Публічна інформаціяПоложення

Положення про організацію освітнього процесу у ТНЕУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ТНЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ТНЕУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ТНЕУ

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ТНЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ТНЕУ

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ТНЕУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання ТНЕУ

Положення про порядок перезарахування результатів навчання


Положення про проведення практики студентів ТНЕУ
Дуальна освіта