Члени вченої ради

Дата: 25-01-2018, 16:05

Склад вченої ради Тернопільського національного економічного університету

 
Члени вченої ради
КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович    
 
Голова вченої ради ТНЕУ, ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України

Члени вченої ради
МУДРАК Марія Афанасіївна  
 
Вчений секретар університету, кандидат психологічних наук, доцент

Телефон: (0352) 47-50-62, внутрішній 11-300
E-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua, vchecretar@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус ТНЕУ), каб. 1304
Члени вченої ради
АДАМИК Богдан Петрович    

декан факультету банківського бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0001-5136-3854
RESEARCHER ID: G-8957-2017

Члени вченої ради
МОНАСТИРСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЛЕОНАРДОВИЧ 
 
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), доктор економічних наук, професор
 
Члени вченої ради
БАНАХ Сергій Володимирович    

декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук
Члени вченої ради
БРИЧ Василь Ярославович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
БРУНЯК Юрій Юрійович

директор Свалявського навчально-консультаційного центру
Члени вченої ради
БРУХАНСЬКИЙ Руслан Феоктистович

завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович    

проректор з питань соціально-економічного розвитку
Члени вченої ради
КУЛЬЧИЦЬКА Надія Євстахівна 

директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, кандидат юридичних наук, доцент
Члени вченої ради
ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович    

директор бібліотеки, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
ВОЙНАРСЬКИЙ Йосиф Брониславович  

директор НДВГ "Наука"
Члени вченої ради
ГАЙДА Юрій Іванович    

професор кафедр економічної теорії та аграрного менеджменту і природокористуванння, доктор сільськогосподарських наук, професор
Члени вченої ради
ГОМОТЮК Оксана Євгенівна    

завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, доктор історичних наук, професор
Члени вченої ради
ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович    

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, доктор економічних наук, професор
ГРОДСЬКА Ольга Сергіївна    

начальник відділу кадрів
ГУГУЛ Ганна Іванівна    

головний бухгалтер
Члени вченої ради
ДЕМ'ЯНИШИН Василь Григорович     

професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна

директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ДЕРІЙ Василь Антонович

професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу, доктор економічних наук, професор
Члени вченої радиДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович     

завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ДИВАК Микола Петрович     

декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор
Члени вченої ради
ЖУРАВЕЛЬ Григорій Павлович    

радник ректора, кандидат економічних наук, професор
Члени вченої ради
ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович    

проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ІВАЩУК Олег Тимофійович    

директор центру підготовки магістрів державної служби, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
КІЗИМА Андрій Ярославович

декан факультету фінансів, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна    

завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ДОБІЖА Василь Валерійович    

доцент кафедри правового регулювання економіки і права Вінницького навчально-наукового інституту економіки, кандидат політичних наук, доцент
Члени вченої ради
КОЗЮК Віктор Валерійович    

завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ЛИСА Наталія Степанівна    

доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, кандидат філологічних наук, доцент
Члени вченої ради
ЛУЦІВ Богдан Любомирович    

завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна

директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент
Члени вченої ради
ГУМЕНЮК Юрій Петрович
 
завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, доктор економічних наук, доцент
Члени вченої ради
КАЛАУР Іван Романович

завідувач кафедри цивільного права і процесу, доктор юридичних наук, доцент
Члени вченої ради
МЕЛЬНИК Алла Федорівна    

професор кафедри менеджменту та публічного управління, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради

ОСТРОВЕРХОВ Віктор Михайлович    

декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
ПАНАСЮК Валентина Миколаївна

декан факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
ПОГРІЩУК Борис Васильович    

директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ПИТЕЛЬ Святослав Васильович

заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
САВЕЛЬЄВ Євген Васильович    

професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
САЧЕНКО Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, доктор технічних наук, професор
Члени вченої ради
СОХАЦЬКА Олена Миколаївна    

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

ТАРАНОВ Ігор Михайлович    

директор Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, кандидат економічних наук, доцент
Члени вченої ради
ФУРМАН Анатолій Васильович    

завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор
Члени вченої ради
ЦИКВАС Роман Станіславович    

директор Центру студентського спорту
Члени вченої ради
ЧОРНИЙ Роман Степанович    

 директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, доцент
Члени вченої ради
ШЕВЧУК Руслан Петрович

декан Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент
Члени вченої ради
ШИНКАРИК Микола Іванович    

перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Члени вченої ради
ЯЗЛЮК Борис Олегович

декан факультету аграрної економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор
Члени вченої ради
ШЕВЧУК Антон Михайлович    

голова профкому студентів
 
РОМАНІВ Тарас Андрійович
студент  гр. Фм-11

ВОДЯНИЙ Сергій Сергійович
студент гр. ФУМСм-22
 
ГЛУХА Тетяна Романівна 
студентка гр. ПР-31
 
ОКРЕНЕЦЬ Володимир Юрійович
студент групи ОП-41
 
ЯХВАН Діана Володимирівна
студент групи ЕКм-11, голова Університетської Ради Студентів ТНЕУ

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Дата: 25-01-2018, 16:05

Вчена рада Тернопільського національного економічного університетуВчена рада Тернопільського національного економічного університету є колегіальним органом управління вищого навчального закладу і утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчена рада ТНЕУ відповідно до Статті 36 Закону України про вищу освіту:

 «1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

16) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів).

Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

У вищому навчальному закладі можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу. Вчена рада вищого навчального закладу може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів».

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до Статуту університету.

 

План роботи вченої ради Тернопільського національного економічного універстету на 2017 - 2018 н.р.

 

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету 


Вчена рада Тернопільського національного економічного університету
Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

 


Положення про вчену раду ТНЕУ


 

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

 

 

 

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

 

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про випускову кафедру

Положення ННІІОТ

Положення про Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Положення про загальноуніверситетську навчальну комп'ютерну лабораторію

Положення про Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Положення про Чортківський навчально-науковий інститут підприемства та бізнесу

Положення про школу польського та європейського права 

м. Тернопіль

вул. Львівська, 11

Кабінет: 1304

Тел.: +38 (0352) 475062, 11300
E-mail: vchsecretar[at]tneu.edu.uaКонкурс на посаду

Дата: 25-01-2018, 16:05Присвоєння вчених звань

Дата: 25-01-2018, 16:04