ОС МАГІСТР


Вступнику > Необхідні для вступу сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання / вступні випробування

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТР

 
Інформаційний бюлетень для освітнього ступеня магістр
 
 
- фахове вступне випробування
- вступне випробування з іноземнної мови
- додаткове вступне випробування зі спеціальності - 
  для осіб, які вступають за  іншою спеціальністю 

 

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, А ТАКОЖ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ МОЖЕТЕ ПЕРЕГЛЯНУТИ НИЖЧЕ

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ - ПЕРЕГЛЯНУТИ [3.12 Mb] (cкачувань: 570)

ДО ВІДОМА ОСІБ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ


ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 

 
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
МЕНЕДЖМЕНТ
 
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЕКОНОМІКА
 
МАРКЕТИНГ ТУРИЗМ
 
ПРАВО, ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
 
 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
ПСИХОЛОГІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА

МЕНЕДЖМЕНТ

  Бізнес-інновації (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.07 Mb] (cкачувань: 25) )

  Управління вартістю бізнесу (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА

МЕНЕДЖМЕНТ

  • Міжнародний менеджмент (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.49 Mb] (cкачувань: 57) )
ЕКОНОМІКА

  Міжнародна економіка (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.15 Mb] (cкачувань: 38) )

  • Міжнародна економіка з викладанням дисциплін англійською мовою (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [18.8 Mb] (cкачувань: 6) )

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

   • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [9.41 Mb] (cкачувань: 17) )

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

  Міжнародний бізнес (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.75 Mb] (cкачувань: 23) )

  Міжнародний маркетинг (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.58 Mb] (cкачувань: 10) )

ТУРИЗМ

   • Міжнародний туризм (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.96 Mb] (cкачувань: 24) )

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

   • Комп’ютерні науки з викладанням дисциплін англійською мовою (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [9.55 Mb] (cкачувань: 15) )

   Управління проектами з викладанням дисциплін англійською мовою (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [9.55 Mb] (cкачувань: 15) )

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕНЕДЖМЕНТ

    Менеджмент природокористування (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.18 Mb] (cкачувань: 19) )

ЕКОНОМІКА

    • експертна оцінка землі та нерухомого майна (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [13.32 Mb] (cкачувань: 19) )

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

    Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.27 Mb] (cкачувань: 13) )

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

   Банківська справа (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.57 Mb] (cкачувань: 27) )

   Банківський менеджмент (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.57 Mb] (cкачувань: 27) )

ЕКОНОМІКА

   Аналітична економіка (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.8 Mb] (cкачувань: 11) )

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІКА

   Економічна кібернетика (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [12.6 Mb] (cкачувань: 18) )

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

   Комп’ютерні науки (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [8.98 Mb] (cкачувань: 34) )

   Управління проектами (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [8.98 Mb] (cкачувань: 34) )

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

   Комп’ютерна інженерія (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.6 Mb] (cкачувань: 28) )

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   Інженерія програмного забезпечення (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.44 Mb] (cкачувань: 26) )

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.93 Mb] (cкачувань: 8) )

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

   Системний аналіз (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [7.53 Mb] (cкачувань: 10) )

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

• Менеджмент (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.42 Mb] (cкачувань: 33) )

• Менеджмент закладів охорони здоров'я

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

• Публічне управління та адміністрування (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.46 Mb] (cкачувань: 36) )

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (державна служба) (ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ [3.15 Mb] (cкачувань: 45) )

• Управління публічними фінансами

• Публічне управління міжнародним співробітництвом

• Публічне адміністрування

• Територіальне управління та місцеве самоврядування

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [11.35 Mb] (cкачувань: 11) )

ЕКОНОМІКА

• Економіка підприємства(ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.44 Mb] (cкачувань: 43) )

• Управління персоналом та економіка праці (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.44 Mb] (cкачувань: 43) )

МАРКЕТИНГ

• Маркетинг (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.21 Mb] (cкачувань: 23) )

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

   Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [4.62 Mb] (cкачувань: 48) )

   Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економік (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [4.62 Mb] (cкачувань: 48) )

   Економічна експертиза та аудит бізнесу (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [4.62 Mb] (cкачувань: 48) )

   Міжнародний облік з викладанням дисциплін англійською мовою (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.79 Mb] (cкачувань: 11) )


ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

   Фінанси (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.82 Mb] (cкачувань: 123) )

   Фіскальне адміністрування (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.82 Mb] (cкачувань: 123) )

   Митна справа (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.82 Mb] (cкачувань: 123) )

   Фінанси суб'єктів господарювання та страхування (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [3.82 Mb] (cкачувань: 123) )

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ

   Управління фінансово-економічною безпекою (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [11.13 Mb] (cкачувань: 20) )

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

   Педагогіка вищої школи (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.3 Mb] (cкачувань: 4) )

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

   Документознавство та інформаційна діяльність (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [12.35 Mb] (cкачувань: 14) )

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

   Соціальна робота (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [1.86 Mb] (cкачувань: 11) ) 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   Соціальне забезпечення (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [12.85 Mb] (cкачувань: 13)

ПРАВО

   • Право (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [8.98 Mb] (cкачувань: 83) )

ПСИХОЛОГІЯ

   Психологія (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [7.93 Mb] (cкачувань: 17)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

   Міжнародне право (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [2.19 Mb] (cкачувань: 52) )

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Правоохоронна діяльність (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.13 Mb] (cкачувань: 60) )
   Економічна безпека та фінансові розслідування (ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ [10.13 Mb] (cкачувань: 60) )
 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ


Шановні вступники, з програмами вступних випробувань на заочну (дистанційну) форму навчання можна ознайомитись на відповідних спеціальностях факультетів !

  

 

МЕНЕДЖМЕНТ

   • менеджмент природокористування

   •менеджмент

   • управління фінансово-економічною безпекою

МАРКЕТИНГ

   маркетинг

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

   • системний аналіз

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЕКОНОМІКА
   економічна кібернетикаі

   • аналітична економіка

   • економіка та управління підприємством

   • управління персоналом та економіка праці

   оцінка землі та нерухомого майна

   • міжнародна економіка

 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

   • педагогіка вищої школи

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

   • документознавство та інформаційна діяльність

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

  • соціальна робота

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • соціальне забезпечення

ПРАВО

   • право

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

   • комп’ютерні науки

   • управління проектами 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

   • комп’ютерна інженерія 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • інженерія програмного забезпечення

ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

   фахове вступне випробування (програма випробування)

   вступне випробування з іноземнної мови (програма випробування)

   додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)


ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

  фахове вступне випробування (програма випробування)

  вступне випробування з іноземнної мови (програма випробування)

  додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)

 

ЕКОНОМІКА

   фахове вступне випробування (програма випробування)

   вступне випробування з іноземнної мови (програма випробування)

   додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)


ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   фахове вступне випробування (програма випробування)

   вступне випробування з іноземнної мови (програма випробування)

   додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

   ? фахове вступне випробування (програма випробування)

   ? вступне випрбування з іноземнної мови (програма випробування)

   ? додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)


ЕКОНОМІКА

   ? фахове вступне випробування (програма випробування)

   ? вступне випрбування з іноземнної мови (програма випробування)

   ? додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)

ЧОРТКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ ТНЕУ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

   ? фахове вступне випробування (програма випробування)

   ? вступне випрбування з іноземнної мови (програма випробування)

   ? додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)


ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

   ? фахове вступне випробування (програма випробування)

   ? вступне випрбування з іноземнної мови (програма випробування)

   ? додаткове вступне випробування зі спеціальності -

     для осіб які вступають за іншою спеціальністю (програма випробування)