Про інститут

Про інститутНавчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) створений 29.08.2013 року. ННІІОТ є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету.  Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій здійснює організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною і екстернатною формами навчання, довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх сервісів і моніторингу якості освітньої діяльності, керівництво та координацію діяльності  навчально-консультаційних центрів ТНЕУ.

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

 

 

  • • сектор реалізації заочних факультет-програм ТНЕУ;
  • • сектор підготовки молодших спеціалістів;
  • • міжнародний центр культури та розвитку;
  • • відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;
  • • підготовчі курси;
  • • навчально-науковий центр з вівчення іноземних мов;
  • • лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності.

 

ННІІОТ структурно об'єднує кафедри:

- філософії та політології;

- іноземних мов;

- економіко-математичних методів.

 

Адреса: вул. Львівська 11а,

(11 корпус, а.11202-11207, 11501, 11508),

м. Тернопіль, 46020.

Наш E-mail: nniiot@tneu.edu.ua 

Сайт: http://nniiot.tneu.edu.ua 


 


Про інститут

Питель Святослав Васильович

кандидат економічних наук, доцент,

заступник директора ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-51

Внутрішній телефон: 10-047

Кабінет: 11204

E-mail: s.pytel@tneu.edu.ua

          swpytel@tneu.edu.ua

Про інститут

Квасовський Олександр Романович

кандидат економічних наук, доцент,

заступник директора ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-51

Внутрішній телефон: 10-047

Кабінет: 11204

E-mail: o.kvasovskyi@tneu.edu.ua

         
 

Про інститут

Климчук Юлія Борисівна

спеціаліст I категорії ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-50

Внутрішній телефон: 10-042

Кабінет: 11204


 


Директор інституту

Директор інституту

Десятнюк Оксана Миронівна

 доктор економічних наук, професор.

 

Закінчила фінансово-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1992 році у цьому ж вузі. З 01.08.1992 р. працювала на посаді викладача кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері, з 20.04.1999 р. на посаді старшого викладача цієї кафедри, з 2001 р. – доцент кафедри податків та фіскальної політики, з  2010 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і внутрішній аудит основних засобів: організація та методика». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри податків та фіскальної політики. У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України». У 2013 році отримала звання професора кафедри податків та фіскальної політики.

За сумісництвом працює професором кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету. Основні навчальні курси, які викладає  Десятнюк Оксана Миронівна: «Податкова система», «Управління податковим боргом», «Моніторинг податкових ризиків».

Сфера наукових інтересів – теорія та методологія функціонування і розвитку податкової системи, моніторингу податкових ризиків та управління податковим боргом. Опублікувала понад 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 52 наукові статті у провідних фахових виданнях України, 3 підручники, 9 навчальних посібників, 4 навчальних посібники з грифом МОН України, 12 монографій.

Десятнюк О.М. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів, є членом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.

Заступник головного редактора наукового журналу «Світ фінансів», член підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії за ГАЛУЗЗЮ ЗНАНЬ «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

 

Телефон: (0352) 47-58-50

Внутрішні телефони: 10-041, 10-042

E-mailo.desyatnyuk@tneu.edu.ua

 okster2014@gmail.com