Центр підготовки магістрів державної служби

 

УВАГА ! Вступні випробування!

rozklad-vstupnyh-vyprobuvan.pdf [178.19 Kb] (завантажень: 35)  

 

В ТНЕУ відбулося засідання круглого столу на тему:

«Публічна служба в Україні: реалії та перспективи розвитку».

 

12 червня 2018 року в приміщенні бібліотеки ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного університету відбулося засідання круглого столу на тему: «Публічна служба в Україні: реалії та перспективи розвитку».

rruglyi-stil.pdf [142.31 Kb] (завантажень: 12)
 

 

 

Тернопільський національний економічний університет запрошує державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на навчання в магістратуру державної служби!

 


 

Умови вступу на навчання у 2018-2019 н.р.
Навчання здійснюється за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб відповідно до укладеного договору (контракту) та правил прийому до Тернопільського національного економічного університету.
За державним замовленням на навчання за денною та заочною формами приймаються особи, що мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, чи на посадах місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5-7 категорії, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) – обмежень немає (постанова КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р.).
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:
-«Публічне адміністрування»
-«Управління публічними фінансами»
-«Публічне управління міжнародним співробітництвом»
-«Територіальне управління та місцеве самоврядування»
  Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління. З програмою вступних випробувань можна ознайомитися на сайті ТНЕУ - http://www.tneu.edu.ua/institutions/nniiot/magister_mds_nniiot/6499-nabir-u-magistraturu-za-specialnistiu-derzhavna-sluzhba-u-2016-r.html
Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом або у них відсутній стаж роботи чи порушуються вікові обмеження, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.
Строк навчання за денною формою становить 16 місяців, за заочною (дистанційною) – 16 місяців.
Для вступу в магістратуру необхідно подати:
-заяву;zaiava.pdf [247.24 Kb] (завантажень: 89)
-чотири фотокартки розміром 3х4см;
-копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;
-копії паспортів громадянина України та закордонного;
-4 конверти та папку на зав’язках.
Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.
Просимо подавати документи за адресою:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 1,
приймальна комісія.
З усіх питань прийому звертатися за адресою:
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, кім. 11505
тел. (факс) 8 (0352) 53-96-31
www.tneu.edu (Вступнику – Державна служба)
E-mail: magistr@tneu.edu.ua
 
Прийом документів: з 2 липня по 26 липня 2018р. Вступні випробування: з 13 по 15 липня та 27 по 29 липня 2018 р. Зарахування слухачів на навчання проводиться до 25 серпня. Навчання починається з 1 вересня. 

 

 

 Про центр 

 

 

Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»).
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки.
Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу за денною формою навчання.
Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування («Державна служба») галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 300 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2336 магістрів за даною спеціальністю.
Станом на 1 вересня 2017 року у центрі підготовки магістрів державної служби на першому та другому курсах навчається 345 слухачів заочної форми навчання.
Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займали посади державного службовця  категорії Б  і категорії В  та посадові особи місцевого самоврядування.

 
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить постійна наявність слухачів із різних областей України, зокрема, із Житомирської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо.
Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 80 викладачів, серед яких 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, в т.ч. 4 доктори та 8 кандидатів наук з державного управління.
Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є: кафедра менеджменту та публічного управління (завідувач – д.е.н., проф. Шкільняк М. М.), кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д.е.н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д.е.н., проф. Куриляк В.Є.).

 
    Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2017-2018 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:
           - «Публічне адміністрування» (керівники програми д.е.н., проф. Шкільняк М.М.,
д.н.держ.упр. доц. Толуб'як В.С.)
           - «Управління публічними фінансами» (керівник програми д.е.н., проф. Демянишин В.Г.)
           - «Публічне управління міжнародним співробітництвом» (керівник програми д.е.н., проф. Іващук І.О.)
           - «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (керівник програми д.е.н., проф. Монастирський Г.Л.)
 
Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло 30 слухачів.
Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»   № 789 від 29 липня 2009 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»  №674 від 27.09.2016 року.
 

 

 

 Наші контакти:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
корпус 11, кімн. 505, 507,
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 539631, 530119
www.tneu.edu.ua
 E-mail:magistr@tneu.edu.ua
                                                                                                                     


Персонал Центру


 


 

Іващук Олег Тимофійович
канд. ек. наук, доцент, директор Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10009
кабінет: 11507
е-mail: oleg.iva16@tneu.edu.ua

 

 

 


 

Толуб’як Віталій Семенович
докт. наук з державного управління, доцент, заст. директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10044
кабінет: 11507
е-mail: vtolubyak@ukr.net

 

Гульовата Олександра Казимирівна

посада: методист

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10051

кабінет: 11505

е-mail:oleksandra_gulov@tneu.edu.ua

 

 
Квасовська Дарія Іванівна

посада: економіст

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10044

кабінет: 11505

е-mail: magistr@tneu.edu.ua

 

 

 

 Атестація щодо вільного володіння державною мовою

 
 
posvidchennia.pdf [628.51 Kb] (завантажень: 909)
 
 

 

 

 

 

 

Увага!!!

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 25 жовтня 2017 р. № 818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» атестати про повну загальну середню освіту, видані до 2000 р., у яких немає інформації про складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури на оцінку «5» («відмінно»), не є підставою для видачі сертифіката щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестації.

Атестаційна комісія.

 

 

Увага!!!

Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування!

Прийом документів на навчання у магістратуру державної служби за державним замовленням за такими освітньо-професійними програмами:

-«Публічне адміністрування»

-«Управління публічними фінансами»

-«Публічне управління міжнародним співробітництвом»

-«Територіальне управління та місцеве самоврядування»

здійснюється з 2 квітня по 26 липня 2018 р. Вступні випробування: з 13 по 15 липня та 

 з 27 по 29 липня 201р. Зарахування слухачів на навчання проводиться до 25 серпня.

Навчання починається з 1 вересня.
 
 

Результати атестації:


від   03.07.2018 р. rezultaty-atestacii-03.07.2018-r.pdf [125.71 Kb] (завантажень: 96)
від 04.07.2018 р.  rezultaty-atestacii-vid-04.07.2018-r.pdf [113.17 Kb] (завантажень: 77)   
 


Тернопільський національний економічному університет проводить атестацію та видачу посвідчення, щодо вільного володіння державною мовою

 


Вручення дипломів 2015 рік

     Вручення дипломів у Тернопільському національному економічному університеті – хвилююча й пам’ятна подія. У залі засідань Вченої ради університету зібралися випускники, які закінчили навчання за спеціальностями: «Державна служба» – 76 магістрів, «Адміністративний менеджмент» – 23 магістри, а також 41 випускник заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» здобули семеро студентів. Варто зазначити, що більшість випускників працюють у державних установах й мають практичний досвід. 


КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"


Нові освітньо-професійні програми на 2017-2018 навчальний рік


 
  

«Публічне адміністрування» – д.е.н., професор Шкільняк Михайло Михайлович


   

<«Публічне адміністрування» – д.н.держ упр., доцент Толуб’як Віталій Семенович


 
  
«Територіальне управління та місцеве самоврядування» – д.е.н., професор Монастирський Григорій Леонардович 
 
 
«Управління публічними фінансами» – д.е.н., професор Дем’янишин Василь Григорович
 
 
 
 
 
«Публічне управління міжнародним співробітництвом» – д.е.н., професор Іващук Ірина Олегівна


Робочий візит К.О. Ващенка до ТНЕУ

Другого березня цього року  у Тернопільському національному економічному університеті з робочим візитом перебував голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Олександрович Ващенко.


Умови вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

  Умови вступуГрафік екзаменаційних сесій

grafik-sesii.pdf [444.02 Kb] (завантажень: 312)
ОГОЛОШЕННЯ!
Вручення дипломів 2017 рік.

Восьмого вересня у Тернопільському національному економічному університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрів за спеціальністю «Державна служба».

У цьому році випускниками Центру підготовки магістрів державної служби стали 148 осіб, з них за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» – 27 осіб; «Територіальне управління та місцеве самоврядування» – 20 осіб; «Бюджет і фінанси» – 52 особи; «Економіка» – 14 осіб; «Кадровий менеджмент» – 15 осіб; «Світова та європейська інтеграція» – 20 осіб.

Привітати випускників завітали: А. І. Крисоватий – ректор Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Ю. З. Юрик – заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, Л. Л. Крупа – заступник голови Тернопільської обласної ради, Л.О. Бицюра – заступник міського голови м. Тернополя, Г. В. Макаревич – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях, В. В. Стандрет – начальник відділу кадрового забезпечення Тернопільської міської ради, О. М. Десятнюк – директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ТНЕУ, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, О. Т. Іващук – директор Центру підготовки магістрів державної служби, к.е.н., доцент, а також професорсько-викладацький колектив Центру підготовки магістрів держаної служби та керівники магістерських програм.

«Дорогі наші випускники! Звертаюся сьогодні до Вас зі словами подяки за те, що для свого особистісного та професійного зростання Ви обрали навчання у Тернопільському національному економічному університеті. Сьогодні ми щиро вітаємо у цьому залі 19-ий випуск магістрів за спеціальністю «Державна служба». Щиро бажаю Вам бути впевненими у своїх знаннях при прийнятті рішень, крокувати сміливо по житті, бути сильними, адже тільки сильний переможе все. Гордо несіть звання випускника Тернопільського національного економічного університету. Переконаний, що отримані дипломи безперечно стануть для Вас запорукою досягнення вагомих успіхів і досягнення найвищих вершин», – з вітальним словом до присутніх звернувся ректор ТНЕУ Андрій Ігорович Крисоватий.

Привітав випускників заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Зеновійович Юрик: «Ми пишаємося тим, що саме у Тернополі обсяг набору на магістратуру державної служби є найбільшим в Україні. Абсолютно не дивно, адже саме тут панує великий заряд державної думки та патріотизму. Тому, дорогі випускники, завжди рухайтеся вперед, самовдосконалюйтеся і не зупиняйтеся на досягнутому».

Заступник голови Тернопільської обласної ради Леонід Левкович Крупа передав вітання від голови В. В. Овчарука та депутатського корпусу обласної ради, а також підкреслив: «Дякуємо Тернопільському національному економічному університет за те, що професорсько-викладацький колектив робить неоціненний внесок у підготовку державних службовців. У теперішній час висококваліфіковані спеціалісти цієї галузі користуються неабияким попитом. Дорогі випускники, Ви є новою генерацією, яка вміє, знає і може працювати в сучасному світі й розвиваючи нашу державу».

Слова вітань виголосив заступник міського голови Леонід Олексійович Бицюра: «Оскільки я очолював екзаменаційну комісію – з багатьма із Вас мав можливість зустрітися на іспитах. Тому, вітаючи Вас сьогодні, хочу подякувати за те, що через спілкування з Вами мав нагоду поновити і свої знання. Щиро бажаю Вам отримувати задоволення від цієї роботи, адже, насправді, це почесна місія, відповідальність і великий шанс для усіх нас – вкладати свої знання, навики, потенціал у майбутнє нашої країни».

Линули слова вітань для випускників і від керівників магістерських програм: Алли Федорівни Мельник, Михайло Михайловича Шкільняка, Тетяни Леонтівни Желюк, Ольги Павлівни Кириленко, Євгена Васильовича Савельєва.

Вручили дипломи випускникам ректор ТНЕУ А. І. Крисоватий, заступник голови Тернопільської обласної ради Л. Л. Крупа та заступник міського голови Л. О. Бицюра.

З подякою від імені усіх випускників 2017 року виступилиНаталія Володимирівна Осадчук та Андрій Андрійович Чорний, які наголосили, що своїми досягненнями кожен із них зобов’язаний викладачам Центру − науковцям з великої літери.

Щиро вітаємо випускників магістратури за спеціальністю «Державна служба» та бажаємо їм наснаги, успіхів у професійній діяльності, нових здобутків та досягнень на благо нашої держави!

Презентація ректора ТНЕУ д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України А. І. Крисоватого під час виступу 
 vitannia-rektora.pdf [713.44 Kb] (завантажень: 56)