Ляхович Галина Іванівна

Посада: директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ, доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Наукове звання: доцент, заслужений працівник освіти України

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 42 08
E-mail: rokcoljana@ukr.net
Кабінет: 428
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Сфера наукових інтересів: облікова політика, розвиток аутсорсингу, державне та регіональне управління.

 

Наукові здобутки: 28.09.2018 р.захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу».

 

Додаткова інформація:

·      Засновник благодійного фонду «Роксолана», який опікується дітьми-інвалідами.

·      Депутат Івано-Франківської обласної ради четвертого та шостого демократичних скликань. (2002-2006 рр., 2010-2015 рр.).

·      Відзначена грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (№ 221 від 15 березня 2006 р.);

·      Нагороджена медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям», 2011 р.

·      Нагороджена почесною грамотою міського голови та золотим значком «Калуш» у 2012 році.

·      Указом Президента України від 16 травня 2013 року нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ-ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм;

·      Присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України», 2017 р.

·      Присвоєно звання «Почесний професор Тернопільського національного економічного університету», 2017 р.

·      Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками голів  обласної ради та обласної адміністрації, ректора університету.

 

Останні публікації:

1. Ляхович Г.І. Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу: теорія та методологія: монографія. Б-О.: МПП «ТАЛЯ», 2018. 300 с.

2. Liakhovych H. Classification of accounting outsourcing: compliance with modern development trends // Технологічний аудит та резерви виробництва. 2017. № 6/4(38). С. 47–52

3. Грабчук І.Л., ЛяховичГ.І. Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наук. праць. Сер.: Бухгалтерськийоблік, контрольіаналіз. 2017. Вип. 3 (38). С. 32–36

4. Ляхович Г.І. Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг // Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 392–397

5. Ляхович Г.І. Захист облікової інформації в умовах аутсорсингу із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій //Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 408–412

6. Ляхович Г.І. Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 7(2). С. 173–177

7. Ляхович Г.І., Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства: навч. посіб. /. Тернопіль: КРОК, 2017. 344 с.

 

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який є одним з перших відокремлених структурних підрозділів, створених в системі Тернопільського національного економічного університету.

Його історія бере свій початок у 1992 році, коли у Івано-Франківську було відкрито філію Міжнародного інститут менеджменту (м. Київ). Вагомим був внесок у створення навчального закладу голови Наглядової ради доброчинного Міжнародного фонду «Відродження», світлої пам’яті Богдана Гаврилишина, видатного економіста, громадського діяча і мецената. Втім, без перебільшення, визначальна роль у становленні навчального закладу належить її першому директорові Геннадію Назаровичу Бакаляру.

Вже незабаром інститут менеджменту став користуватися широкою відомістю та популярністю серед абітурієнтів та студентів.

У 1997 році філія МІМ була реорганізована у філію, а у 2000 році – у відокремлений структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства - Івано-Франківський інститут менеджменту. Ініціатором цього процесу став ректор ТАНГ Олександр Андрійович Устенко.

Інститут брав активну участь у програмах перепідготовки фахівців багатьох підприємств області. Велася активна співпраця з «Ротарі-Клуб Інтернешнл», який у 1998 р. подарував інститутові новітній комп’ютерний клас.

Відкриті лекції для студентів читали провідні українські вчені та державні діячі: Б. Гаврилишин, Р. Шпек, В. Пинзеник, О. Соскін, О. Білорус, І. Суховерський.

З листопада 2013 року Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету перейменований в Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (Наказ ТНЕУ 510 від 01.11.2013 р.).

Найціннішим надбанням інституту, його гордістю і золотим фондом були і залишаються його студенти, працівники і професорсько-викладацький склад, які формують науковий потенціал і визначають перспективи розвитку закладу, як успішного освітнього і науково-методичного осередку. В інституті функціонує 3 кафедри:

·    кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту;

·    кафедра обліку і фінансів;

·    кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін,

працюють 4 доктори наук, професори і понад 30 кандидатів наук, доцентів. Це відомі науковці, роботи яких друкуються як в українських, так і в зарубіжних фахових виданнях. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту є невід’ємною частиною великої родини Тернопільського національного економічного університету, і це покладає на нас особливу, велику відповідальність.

Інститут готує справді висококваліфікованих фахівців, що здатні конкурувати не лише з українськими, але і з закордонними колегами. Він іде в ногу з часом, постійно розвивається, і цілком претендує стати в недалекому майбутньому брендом Європейської освіти на теренах Прикарпаття. Більшість наших випускників сьогодні зайняті за фахом. Багато з них є успішними підприємцями та обіймають керівні посади.

Ми плекаємо в нашому навчальному закладі дух справжнього патріотизму: відданості Батьківщині, шани до її історії та культури. Спорт, мистецтво, конкурси і ігри допомагають студенту відпочити від його основних занять, розширюють його світогляд, роблять особистість гармонійнішою, всебічно розвинутою.

       

Наш інститут молодий, створений лише в 1992 році. Усвідомлюємо, що чверть століття – це небагато, але той проміжок часу, який дозволяє підвестися і міцно стати на ноги, голосно заявити про себе. За рахунок високих стандартів якості освіти ми успішно витримуємо конкурентну боротьбу, продовжуємо розвиватись, бо розуміємо, що найцінніше в житті кожної нації і кожної людини, зокрема – це освіта!