Запитання та відповіді


Чи потрібно подавати при вступі медичну довідку?

При вступі медична довідка не потрібна. 

З яких предметів відбувається вступне випробування для вступу на освітній ступінь магістр та ОКР спеціаліст?

У 2017 році вступники на освітній ступінь МАГІСТР здають два обов'язкових вступних випробування – зі спеціальності та іноземної мови Особи, які вступають на спеціальності, відмінні від здобутої, також здають додаткове вступне випробування.

Чи можна вступити для здобуття ОС магістр за іншою спеціальністю?

Вступ для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) дозволяється за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

Чи можна поступити з дипломом молодшого спеціаліста на навчання за іншою, відмінною від здобутої, спеціальністю та на який курс?

Вступ для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю дозволено на другий курс за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Фінансування навчання таких осіб за державним замовленням не здійснюється!!!

Чи можна вступити на спеціальність минулих років?

Вступ до ТНЕУ здійснюється за новим єдиним переліком галузей та спеціальностей (постанова КМУ №266 від 29.04.2015 р.)

Чи надаються додаткові бали за особливі успіхи у навчанні при проходженні конкурсного відбору?

Додатковий бал за особливі успіхи у навчанні встановлюється переможцям ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад у 2015/2016 навчальному році та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році (дипломи І-ІІІ ступенів) з відповідних спеціальностей, з яких вони є призерами. Детальніше дивися розділ 7 Правил прийому до ТНЕУ. 

Чи функціонують підготовчі курси в ТНЕУ?

З метою підготовки вступників до вступу на навчання до всіх факультетів, коледжів ТНЕУ та інших вищих навчальних закладів України функціонує Підготовче відділення ТНЕУ. Старшокласники мають можливість підготуватися до написання тестів з дисциплін, що входять до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
·Передбачена деннаформа навчання на контрактній основі – з листопада 2016 року по квітень 2017 року. Заняття проводяться у вихідні дні. В кінці навчання – підсумковий тест.
·Будуть організовані експрес курси – у липні 2017 року для підготовки до вступних екзаменів у Коледжі ТНЕУ.
·Випускники підготовчих курсів мають можливість отримати до 10 балів до загального рейтингу при вступі на природничо-математичні й інженерно-технічні спеціальності (згідно з наказом МОН), а саме: комп’ютерна інженерія, комп’ютерні науки та інформаційні технології, інженерія програмного забезпечення, автоматизація та компютерно-інтегровані технології.
Детальніше дивися тут.

Чи є можливість навчання на військовій кафедрі?

Так, в ТНЕУ функціонує Центр підготовки офіцерів запасу.
Детальніше дивися тут. 

Чи є гуртожитки? Чи далеко вони від корпусів ТНЕУ?

На території академмістечка поряд з навчальними корпусами розташовано 5 гуртожитків ТНЕУ. Місця надаються усім бажаючим. Детальніше дивися тут.

Коли стане відомо чи рекомендований вступник на місця державного замовлення?

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: Рейтинговий список вступників, які вступають на перший курс на основі базової загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше як о 12.00 годині 28липня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на перший курс на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюється не пізніше як о 12.00 годині 1 серпня.
Рейтинговий список вступників на денну форму навчання, які вступають на перший курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня), оприлюднюється не пізніше як о 12.00 годині 28 липня.
2. Для здобуття ступеня бакалавра.
Рейтинговий список вступників, які вступають на перший, другий або третій курс денної або заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти або на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня, оприлюднюється не пізніше як о 12.00годині 1 серпня.
3. Для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
Рейтинговий список вступників, які вступають на перший курс на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, оприлюднюється не пізніше як о 12.00годині 1серпня.
Детальніше дивися тут.

Чи мають право на безоплатне навчання громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти в Тернопільському національному економічному університеті за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках ТНЕУ на час навчання.

Чи можна повторно вступити на навчання за державним замовленням?

Навчатися за кошти державного та місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз. Особи, які не завершили навчання за державним замовленням мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в ТНЕУ за тим самим ступенем освіти, якщо відшкодують кошти, витрачені на надання попередніх освітніх послуг.
Особи, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше спеціальністю/кваліфікацією (з підтвердженням висновками медико-соціальної експертної комісії) мають право безоплатно здобувати вищу освіту за іншою спеціальністю у ТНЕУ

Чи є коледж у ТНЕУ?

У структурі ТНЕУ є Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ (м. Тернопіль), Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ, Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ. Коледжі ТНЕУ здійснюють підготовку за спеціальностями:  
-облік і оподаткування;
-фінанси, банківська справа та страхування;
-менеджмент;
-комп’ютерна інженерія;
-економіка;
-підприємництво, торгівля та біржова діяльність ;
-право.

Які потрібно подавати документи?

При вступі в ТНЕУ необхідно подати наступний перелік документів:


1. Заява - заповнюється в приймальній комісії (окрім осіб, які подають заяву в електронній формі).
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
4. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти виданий у 2016 році (для вступників на перший курс на основі ЗНО);
5. Чотири конверти з марками;
6. Копія картки платника податків (за наявності);
7. Копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
8. Копія закордонного паспорта, проїзного документа (за наявності).

 

Коли розпочинається прийом документів?

На денну форму навчання за результатами ЗНО подача документів на ОС бакалавр, ОКР молодший спеціаліст – з 11 липня до 18.00 години 27 липня.
На денну форму навчання з правом складання вступних іспитів та проходження співбесіди подача документів на ОС бакалавр, ОКР молодший спеціаліст – з 11 липня до 18.00 години 20 липня
На заочну форму навчання подача документів на ОС бакалавр – з 15 липня до 20 липня (на контрактних умовах до 15 серпня)
На денну та заочну форму навчання подача документів на ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 01 липня до 22 липня (на контрактних умовах до 15 серпня)
Детальніше дивися тут.

Які пільги надаються при вступі в ТНЕУ?

Серед пільг при вступі передбачене: зарахування за результатами співбесіди без проходження ЗНО,  зарахування поза конкурсом, право на першочергове зарахування. Повний перелік пільгових категорій вступників міститься в розділах 10-13 Правил прийому.

Чи існує можливість одночасного навчання на декількох спеціальностях (напрямах підготовки)?

Так, одночасно можна навчатися на денній та заочній (дистанційній) формі навчання. У цьому році студенти ТНЕУ мають унікальну можливість вступити на паралельне навчання за іншою спеціальністю на 2-й курс без ЗНО.

Чи потрібно подавати нотаріально завіряти копії документів при вступі?

Ні, не потрібно. Усі копії документів за оригіналами засвідчує Приймальна (відбіркова) комісія Тернопільського національного економічного університету. Документи можуть бути також завірені в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Чи є мінімальне обмеження щодо балів сертифікатів ЗНО при вступі в ТНЕУ?

Університет допускає до участі в конкурсі вступників, які подають сертифікат з балами від 100 до 200. 

Чи можна оплачувати за навчання частинами?

Так. Оплату можна здійснювати частинами.

На скільки спеціальностей та в скільки університетів можна подавати документи одночасно?

Вступники на перший курс на основі повної загальної середньої освіти можуть подавати заяви до ВНЗ на участь у конкурсі одночасно на п`ять спеціальностей. Кількість навчальних закладів не обмежується. В загальному, абітурієнт  не може подати більше 15 заяв на спеціальності, для яких передбачене навчання за кошти державного та місцевого бюджету. На спеціальності, для яких навчання можливе лише за кошти фізичних та юридичних осіб, немає обмежень щодо кількості поданих заяв.

Як визначається конкурсний бал?

При вступі на перший курс на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал складається з середнього бала атестату (10 %), сертифікат з української мови і літератури (30%), сертифікат №2 за вибором ВНЗ (30%), сертифікат №3 за вибором вступника (25 %), бал за особливі успіхи (5 %), в який також враховується закінчення підготовчих курсів Тернопільського національного економічного університету (при вступі на інженерно-технічні спеціальності).
Детальніше дивися тут.
При вступі на другий та третій курси конкурсний бал визначається на основі фахового вступного випробування зі спеціальності.
При вступі на перший курс ОС магістр та ОКР спеціаліст конкурсний бал є сумою балів фахового вступного випробування зі спеціальності (0 – 100 балів), фахового вступного випробування з іноземної мови (0 – 100 балів), середнього балу диплома (0 – 100 балів) та балу за особливі успіхи (0 – 15 балів).
Детальніше дивися тут.

Чи можна особисто подавати заяви на вступ в ТНЕУ в паперовій формі?

Подавати заяви особисто в паперовій формі можна на здобуття ОКР молодший спеціаліст, другий, третій курси ОС бакалавр та перший курс ОС магістр, ОКР спеціаліст. Подача документів на основі повної загальної середньої освіти здійснюється виключно в електронній формі (окрім осіб, які мають пільги при вступі).

Які необхідно здавати тести ЗНО на спеціальності в ТНЕУ?

З детальним переліком конкурсних предметів на всі спеціальності в ТНЕУ можна ознайомитися за посиланням.