Науково-дослідна частинаТермоелектричний перетворювач із можливістю імітації заданої похибки

Патент № 115846 U

МПК G01K 15/00, G01K 7/02

Заявка № a201613535


Автори (винахідники) Кочан О.В., Кочан Р.В.

Термоелектричний перетворювач із можливістю імітації заданої похибки, що складається із чохла, головки з контактами та підключеної до цих контактів термопари, електроди якої ізольовані від чохла чотириканальними керамічними бусами, який відрізняється тим, що до одного з електродів підключені два відводи з металу, термоелектричні властивості якого різко відрізняються від термоелектричних властивостей електродів термопари, виведені через вільні канали бус та підключені до розміщених у головці контактів, причому місця підключення відводів вибирають так, щоби вони, при імітації експлуатації, потрапили у зону градієнта профілю температурного поля вздовж електродів термопари.Багатоканальний цифровий корелятор

Патент № 116116 U

МПК (2006) G06F 17/15 (2006.01) G06F 17/00

Заявка № a201505435


Автори (винахідники)  П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, Г. Я. Процюк

Багатоканальний цифровий корелятор, який містить синхронізатор, (n+1)-каскадний регістр зсуву, n накоплювачів, виходи яких є виходами пристрою, перетворювач "аналог-код" послідовного наближення, перший вхід якого є входом пристрою, другий вхід підключений до першого виходу синхронізатора, а вихід підключений до першого входу регістра, другий вхід якого підключений до другого виходу синхронізатора, комутаційнних регістр зсуву, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом синхронізатора, другий вхід з'єднаний з другим виходом синхронізатора, а вихідна шина з'єднана з відповідними блоками і підключена в кожному каналі до відповідних перших входів групи логічних елементів "І", другі і треті входи яких з'єднані з відповідними шинами і-х та і-1-х каскадів багатокаскадного регістра зсуву, група логічних елементів "І-НЕ", перші входи яких відповідно з'єднані з вихідною шиною 2k-1-го розряду регістра зсуву, другі і треті входи групи логічних елементів "І-НЕ" відповідно з'єднані з вихідними шинами і-х та і-1-х каскадів регістра зсуву, а виходи з'єднані з четвертими входами групи логічних елементів "І", які відрізняються тим, що виходи логічних елементів І в кожному каналі підключені до входів додатково введених синхронних накоплюючих лічильників теоретико-числового базису Галуа, виходи яких підключені до входів додатково введених дешифраторів дешифраторів виходи яких є виходами пристрою.Аналого-цифровий перетворювач

Патент № 116176 U

МПК H03M 1/38 (2006.01)

Заявка № a201612016


Автори (винахідники)  Н. Я. Возна, Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, В. М. Грига, В. Я. Піх

Аналого-цифровий перетворювач, в якому прямі виходи додатково введених парафазних компараторів з'єднані з першими входами i-тих додатково введених перших логічних елементів "І-НЕ"; другі входи яких додатково з'єднані з інверсними виходами i+1-их компараторів, а виходи з'єднані з відповідними входами додатково введених других багатовходових логічних елементів "І-НЕ", виходи яких є виходами АЦП у коді Хаара-Крестенсона системи залишкових класів.Комбінаційний суматор

Патент № 116601 U

МПК G06F 7/501 (2006.01)

Заявка № a201700814


Автори (винахідники)  Б. Б. Круліковська, Н. Я. Возна, В. М. Грига, Я. М. Николайчук

Комбінаційний суматор належить до засобів обчислювальної техніки і може бути використаний у якості компонента швидкодіючих арифметико-логічних пристроїв та процесорів опрацювання цифрових даних. Технічним результатом є забезпечення формування двійкового коду суми двох багаторозрядних чисел, заданих на входах двійковими сигналами. Пристрій містить вхідну шину в якій містяться логічні елементи НЕ, на виході якої формуються прямі та інверсні коди двох багаторозрядних двійкових чисел, які подаються на входи пірамідальної структури з парафазними вертикальними та горизонтальними інформаційними зв'язками між парафазними однорозрядними неповними двійковими суматорами, на виході якої формується код суми двох багаторозрядних двійкових чисел.Спосіб корекції похибок цифро-аналогових перетворювачів у вимірювально-керуючих модулях і пристрій для його реалізації

Патент № 116949 U

МПК (2006) H03M 1/00 H03M 1/10 (2006.01)

Заявка № a201613527


Автори (винахідники)  Р. В. Кочан, О. В. Кочан, А. О. Саченко, М. Е. Яновський, В. В. Кочан

Спосіб корекції похибок цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП) у вимірювально-керуючих модулях (ВКМ), куди входить прецизійний аналого-цифровий перетворювач (АЦП), що має корекцію адитивної, мультиплікативної та нелінійної похибки. Спочатку проводять корекцію похибок АЦП, потім, за допомогою додаткових каналів АЦП, вимірюють вихідні напруги ЦАП, обчислюють їх похибки та коригують їх вхідний код. Якщо ЦАП використані у ВКМ для керування об'єктом, то у ВКМ входять послідовно ввімкнені давач, комутатор, АЦП, мікроконтролер (МК), ЦАП, підсилювач потужності та виконавчий пристрій. До іншого входу комутатора підключено вихід пристрою корекції похибок (ПКП) АЦП. Тоді виходи підсилювачів потужності ЦАП підключають до додаткових входів комутатора. Якщо ЦАП використовується у ВКМ як складова частина швидкодіючого АЦП порозрядного зрівноваження, тобто куди входять послідовно ввімкнений давач, компаратор, МК та ЦАП, вихід якого підключено до другого входу компаратора, а також послідовно ввімкнений ПКП АЦП, комутатор та АЦП, вихід якого підключено до іншого входу МК, то до виходу ЦАП підключають вхід пристрою вибірки-запам'ятовування, вихід якого підключають до додаткового входу комутатора.Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів

Патент № 117493 U

МПК  (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01)

Заявка № u201700839


Автори (винахідники)  В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик, Н. Г. Яцків

Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів, при якому інформаційне повідомлення із двійкової системи числення перетворюється у систему залишкових класів із використанням розширеної системи взаємно простих модулів, зокрема, використання додаткових модулів дозволяє виявляти та виправляти помилки в процесі передачі даних, який відрізняється тим, що повідомлення розділяється на частини, і система модулів вибирається таким чином, що отримані частини повідомлення є залишками по вибраних модулях, з яких після перетворення у позиційну систему числення обчислюються перевірочні символи.Спосіб використання відходів картопляно-крохмального виробництва для удобрення ґрунту

Патент № 117563 U

МПК (2011.01) A01C 21/00

Заявка № u201701279


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, А. М. Беран, І. І. Сеник, М. В. Буряк, А. О. Вітровий, Л. Т. Януш

Спосіб використання відходів картопляно-крохмального виробництва для удобрення ґрунту, при якому використовують відходи агропромислового виробництва, який відрізняється тим, що в грунт вносять 6-8 т дефекату, а потім 20-25 т фруктового соку в баковій суміші із Вермистимом - Д в кількості 6-8 л або Тріхофітом в кількості 5-6 л на 1 гектар із негайним загортанням в ґрунт на глибину 10-15 см дисковими знаряддями, при цьому враховують кислотність фруктового соку і гідролітичну кислотність ґрунту.Віконний блок із сонячною панеллю

Патент № 117977 U

МПК (2006) F24J 2/00 E06B 7/00

Заявка № u201702141


Автори (винахідники)  Р. Б. Гевко, Я. С. Янишин, І. Г. Ткаченко, Ю. В. Дзядикевич, О. М. Стрішенець, Б. В. Погріщук, О. С. Никеруй

Віконний блок із сонячною панеллю, що містить віконну раму, в міжрамковому просторі якої встановлений склопакет, а сама рама закріплена у віконному отворі стіни будинку, причому на бокових відкосах віконного блоку та на торцевій поверхні стіни будинку закріплені бокові та торцеві сонячні панелі, який відрізняється тим, що бокові сонячні панелі щільно прилягають до бокових відкосів стіни будинку, а також закріплені до зовнішньої поверхні віконної рами за допомогою фіксуючих пластин та гвинтових з'єднань, причому поверхня фіксуючих пластин, яка контактує з боковими сонячними панелями виконана похилою, а її внутрішній кут є рівним куту нахилу бокових відкосів.Спосіб отримання рідкого органічного добрива

Патент № 118442 U

МПК 2006) C05F 11/00 C05F 7/00

Заявка № u201701609


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, І. Г. Дудар, М. В. Буряк, В. В. Видаш, Р. В. Волошин

Спосіб отримання рідкого органічного добрива, який відрізняється тим, що в ємності змішують до однорідної маси біогумус з очищеними дощовими стічними водами, отримана суміш подається в ємність для розділення на рідку і тверду фракцію, причому рідка фракція через отвори в бокових стінках ємності попадає в ємність для рідкого органічного добрива, а тверда фракція, що осідає на дні ємності, вивантажується для дозрівання і відправлення до споживача.Поперечна тепла грядка Володимира Розума

Патент № 118478 U

МПК (2006) A01B 79/00 A01C 5/00

Заявка № u201702006


Автори (винахідники)  В. М. Розум, Р. І. розум, М. В. Буряк, І. В. Розум

1. Поперечна тепла грядка Володимира Розума, що містить гребінь ґрунту, клиноподібний рівчак заповнений мульчею, дренажний канал з дерев'янистою органікою, яка відрізняється тим, що при розміщені теплих грядок на схилах на верхній його частині в поперечному напрямку першою розташовують теплу грядку у вигляді: спочатку виконаний клиноподібний рівчак з дренажним каналом, потім сформований гребінь із вибраного з рівчака ґрунту, який виконує функцію накопичення дощових стоків із можливістю запобігання змиву нижче розташованих теплих грядок і поступового їх зрошення, які виконані під кутом до поперечної грядки залежно від крутизни схилу. 2.Поперечна тепла грядка Володимира Розума за п. 1, яка відрізняється тим, що поперечна тепла грядка виконана під кутом α до горизонту. 3. Поперечна тепла грядка Володимира Розума за п. 1, яка відрізняється тим, що в клиноподібних рівчаках формують поперечні валки з можливістю запобігання утворенню потоків води.Спосіб визначення загального кальцію та магнію у рослинній золі та вапнякових меліорантах

Патент № 118548 U

МПК (2006) G01N 33/24 (2006.01) G01N 30/00

Заявка № u201702425


Автори (винахідники)  В. Д. Зосімов, С. А. Романова, І. С. Брощак, В. В. Градовий

Спосіб визначення загального кальцію та магнію у рослинній золі та вапнякових меліорантах, що включає визначення їх кількості, який відрізняється тим, що використовують соляно-кислотну витяжку рослинної золи або вапнякового меліоранту з використанням атомно-абсорбційного аналізу з можливістю вимірювання ступеня поглинання світла вільними атомами визначених елементів і порівнянні їх з еталонними розчинами цих елементів.Спосіб виробництва органічного добрива

Патент № 118751 U

МПК (2006) C05F 11/00 C05F 3/00

Заявка № u201701880


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, Б. І. Ориник, Б. В. Погріщук, О. С. Сороцький, А. О. Вітровий

Спосіб виробництва органічного добрива, що включає змішування відходів тваринного і рослинного походження, відходів харчової і переробної промисловості, який відрізняється тим, що як необхідний компонент субстрату використовують сухий жом та наступні компоненти у співвідношенні: при використанні методу біоферментації - сухий жом - 25 %; гній тваринного походження - 55 %, дефекат цукрового заводу - 10 %, солома - 10 %; при використанні методу вермикультивування - сухий жом - 25 %, гній тваринного походження - 60 %, дефекат цукрового заводу - 15 %.Набір міні-теплиць для вирощування розсади

Патент № 118877 U

МПК (2006) A01G 9/00

Заявка № u201703174


Автори (винахідники)  Р. Б. Гевко, Я. С. Янишин, Ю. В. Дзядикевич, І. С. Брощак, І. Г. Ткаченко, Б. В. Погріщук, М. Б. Свинтух, В. В. Градовий

1. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, що містять основу, виконану у вигляді квадрата, на якому розташовані трикутноподібні бокові грані, що утворюють піраміду, який відрізняється тим, що кожна з міні-теплиць виконана з різними геометричними розмірами, причому починаючи з найменшої, внутрішні розміри кожної наступної теплиці є більшими ніж зовнішні розміри попередньої. 2. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішні розміри кожної наступної міні-теплиці на 2-5 % є більшими ніж зовнішні розміри попередньої. 3. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що основа міні-теплиці для вирощування розсади в ємностях виконана у вигляді квадратного короба. 4. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що основа міні-теплиці для вирощування розсади в ґрунті має стержні для фіксації її в ґрунті.Спосіб підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарських та плодово-ягідних культур

Патент № 122809 U

МПК (2006) A01C 21/00 A01C 7/00

Заявка № u201708180


Автори (винахідники)  М. Д. Гуйван, П. М. Гуйван, М. М. Гуйван, І. С. Брощак

Спосіб підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарських та плодово-ягідних культур, який включає передпосівну обробку насіння або обприскування рослин, який відрізняється тим, що передпосівну обробку насіння здійснюють рідким органічним добривом Біопрогрес в нормі 8-10 л/т та трьох-чотирьохразове обприскування рослин в період вегетації у нормі 10-15 л/га в залежності від культури та фази розвитку рослин.Спосіб отримання електричної енергії

Патент № 123473 U

МПК (2006) H02K 44/00 H02K 23/00 F03G 3/00

Заявка № u201709777


Автори (винахідники)  І. В. Розум, Р. І. Розум, Р. І. Розум

1. Спосіб отримання електричної енергії, при якому ротор генератора в обертання приводять за допомогою електромашинного агрегату і знімають напругу із обмоток статора згаданого генератора з подальшою її подачею в мережу зовнішнього споживача, який відрізняється тим, що як електромашинний агрегат використовують електродвигун з'єднаний з інерційним редуктором. 2. Спосіб отримання електричної енергії за п. 1, який відрізняється тим, що запуск електромашинного агрегату здійснюють вручну або за допомогою іншого джерела обертового руху.