і суспільство. – 2002.– No1. – С. 35–65 
12.  Куриляк, В. Стратегічні альтернативи міжнародної маркетингової комунікації і політики товару / В. Куць Ю. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002.– Вип. 4.– С.98-106.
13.     Куриляк, В. Україна в системі нової економіки та глобалізації освіти / В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 37-45.
14.     Куриляк, В. Україна в аспекті фінансової відкритості / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004 – Вип. 5-2.– С. 58-66.
15.     Куриляк, В. Є. Україна в аспекті фінансової відкритості / В. Є. Куриляк // Вісник Академії економічних наук України. – 2004.– № 1.– С.114-120.
16.     Куриляк, В. Є. Міжнародні маркетингові комунікації в аспекті культурних відмінностей / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2005.– № 2.– С.140-149.
17.Куриляк, В. Роль суспільних та культурних чинників у трансформаційному процесі України / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 239-242.
18.     Куриляк, В. Роль суспільних та культурних чинників у трансформаційному процесі України / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 239-241.
19.     Куриляк, В. Міжкультурний менеджмент на фондовому ринку / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської національно-економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 5 – С. 361-365.
20.     Куриляк, В. Цивілізаційно-культурні аспекти формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 48-57
21.     Куриляк, В. Комерційна і банківська таємниця в системі нового економічного порядку: національні прояви та наддержавне регулювання / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 203-208.
22.     Куриляк, В. Фінансово-економічні аспекти формування глобального цивілізаційного ландшафту світової економіки: рушійні сили та теорії / В. Куриляк // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 158-168.
23.     Куриляк, В. Сучасний підручник з міжнародної економіки / Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2008.– № 4.– С. 479-481.– Рец. на кн.: Липов В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини: Навч.-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2008. - 367 с.
24.     Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003.– № 4.– С. 473-485.
25.     Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2004.– № 1.– С.45-78.
26.     Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) / Є. Савельєв, В. Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 5/1. – С. 121-137.
27.     Куриляк В. Перспективи розвитку замкового туризму на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк, Ірина Білецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
28.     Куриляк, В. Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 80-85.
29.     Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
30.Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 1, т. 11.– С. 27-38.
31.     Куриляк, В. Інвестиційна привабливість країни як економічна категорія [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998.– Вип. 5.– С. 32-37.
32.     Куриляк, В. Малий і середній бізнес в Україні та сприяння йому на основі розвитку освітньої інфраструктури [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 1998.– Вип. 6.– С. 78-80.
33.     Куриляк, В. Платіжні системи в інтернеті: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк // Банківська справа. – 2001.– № 6.– С. 29-33.
34.     Куриляк, В. Є. Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи та концепції [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк, С. О. Геращенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 31-37.
35.     Куриляк, В. Є. The global economy as a civilizing process / В. Є. Куриляк // Forschungsinstitut der IWVWW e.V. Berlin. Globale und lnderspezifische sozio-ekonomische Effekte. – Berlin, 2012, – № 28. – S. 257-266.
36.     Куриляк, В. Є. Ukraine: globale Anforderungen und Wirtschaftsformen / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Forschungsinstitut der IWVWW e.V. Berlin. Globale und lnderspezifische sozio-ekonomische Effekte. – Berlin, 2012. – № 28. – S. 47-61.
37.     Куриляк, В. Є. Україна в системі руху світової економіки до нового соціально-економічного устрою / В. Є. Куриляк // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 55-58.
38.     Куриляк, В. Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму: [Підготовка фахівців для туристичного сектору в Центрі Європейських та міжнародних студій ТАНГ] / В. Куриляк // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 12.
39.     Куриляк, В. Україна та Греція: нові орієнтири співпраці, або нові європейські орієнтири: [Співпраця ТАНГ з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Греція) в рамках проекту TEMPUS] / В. Куриляк // Академія. – 2005. – 28 лют. (№ 5-11). – С. 8.
40.     Куриляк, В. Є. Україна в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С.84-93.
41.     Куриляк, В. Є. Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку [Електронний ресурс] / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С.80-85.
42.     Куриляк, В. Ліберальні форми економічного порядку: економічний лібералізм і неолібералізм /Віталіна Куриляк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 248-251.
43.     Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
44.     Савельєв, Євген Реформування української економіки: невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4: груд. – С. 387-400.
45.     Куриляк, В. Україна в системі європейських цивілізаційних цінностей / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 40-52.
46.     Літовченко, Б. Глобалізація та моральна відповідальність менеджменту / Богдан Літовченко, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 109-127.
47.     Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
48.     Kurylyak, V. Global economy in 21 century: estimations and tendencies [Electronic resource] / Vitalina Kurylyak // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW). – Berlin, 2010. – № 24. – S. 116-144.
49.     Kurylyak, V. Global Landscape of the Civilization of the World Economy: Assessment of Existing and Formation of New [Electronic resource] / VitalinaKurylyak// Journal of European Economy. – 2010. – Vol. 9, № 6. – P. 3-31.
50.     Kurylyak, V. The Euro-Atlantic formsin the system of formation of the New World Economic Order [Electronic resource] / Vitalina Kuriliak// Journal of European Economy. – 2010. – Vol. 9, № 5. – P. 365-368.
51.     Kurylyak, V. Ukraine in the integration processes system [Electronic resource] / V. Kurylyak// Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири; под ред. А. С. Новоселова. –Новосибирск: ИЭОППСОРАН, 2013. –С. 328-337.
52.     Куриляк, В. Методологія розвитку менеджменту цивілізаційно-культурних відносин / Віталіна Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 358-366.
53.     Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
54.     Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 
МОНОГРАФІЇ:
55.     Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи [Текст]: монографія / за ред. В. Є. Куриляк. – Київ : Кондор, 2010. – 482 с.
56.     Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти: монографія / В. Є. Куриляк, В. С Мазур. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 304 с.
57.     Куриляк, В. Є. Міжкультурний менеджмент [Текст] : монографія / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Астон, 2004. – 239 с.
58.     Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
59.     Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
60.     Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
61.     Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
62.     Крисоватий, А. І. Україна в системі європейського та євразійського інтеграційних процесів [Текст] / А. І. Крисоватий, В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 383-404.
63.     Куриляк, В. Є. Культура і довіра у становленні нового світового економічного порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 141-194.
64.     Куриляк, В. Є. Україна в системі формування нового світового порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 103-114.
65.     Куриляк, В. Є. Формування єдиної глобальної економічної цивілізації [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 99-103.
66.     Куриляк, В. Є. Рушійні сили формування нового світового економічного порядку у ХХІ ст. [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 79-99.
67.     Куриляк, В. Є. Глобальні цивілізаційні процеси в системі світового економічного порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 55-78.
68.     Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
69.     Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 
ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:
70.     Куриляк, В. Є. Злиття і реструктуризація компанії [Текст] / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 27 с.
71.     Куриляк, В. Є. Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Куриляк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 268 с.

Кафедра міжнародної економіки

 Кафедра міжнародної економіки створена за наказом ректора № 248  від 25 травня 2009 року  шляхом розподілу кафедр. Проте історія кафедри розпочалася у 1993 році, коли було створено кафедру менеджменту та міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, що з того часу пройшла довгий шлях становлення і сьогодні є однією з прогресивних і провідних кафедр Університету. Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за спеціальністю "Міжнародна економіка" підготовки бакалаврів із фахових спрямувань: "Європейська економіка", "Світова економіка та міжнародне право", "Міжнародні фінанси", "Міжнародний туризм", а також магістрів за одноіменними програмами.
Кафедра проводить підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.02. - "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Євген Васильович Савельєв.
Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 20 чоловік: з них – 4 доктори наук, 16 кандидатів економічних наук.
Щорічно проводяться міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених та наукова конференція.
Виконується  науково-дослідна робота «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (номер державної реєстрації 0115U002336), керівник д.е.н., професор Савельєв Євген Васильович, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 31.11.14 р. №1243, що фінансується із коштів загального фонду державного бюджету. В рамках теми розробляється теоретико-методологічна концептуалізація бенчмаркінгу зовнішнього і внутрішнього середовища регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України. Професорсько-викладацьким колективом в межах робочого часу виконуються наступні науково-дослідні роботи: «Розвиток міжнародних відносин України в системі світової та європейської економічної  інтеграції» (державний реєстраційний номер 0114U001085), науковий керівник д.е.н., професор Є.В. Савельєв, «Цивілізаційні виміри глобальних трансформацій і геоекономічні пріоритети України» (державний реєстраційний номер 0114U001079), науковий керівник д.е.н., професор І.О. Іващук.

 
Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:
ОКР «бакалавр»
Міжнародна економіка
Глобалізація та соціальні зміни
Міжкультурні комунікації
Інтеграційна політика України
Інституційні системи міжнародного співробітництва
Міжнародна торгівля
Формування європейської цивілізації
Геополітика та геоекономіка
Міжнародні системи кластеризації
 Економіка підприємств
 Міжнародна інвестиційна діяльність
 Міжнародна економіка ІІ
 Міжнародна економічна політика
 Асоціативні форми вільної торгівлі
 Міжнародний економічний аналіз
 Валютне регулювання і валютний контроль
 Попередження та управління кризами
 Економічна політика транснаціональних корпорацій
 Міжнародна технічна допомога
 Інформаційні туристичні технології
 Кон’юнктура європейських ринків
 Економіка країн ЄС
 Попередження та управління кризами
 Інституційне будівництво та проектний менеджмент
 Міжнародна економічна діяльність України
 
ОКР «магістр»
Глобальна економіка
Соціальна відповідальність
Методологія наукових досліджень
Економічні проблеми ХХІ століття
Міжнародний менеджмент
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Європейський бізнес
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
 Інноваційні стратегії територіального розвитку країн Вишеградської четвірки: досвід для України
 Валютно-курсова політика
 Технічні регламенти в ЄС
 Світова та європейська інтеграція
 Європейська політика сусідства
 Нетарифні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ЄС
 
ОКР «спеціаліст»
Глобальна економіка
Міжнародна інвестиційна діяльність
Валютні операції
Міжнародний менеджмент
Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
Європейський бізнес
Міжнародна економіка ІІ
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Методологія наукових досліджень
Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці
 
Адреса кафедри:
вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус), м. Тернопіль, 46004
Website: http://kafme.org.ua
E-mail: kafme@tneu.edu.ua
 

Професорсько-викладацький колектив

Савельєв Євген Васильович

Посада:професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь:
доктор економічних наук,
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України, вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу. 

ORCID ID: 0000-0003-0137-2263
RESEARCHER ID: H-6418-2017


Контакти:
Кабінет:1201                                                                 
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail:

 

Гродський Сергій Вікторович

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: H-6293-2017

Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: s.grodskyj@tneu.edu.ua

 

Іващук Ірина Олегівна

Посада: професор кафедри міжнародної економіки, в.о. директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4906-799X
RESEARCHER ID: H-7757-2017

Контакти:
Кабінет: 1202
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: iryna.iva2@gmail.com
Зварич Ірина Ярославівна

 Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5155-540X
RESEARCHER ID: H-3638-2017

Контакти:
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail:  i.zvarych@tneu.edu.uaЗварич Роман Євгенович

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, заступник директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3741-2642
RESEARCHER ID: H-3287-2017

Контакти:
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: r.zvarych@tneu.edu.ua


Карась Олена Сергіївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-0659-0737
RESEARCHER ID: H-4783-2017

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: o.karas@tneu.edu.ua

Колінець Леся Богданівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-7005-0519
RESEARCHER ID: H-5772-2017

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: l.kolinets@tneu.edu.ua

Комар Наталя Володимирівна

 Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3009-977X
RESEARCHER ID: H-5997-2017

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: n.komar@tneu.edu.ua

Кривоус Віталій Богданович

 Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4293-2706
RESEARCHER ID: H-3041-2017

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: v.kryvous@tneu.edu.ua

Ліщинський Ігор Орестович

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-1602-1677
RESEARCHER ID: K-3428-2014

Контакти:
Кабінет: 1201 
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: lio@tneu.edu.ua

Лизун Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3222-2962
RESEARCHER ID: H-4549-2017

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: m.lyzun@tneu.edu.ua


Рожко Алла Олександрівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0589-7251
RESEARCHER ID: H-5817-2017

Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail:a.rozhko@tneu.edu.ua 

Смалюк Галина Федорівна

 Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: H-4195-2017


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174

E-mail: h.smalyuk@tneu.edu.ua
 
 

Уніят Алла Володимірівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-8129-4754
RESEARCHER ID: H-6308-2017


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: a.uniyat@tneu.edu.ua

Трілленберг Вільфрід Ульріх

 Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 

Ліфанова Мар'яна Ігорівна

Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: lifanovamaryana@gmail.com

Пижик Олександр Андрійович

Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net

Герман Людмила Тарасівна

Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: laly07260605@gmail.com

Романюта Едуард Едуардович

 Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: e.romanyuta@tneu.edu.ua

Шпак Тетяна Віталіївна

Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 

Нянджі Тетяна Вікторівна

Посада: викладач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 

Ліфанова Павліна Олексіївна

Посада: інженер 1 категорії


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 

Дрозд Наталія Павлівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 

Живко Максим Андрійович

Посада: т.в.о. старшого лаборанта, молодший науковий співробітник


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: