Центр підготовки магістрів державної служби

 

 

 

 

УВАГА!
Розклад сесії 1 курс!!!

rozklad-1-k.-puds-02.10-21.10.2017.pdf [176.44 Kb] (cкачувань: 139)
rozklad-puds-2-tyzhden.pdf [164.8 Kb] (cкачувань: 178)
rozklad-puds-3-tyzhden.pdf [162.91 Kb] (cкачувань: 71)
 
 

 

Привітання Голови Національного агентства  України з питань державної служби К.О. Ващенка pryvitannia.pdf [728.66 Kb] (cкачувань: 35)

 

 

Адміністрація

 

 

 

До уваги вступників до магістратури державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 2017 року!


 

 

       Список осіб зарахованих на навчання у 2017 році за державним замовленням spysok-zarahovanyh-za-derzhavnym-zamovlenniam.pdf [228.54 Kb] (cкачувань: 217)

       Список осіб зарахованих на навчання у 2017 році за контрактом spysok-zarahovanyh-na-kontrakt.pdf [68.54 Kb] (cкачувань: 106)

       Список осіб зарахованих у 2017 році у резерв на навчання за державним замовленням spysok-osib-zarahovanyh-u-rezerv.pdf [67.64 Kb] (cкачувань: 84)

 

       Обсяги державного замовлення derzhavne-zamovlennia.pdf [700.18 Kb] (cкачувань: 97)

 

       Перша сесія - з 2 по 21 жовтня 2017 року.


 


 

 

 

 

 

 


       

 
 
 

Про центр 

 

 


Центр підготовки магістрів державної служби

Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»).
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки.
Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу за денною формою навчання.
Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування («Державна служба») галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 300 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2336 магістрів за даною спеціальністю.
Станом на 1 вересня 2017 року у центрі підготовки магістрів державної служби на першому та другому курсах навчається 325 слухачів заочної форми навчання.
Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займали посади державного службовця  категорії Б  і категорії В  та посадові особи місцевого самоврядування.

Центр підготовки магістрів державної служби
 
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить постійна наявність слухачів із різних областей України, зокрема, із Житомирської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо.
Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 80 викладачів, серед яких 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, в т.ч. 4 доктори та 8 кандидатів наук з державного управління.
Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є: кафедра менеджменту та публічного управління (завідувач – д.е.н., проф. Шкільняк М. М.), кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д.е.н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д.е.н., проф. Куриляк В.Є.).
Центр підготовки магістрів державної служби
 
    Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2017-2018 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:
           - «Публічне адміністрування» (керівники програми д.е.н., проф. Шкільняк М.М.,
д.н.держ.упр. доц. Толуб'як В.С.)
           - «Управління публічними фінансами» (керівник програми д.е.н., проф. Демянишин В.Г.)
           - «Публічне управління міжнародним співробітництвом» (керівник програми д.е.н., проф. Іващук І.О.)
           - «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (керівник програми д.е.н., проф. Монастирський Г.Л.)
 
Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло 30 слухачів.
Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»   № 789 від 29 липня 2009 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»  №674 від 27.09.2016 року.

 

 

 

Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
 Наші контакти:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
корпус 11, кімн. 505, 507,
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 539631, 530119
www.tneu.edu.ua
 E-mail:magistr@tneu.edu.ua
                                                                                                                     


Персонал Центру


 


 

Іващук Олег Тимофійович
канд. ек. наук, доцент, директор Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10009
кабінет: 11507
е-mail: oleg.iva16@tneu.edu.ua

 

 

 Персонал Центру

 


 

Толуб’як Віталій Семенович
докт. наук з державного управління, доцент, заст. директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10044
кабінет: 11507
е-mail: vtolubyak@ukr.net

 

Гульовата Олександра Казимирівна

посада: методист

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10051

кабінет: 11505

е-mail:oleksandra_gulov@tneu.edu.ua

 

 
 Персонал Центру

Квасовська Дарія Іванівна

посада: економіст

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10044

кабінет: 11505

е-mail: magistr@tneu.edu.ua

 

 

 

 Атестація щодо вільного володіння державною мовоюВручення дипломів 2015 рік

     Вручення дипломів у Тернопільському національному економічному університеті – хвилююча й пам’ятна подія. У залі засідань Вченої ради університету зібралися випускники, які закінчили навчання за спеціальностями: «Державна служба» – 76 магістрів, «Адміністративний менеджмент» – 23 магістри, а також 41 випускник заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» здобули семеро студентів. Варто зазначити, що більшість випускників працюють у державних установах й мають практичний досвід. 
Вручення дипломів 2015 рік


КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"


Нові освітньо-професійні програми на 2017-2018 навчальний рік


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
  

«Публічне адміністрування» – д.е.н., професор Шкільняк Михайло Михайлович


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"  

<«Публічне адміністрування» – д.н.держ упр., доцент Толуб’як Віталій Семенович


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
  
«Територіальне управління та місцеве самоврядування» – д.е.н., професор Монастирський Григорій Леонардович 
 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
 
«Управління публічними фінансами» – д.е.н., професор Дем’янишин Василь Григорович
 
 
 
 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
 
«Публічне управління міжнародним співробітництвом» – д.е.н., професор Іващук Ірина Олегівна


Робочий візит К.О. Ващенка до ТНЕУ

Другого березня цього року  у Тернопільському національному економічному університеті з робочим візитом перебував голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Олександрович Ващенко.


Умови вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

  Умови вступуГрафік екзаменаційних сесій

grafik-sesii.pdf [444.02 Kb] (cкачувань: 110)
ОГОЛОШЕННЯ!

Графік

проведення вступних випробувань в магістратуру державної служби Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на навчання за контрактом:

25.09.2017 р. – основи держави і права;

26.09.2017 р. – основи економіки;

27.09.2017 р. – співбесіда з питань, що відносяться до державної служби.

Адміністрація
Вручення дипломів 2017 рік.

Привітання ректора ТНЕУ д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України А. І. Крисоватого
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.
Вручення дипломів 2017 рік.