» » Запрошуємо усіх бажаючих на навчання за освітньою програмою підготовки голів, управителів багатоквартирних будинків

Запрошуємо усіх бажаючих на навчання за освітньою програмою підготовки голів, управителів багатоквартирних будинків

Дата: 16-05-2019, 21:54 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 Запрошуємо усіх бажаючих на навчання за освітньою програмою підготовки голів, управителів  багатоквартирних  будинків

«Модернізація системи управління багатоквартирними будинками»

 

Сертифікатна освітня професійна програма розроблена кафедрою менеджменту та публічного управління ТНЕУ з врахуванням сучасних викликів реформування ЖКГ, забезпечення його сталого розвитку, задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, потреб формування ринку кваліфікованих менеджерів-управителів багатоквартирними будинками, вдосконалення форм управління багатоквартирними будинками, забезпечення високої якості послуг, проведення прагматичної цінової політики,  стимулювання діяльності співвласників багатоквартирних будинків та виховання відповідального ставлення до спільного майна в будинку, об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів на капітальний ремонт будинку, впровадження інноваційних, екологічних технологій для матеріально-технічного забезпечення будинку, налагодження безпечної експлуатації майна .

 ЩО ДАЄ СЛУХАЧАМ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ:

Навчання в рамках даної професійної програми дозволить слухачам сформувати та поглибити:

знання:

наукових підходів, інституційних, організаційно-методичних, соціально-психологічних основ  до управління комунальним майном;

етичних стандартів адміністративного менеджменту;

організаційно-методичних підходів до формування установчих документів, налагодження обліку та звітності в управлінні багатоквартирним будинком;

технологій прийняття управлінських рішень, методів управлінського діяльності, критеріїв оцінки ефективності   управління багатоквартирним будинком;

системи  менеджменту в ОСББ;

юридичних аспектів  оформлення земельних відносин та майнових питань ОСББ;

інноваційних підходів в системі адміністративного менеджменту, стратегічного управління, кадрового, інформаційного менеджменту, організації системи діловодства;

механізмів ціноутворення та якісного надання публічних послуг;

механізмів залучення донорських коштів в рамках реалізації проектів міжсекторної взаємодії;

сучасних підходів до стимулювання конкурентного розвитку територій, міжмуніципального співробітництва, стратегічного партнерства влади та бізнесу, присутності інститутів публічної служби в медіа-просторі;

інституційного та економічного базису децентралізації влади, стратегічного управління територіями, забезпечення їх конкурентного, збалансованого розвитку.

вміння:

розробляти статутні документи для ОСББ і створювати органи правління;

управляти спільним майном, землею (прибудинковою територією);

вести облікову діяльність, фінансову та статистичну звітність:  підготовка кошторису об'єднання та річного звіту; розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;   скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;   вести абонентні рахунки;

вести діловодство про діяльність об'єднання;

призначати письмове опитування співвласників про якість надання послуг;

укладати договори про виконання робіт, надання послуг та здійснювати контроль за їх виконанням;

розраховувати конкурентну вартість послуг, здійснювати контроль за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вживати заходи щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;  

ефективно використовувати різні методи адміністративного менеджменту;

оцінювати організаційний, економічний, соціальний,  управлінський, соціально-психологічний контекст в управлінні ОСББ;

застосовувати нові енергоефективні, екологічно-чисті технології  ЖКГ в  діяльності ОСББ;

використовувати технології ризик-менеджменту, екологічного менеджменту;

забезпечувати безпечну експлуатацію ОСББ,  обслуговування індивідуальних теплових пунктів (за їх наявності в будинку),  перевірку, обслуговування і монтаж приладів обліку;

підвищувати результативність адміністративного, кадрового, фінансового,  інноваційного, інформаційного проектного менеджменту.

                                                                               НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ НАВЧАННЯ:

– голів ОСББ, управителів багатоквартирних будинків, апарату управління багатоквартирними будинками, бухгалтерів.

                                                                               ЯКИЙ ФОРМАТ НАВЧАНЯЯ:

Навчання за програмою  має практичну спрямованість і проводяться в аудиторії, обладнаній сучасними інтерактивними засобами навчання у формі лекцій, тренінгів, круглих столів, тематичних дискусій. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, Тернопільський національний економічний університет, корпус № 11.

                                                                                              ТРЕНЕРИ НАВЧАННЯ:

–  професорсько-викладацький  склад кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, фахівці у сфері управління ЖКГ.

ВАРТІСТЬ ТА ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ:

Вартість навчання становить   1970 гривень з однієї особи  (наказ ТНЕУ  № 219 від 4.04.2019 р.).  Оплата за навчання може здійснюватися як фізичними так і юридичними особами на підставі укладених договорів. Тривалість навчання за професійною програмою складає 108 годин (3,6 кредити ЄКТС), в т.ч. 72 годин (2,4 кредити ЄКТС) – аудиторна робота, з яких 36 години лекції (1,2 кредити ЄКТС), 36 години – тренінги (1,2 кредит ЄКТС); 36 години  (1,2 кредити ЄКТС) – самостійна робота.  Заняття будуть проводитися (по 6 акад. годин в день,  впродовж двох тижнів). Заняття будуть проводитися у вечірній час (16.00-20:20 год.). Початок занять – у міру комплектації навчальних груп.

                               ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ОТРИМАЮТЬ СЛУХАЧІ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ:

За результатами успішного завершення навчання кожен учасник отримає сертифікат з освітньої програми «Модернізація системи управління багатоквартирними будинками» та свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

На відміну від інших навчальних центрів, ми не тільки навчаємо, але й надаємо підтримку тим, хто пройшов у нас навчання.

                                                               ЯК КОМУНІКУВАТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ НАВЧАННЯ:

Усіх бажаючих просимо надсилати інформацію на завідувача відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ ТНЕУ Квасовського Олександра Романовича, відповідального за організацію курсів (o.kvasovskyi@gmail.com), такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові;  е-mail;  мобільний телефон.

                                                                               ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

– щодо організації навчального процесу – за адресою: вул. Львівська, 11а (корпус № 11, каб. 11204 або за тел. (0352) 47-58-51, +38097-446-28-65 (завідувач відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ ТНЕУ – Квасовський Олександр Романович);

– щодо змістового наповнення навчального процесу:  Шкільняк Михайло Михайлович (0674711201);  Желюк Тетяна Леонтіївна ( 0968989805).