Запитання та відповіді


Поширенні запитання-відповіді про вступ 2018 - МОН

МОН надало роз`яснення на найпоширеніші запитання

Які вступні випробування для вступу на освітній ступінь магістр ?

У 2018 році вступники на освітній ступінь МАГІСТР здають такі обов'язкові вступні випробування:
для спеціальностей 081«Право» та 293«Міжнародне право» – єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням технологій ЗНО та єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих компетентностей з використанням цих же технологій. Особи, які вступають на спеціальності, відмінні від раніше здобутої, також здають додаткове вступне випробування;
для спеціальностей галузей знань 05«Соціальні та поведінкові науки», 24«Сфера обслуговування» та 29«Міжнародні відносини»(крім 293 "Міжнародне прво") – єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням технологій ЗНО та фахове вступне випробування (за програмою ТНЕУ);
для інших спеціальностей – вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування (за програмами ТНЕУ).

Чи можна вступити для здобуття ОС магістр за іншою спеціальністю?

Вступ для здобуття ступеня магістр на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) дозволяється за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

Чи можна поступити з дипломом молодшого спеціаліста на навчання за іншою, відмінною від здобутої, спеціальністю та на який курс?

Вступ для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю дозволено на другий курс за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Фінансування навчання таких осіб за державним замовленням не передбачено!!!

Сертифікати яких років приймаються при вступі на перший курс до ТНЕУ?

У 2018 році при вступі до ТНЕУ на перший курс навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з перелічених іноземних мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 року.

Чи є можливість навчання на військовій кафедрі?

Так, в ТНЕУ функціонує Центр підготовки офіцерів запасу.
Детальніше дивися тут. 

Чи є гуртожитки? Чи далеко вони від корпусів ТНЕУ?

На території академмістечка поряд з навчальними корпусами розташовано 5 гуртожитків ТНЕУ. Місця надаються усім бажаючим. Детальніше дивися тут.

Чи можна повторно вступити на навчання за державним замовленням?

Навчатися за кошти державного та місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз. Особи, які не завершили навчання за державним замовленням мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в ТНЕУ за тим самим ступенем освіти, якщо відшкодують кошти, витрачені на надання попередніх освітніх послуг.
Особи, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше спеціальністю/кваліфікацією (з підтвердженням висновками медико-соціальної експертної комісії) мають право безоплатно здобувати вищу освіту за іншою спеціальністю у ТНЕУ

Чи є коледж у ТНЕУ?

У структурі ТНЕУ є Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ (м. Тернопіль), Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ, Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ. Коледжі ТНЕУ здійснюють підготовку за спеціальностями:  
-облік і оподаткування;
-фінанси, банківська справа та страхування;
-менеджмент;
-комп’ютерна інженерія;
-економіка;
-підприємництво, торгівля та біржова діяльність ;
-право.

Чи існує можливість одночасного навчання на декількох спеціальностях (напрямах підготовки)?

Так, одночасно можна навчатися на денній та заочній (дистанційній) формі навчання. У цьому році студенти ТНЕУ мають унікальну можливість вступити на паралельне навчання за іншою спеціальністю на 2-й курс без ЗНО.

Чи потрібно подавати нотаріально завіряти копії документів при вступі?

Ні, не потрібно. Усі копії документів за оригіналами засвідчує Приймальна (відбіркова) комісія Тернопільського національного економічного університету. Документи можуть бути також завірені в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Чи є мінімальне обмеження щодо балів сертифікатів ЗНО при вступі в ТНЕУ?

Університет допускає до участі в конкурсі вступників, які подають сертифікат з балами від 100 до 200. 

Чи можна оплачувати за навчання частинами?

Так. Оплату можна здійснювати частинами.

На скільки спеціальностей та в скільки університетів можна подавати документи одночасно?

Вступники на перший курс на основі повної загальної середньої освіти можуть подавати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) і відкритих конкурсних пропозиціях. На спеціальності, для яких навчання можливе лише за кошти фізичних та юридичних осіб, немає обмежень щодо кількості поданих заяв.