Про навчально-методичний відділ

Дата: 18-02-2016, 10:47


Навчально-методичний відділ є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, який здійснює планування й управління навчальною і навчально-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також автоматизований супровід освітніх програм і електронний документообіг.
  У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами уряду, рішеннями колегії, наказами, інструктивними листами та вказівками Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора та проректорів з науково-педагогічної роботи, а також Положенням про навчально-методичний відділ ТНЕУ відповідно до структури та функціональних обов’язків працівників.
  


Персонал навчально - методичного відділу

Дата: 22-12-2016, 15:36

 
 
Персонал навчально - методичного  відділу
             Надвиничний Сергій Анатолійович
             Посада: начальник навчально-методичного відділу
             Телефон:(0352) 47-50-69, внутрішній 11-133
             E-mail: nadvynychnyy@tneu.edu.ua
 
 
 

            Мельниченко Василь Васильович
            Посада: заступник начальника
            Кабінет: 1319
            Телефон:(0352) 47-50-52, внутрішній 11-144
            E-mail: v.melnychenko@tneu.edu.ua

 Персонал навчально - методичного  відділу
           Шандрук Сергій Костянтинович
           Посада: заступник начальника
           Кабінет: 1319
           Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній: 11-304
           E-mail: s.shandryk@tneu.edu.ua

 


Інформаційні пакети ОС- бакалавр

Дата: 21-12-2016, 13:48Інформаційні пакети

Дата: 20-12-2016, 13:18Концепція

Дата: 26-09-2016, 16:04

Протидія плагіату при підготовці дипломних робіт у Тернопільському національному економічному університеті


Група планування та обліку

Дата: 18-02-2016, 10:45

 
 Група планування та обліку
             Бабій Степан Васильович
             Посада: старший викладач кафедри ЕКІ
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-307
             E-mail: s.babii@tneu.edu.ua
 
 Група планування та обліку
             Поляруш Тетяна Олегівна
             Посада: керівник виробничої практики
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-307
             E-mail: t.poliarush@tneu.edu.ua
 Група планування та обліку
            Франчук Любов Василівна
            Посада: методист
            Кабінет: 1319
            Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-148
            E-mail: l.franchuk@tneu.edu.uaорганізаційно-аналітична група

Дата: 18-02-2016, 10:45

 
 організаційно-аналітична група
             Мельник Василина Ярославівна
             Посада: методист, керівник групи
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-50-52, внутрішній 11-149
             E-mail: v.melnyk@tneu.edu.ua
 організаційно-аналітична група
             Сулятицька Наталія Богданівна
             Посада: спеціаліст I категорії
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-148
             E-mail: n.suliatytska@tneu.edu.ua
 організаційно-аналітична група
              Гаврилюк Інна Юріївна
              Посада: спеціаліст I категорії
              Кабінет: 1319
              Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-148
              E-mail: i.havryliuk@tneu.edu.uaлабораторія електронного документообігу та обслуговування інформаційних систем

Дата: 17-12-2015, 09:51

 
            лабораторія електронного документообігу та обслуговування інформаційних систем   
                Климчук Олег Іванович
             Посада: завідувач лабораторії
             Кабінет:
             Телефон: (0352) 47-50-60, внутрішній 11-768
 

             лабораторія електронного документообігу та обслуговування інформаційних систем
             Барасій Галина Володимирівна
             Посада: інженер I категорії
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-307
             E-mail: h.barachii@tneu.edu.ua

лабораторія електронного документообігу та обслуговування інформаційних систем
             Басара Наталія Дмитрівна
             Посада: провідний інженер-програміст
             Кабінет: 1103
             Телефон: внутрішній 10-013
             E-mail: n.basara@tneu.edu.uaГрупа оперативного супроводження навчального процесу

Дата: 16-12-2015, 10:22

 
 Група оперативного супроводження навчального процесу
             Возьна Галина Михайлівна
             Посада: методист, керівник групи
             Кабінет: 1422
             Телефон: (0352) 47-58-74, внутрішній 11-164
             E-mail: h.vozna@tneu.edu.ua
 
 Група оперативного супроводження навчального процесу
           Буковська Любов Володимирівна
           Посада: спеціаліст I категорії
           Кабінет: 1422
           Телефон: (0352) 47-58-74, внутрішній 11-164
 
 
 Група оперативного супроводження навчального процесу
            Шевчук Людмила Миронівна
            Посада:спеціаліст I категорії 
            Кабінет: 1422
            Телефон: (0352) 47-58-74, внутрішній 11-143
 Група оперативного супроводження навчального процесу
             Олещук Ірина Романівна
             Посада:спеціаліст I категорії 
             Кабінет: 1422
             Телефон: (0352) 47-58-74, внутрішній 11-143
 
 Група оперативного супроводження навчального процесу
            Пойдич Людмила Мирославівна
            Посада:спеціаліст I категорії 
            Кабінет: 1422
            Телефон: (0352) 47-58-74, внутрішній 11-143

    


Група автоматизованого супроводження освітніх програм і електронного документообігу

Дата: 16-12-2015, 09:55

    Група автоматизованого супроводження освітніх програм і електронного документообігу    
            Тиш Наталія Володимирівна
             Посада: методист, керівник групи
             Кабінет: 1319
             Телефон:(0352) 47-50-52, внутрішній 11-138
             E-mail: n.tysh@tneu.edu.ua


Група ведення документації зі студентського складу

Дата: 16-12-2015, 09:51

 
 Група ведення документації зі студентського складу
             Яковів Оксана Богданівна
             Посада: методист, керівник групи
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-209
             E-mail: o.yakoviv@tneu.edu.ua
 Група ведення документації зі студентського складу
             Счастна Галина Валентинівна
             Посада: спеціаліст I категорії
             Кабінет: 1319
             Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній 11-209
              E-mail: h.schastna@tneu.edu.uaГрупа навчально-методичного забезпечення

Дата: 15-12-2015, 16:13

 
 Група навчально-методичного забезпечення
            Гирила Олена Миколаївна
            Посада: методист, керівник групи
            Кабінет: 1103
            Телефон: внутрішній 11-348
            E-mail: o.hyryla@tneu.edu.ua

                                                          
                                                  Група ліцензування та акредитації

Дата: 15-12-2015, 15:45

 
 Група ліцензування та акредитації
             Іванова Світлана Сергіївна
             Посада: методист, керівник групи
             Кабінет: 1103
             Телефон: внутрішній 11-348
             E-mail: s.ivanova@tneu.edu.ua
 Навчально-методичне та інформаційне забезпечення ліцензованих спеціальностей

Дата: 2-02-2015, 10:45

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності акредитованих спеціальностей


Навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальностей, що ліцензуються

Дата: 28-01-2015, 02:00

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях.