Центр підготовки магістрів державної служби

Дата: 15-02-2016, 13:44

 

Увага!!! Вступні випробування до магістратури державної служби у 2017 році !

 

Графік вступних випробувань.

 

Перша хвиля!!!

 

07.07.2017 р. – консультація, аудиторія 11406;

08.07.2017 р. – вступне випробування;

09.07.2017 р. – вступне випробування;

10.07.2017 р. – вступне випробування.

 

Друга хвиля!

24.07.2017 – консультація, аудиторія 11406;

25.07.2017 р. – вступне випробування;

26.07.2017 р. – вступне випробування;

27.07.2017 р. – вступне випробування.

Початок консультацій - 14.00 год.

Початок вступних випробувань - 10.00 год

 

Прийом документів: з 1 липня по 24 липня 2017 року.

 

 

Навчання починається з 1 вересня.

 

 

Приймальна комісія!

 

 

Центр підготовки магістрів державної служби

Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»).
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки.
Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу.
Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування («Державна служба») галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 150 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2187 магістрів за даною спеціальністю.
Станом на 1 вересня 2016 року у центрі підготовки магістрів державної служби на першому та другому курсах навчається 300 слухачів заочної форми навчання.
Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займала посади державного службовця V категорії – 4,7 %, VІ категорії – 19 %, VІІ – 12,4 %.

Центр підготовки магістрів державної служби
 
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить постійна наявність слухачів більш як з 14 областей України, зокрема, із Житомирської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо.
Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 80 викладачів, серед яких 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, в т.ч. 4 доктори та 5 кандидатів наук з державного управління.
Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є: кафедра менеджменту та публічного управління (завідувач – д.е.н., проф. Шкільняк М. М.), кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д.е.н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач – д.е.н., проф. Куриляк В.Є.).
Центр підготовки магістрів державної служби
 
    Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2017-2018 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:
           - «Публічне адміністрування» (керівники програми д.е.н., проф. Шкільняк М.М.,
д.н.держ.упр. доц. Толуб'як В.С.)
           - «Управління публічними фінансами» (керівник програми д.е.н., проф. Демянишин В.Г.)
           - «Публічне управління міжнародним співробітництвом» (керівник програми д.е.н., проф. Іващук І.О.)
           - «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (керівник програми д.е.н., проф. Монастирський Г.Л.)
 
Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло 30 слухачів.
Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»   № 789 від 29 липня 2009 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»  №674 від 27.09.2016 року.

 

 

 

Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби Центр підготовки магістрів державної служби
 Наші контакти:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
корпус 11, кімн. 505, 507,
робочі дні з 9.00 до 17.15
тел. (факс) 8 (0352) 539631, 530119
www.tneu.edu.ua
 E-mail:magistr@tneu.edu.ua
                                                                                                                     


Персонал Центру

Дата: 15-02-2016, 13:46


 


 

Іващук Олег Тимофійович
канд. ек. наук, доцент, в.о.директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10009
кабінет: 11507
е-mail: oleg.iva16@tneu.edu.ua

 

 

Персонал Центру

 


 

Толуб’як Віталій Семенович
докт. наук з державного управління, доцент, заст. директора Центру підготовки магістрів державної служби
телефон: (0352) 47 50 82
внутрішній телефон: 10044
кабінет: 11507
е-mail: vtolubyak@ukr.net

 

Гульовата Олександра Казимирівна

посада: методист

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10051

кабінет: 11505

е-mail:oleksandra_gulov@tneu.edu.ua

 

 
Персонал Центру

Квасовська Дарія Іванівна

посада: економіст

телефон: (0352) 53 96 31

внутрішній телефон: 10044

кабінет: 11505

е-mail: magistr@tneu.edu.ua

 

 

 

 Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Дата: 15-02-2016, 13:47Вручення дипломів 2015 рік

Дата: 15-02-2016, 13:47

     Вручення дипломів у Тернопільському національному економічному університеті – хвилююча й пам’ятна подія. У залі засідань Вченої ради університету зібралися випускники, які закінчили навчання за спеціальностями: «Державна служба» – 76 магістрів, «Адміністративний менеджмент» – 23 магістри, а також 41 випускник заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» здобули семеро студентів. Варто зазначити, що більшість випускників працюють у державних установах й мають практичний досвід. 
Вручення дипломів 2015 рік


КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

Дата: 15-02-2016, 13:48


Нові освітньо-професійні програми на 2017-2018 навчальний рік


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
  

«Публічне адміністрування» – д.е.н., професор Шкільняк Михайло Михайлович


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"  

<«Публічне адміністрування» – д.н.держ упр., доцент Толуб’як Віталій Семенович


 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
  
«Територіальне управління та місцеве самоврядування» – д.е.н., професор Монастирський Григорій Леонардович 
 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
 
«Управління публічними фінансами» – д.е.н., професор Дем’янишин Василь Григорович
 
 
 
 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
 
«Публічне управління міжнародним співробітництвом» – д.е.н., професор Іващук Ірина ОлегівнаДіючі освітньо-професійні програми 2016-2017 навчального року


КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Адміністративний менеджмент» – Мельник Алла Федорівна, д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри менеджменту та публічного управління

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Бюджет і фінанси» – Кириленко О.П., д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Світова та європейська інтеграція» – Савельєв Є.В., д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародної економіки

 КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Кадровий менеджмент» – Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., проф., в. о. завідувача кафедри менеджменту та публічного управління

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Територіальне управління та місцеве самоврядування» – Монастирський Григорій Леонардович, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та публічного управління

 

КЕРІВНИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

 

«Економіка» – Желюк Тетяна Леонтіївна, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та публічного управлінняРобочий візит К.О. Ващенка до ТНЕУ

Дата: 9-03-2016, 16:57

Другого березня цього року  у Тернопільському національному економічному університеті з робочим візитом перебував голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Олександрович Ващенко.


Умови вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»)

Дата: 22-06-2016, 13:42

  Умови вступуГрафік екзаменаційно сесії

Дата: 20-03-2017, 08:31

Увага!!! Вступні випробування до магістратури державної служби у 2017 році!

Графік вступних випробувань.

 

Перша хвиля!!!

 

07.07.2017 р. – консультація, аудиторія 11406;

08.07.2017 р. – вступне випробування;

09.07.2017 р. – вступне випробування;

10.07.2017 р. – вступне випробування.

 

Друга хвиля!

24.07.2017 – консультація, аудиторія 11406;

25.07.2017 р. – вступне випробування;

26.07.2017 р. – вступне випробування;

27.07.2017 р. – вступне випробування.

 

Початок консультацій - 14.00 год.

Початок вступних випробувань - 10.00 год.

 

Прийом документів: з 1 липня по 24 липня 2017 року.

 

 

Навчання починається з 1 вересня.
 
Приймальна комісія!