Лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності є структурним підрозділом навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій  Тернопільського національного економічного університету, відповідно до наказу ректора Університету від 23 липня 2013 року № 338.

 

Метою діяльністю лабораторії є:

- розробка науково-методичної бази та інформаційно-довідкового забезпечення моніторингу якості освіти;

- здійснення оцінки рівня результативності та якості організації навчального процесу;

- розроблення рекомендації для підготовки перспективних планів та програм кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного розвитку.

 

Основними завданнями лабораторії є:

- діагностика і розробка на цій основі обґрунтованих рекомендацій, планів, програм розвитку навчально-виховного процесу та управлінської діяльності на різних рівнях, апробація критеріїв якості освіти та методики їх практичного використання;

- узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду кращих кафедр та викладачів;

- аналіз стану моніторингових досліджень в закладах освіти, підготовка пропозицій щодо їх впровадження в ТНЕУ;

- організація і координування роботи творчої групи з моніторингу якості освіти;

- сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів на вирішення питань, пов’язаних з поліпшення ефективності навчальної і виховної діяльності студентів;

- забезпечення підтримки високого іміджу університету, пропагування авторських програм розвитку професійних якостей студентів;

- здійснення культурно-освітньої та просвітницької роботи в рамках діяльності університету.

 

-->