Члени Вченої ради

 
Склад Вченої ради Тернопільського національного економічного університету

Члени Вченої ради
КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович    
 
Голова Вченої ради ТНЕУ, ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України

Члени Вченої ради
МУДРАК Марія Афанасіївна    

Вчений секретар університету, кандидат психологічних наук, доцент
Члени Вченої ради
АДАМИК Богдан Петрович    

декан факультету банківського бізнесу, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
МОНАСТИРСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЛЕОНАРДОВИЧ
 
в. о. проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність), доктор економічних наук, професор.
 
Члени Вченої ради
БАНАХ Сергій Володимирович    

декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук
Члени Вченої ради
БРИЧ Василь Ярославович

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
КАНЮК Василь Михайлович

директор Свалявського навчально-консультаційного центру
Члени Вченої ради
БРУХАНСЬКИЙ Руслан Феоктистович

завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович    

проректор з питань соціально-економічного розвитку
Члени Вченої ради 
Кульчицька Надія Євстахівна    

в. о. директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, кандидат юридичних наук, доцент
Члени Вченої ради
ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович    

директор бібліотеки, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ВОЙНАРСЬКИЙ Йосиф Брониславович  

директор НДВГ "Наука"
 
Члени Вченої ради
ГАЙДА Юрій Іванович    

професор кафедр економічної теорії та аграрного менеджменту і природокористуванння, доктор сільськогосподарських наук, професор
Члени Вченої ради
ГОМОТЮК Оксана Євгенівна    

завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, доктор історичних наук, професор
Члени Вченої ради
ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович    

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, доктор економічних наук, професор
ГРОДСЬКА Ольга Сергіївна    

начальник відділу кадрів
ГУГУЛ Ганна Іванівна    

головний бухгалтер
Члени Вченої ради
ДЕМ'ЯНИШИН Василь Григорович     

професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна

директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ДЕРІЙ Василь Антонович

завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович     

завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ДИВАК Микола Петрович     

декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор
Члени Вченої ради
ЖУРАВЕЛЬ Григорій Павлович    

радник ректора, кандидат економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович    

проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ІВАЩУК Олег Тимофійович    

директор центру підготовки магістрів державної служби, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
КІЗИМА Андрій Ярославович

декан факультету фінансів, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна    

завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
КОЗЛОВСЬКИЙ Андрій Володимирович    

доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки, кандидат технічних наук, доцент
Члени Вченої ради
КОЗЮК Віктор Валерійович    

завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ЛИСА Наталія Степанівна    

завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації, кандидат філологічних наук, доцент
ЧОП Руслан Володимирович
студент групи ОП-32, голова Університетської Ради Студентів ТНЕУ
Члени Вченої ради
ЛУЦІВ Богдан Любомирович    

завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна

директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент
Члени Вченої ради
ЛЯШЕНКО Оксана Миколаївна    

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
КАЛАУР Іван Романович

завідувач кафедри цивільного права і процесу, доктор юридичних наук, доцент
 
Члени Вченої ради
МЕЛЬНИК Алла Федорівна    

професор кафедри менеджменту та публічного управління, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради

ОСТРОВЕРХОВ Віктор Михайлович    

декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ПАНАСЮК Валентина Миколаївна

декан факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ПОГРІЩУК Борис Васильович    

директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки, доктор економічних наук, професор

Члени Вченої ради
ПИТЕЛЬ Святослав Васильович

заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
САВЕЛЬЄВ Євген Васильович    

завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради
САЧЕНКО Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, доктор технічних наук, професор
Члени Вченої ради
СОХАЦЬКА Олена Миколаївна    

завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доктор економічних наук, професор

ТАРАНОВ Ігор Михайлович    

директор Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, кандидат економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ФУРМАН Анатолій Васильович    

завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор
Члени Вченої ради
ЦИКВАС Роман Станіславович    

завідувач кафедри фізичної культури і спорту
Члени Вченої ради
ЧОРНИЙ Роман Степанович    

 директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ШЕВЧУК Руслан Петрович

декан Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ШИНКАРИК Микола Іванович    

перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Члени Вченої ради
ЯЗЛЮК Борис Олегович

декан факультету аграрної економіки і менеджменту, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
ШЕВЧУК Антон Михайлович    

голова профкому студентів
 
РОМАНІВ Тарас Андрійович
студент  гр. Ф-42

 
ВОДЯНИЙ Сергій Сергійович
 студент гр. ФМО-32
СИРОТЮК Ірина Юріївна
студентка гр. ПР-32

 ОКРЕНЕЦЬ Володимир Юрійович
студент групи ОП-41