Аспірантура та докторантура

Перехрест Лідія Костянтинівна

Посада: завідуюча аспірантурою і докторантурою

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua
Кабінет:

Дерех Ірина Богданівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: i.derekh@tneu.edu.ua
Кабінет:

Процик Наталія Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: n.protsyk@tneu.edu.ua
Кабінет:

Оголошення та розклади

Оголошення про прийом в аспірантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
О Г О Л О Ш У Є
прийом до аспірантури на договірних умовах у 2019 році
денна,  заочна форми навчання  

за такими науковими спеціальностями:


01 – Освіта

       011 – Освітні, педагогічні науки

02 – Культура і мистецтво

       029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 – Гуманітарні науки

       032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       052 – Політологія

       053 – Психологія 

07 – Управління та адміністрування 

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 – Право

12 – Інформаційні технології

       121 – Інженерія програмного забезпечення

       122 – Комп’ютерні науки 

       123 – Комп’ютерна інженерія

       124 – Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

       151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

       232 – Соціальне забезпечення 

28 – Публічне управління та адміністрування 

       281 – Публічне управління та адміністрування 

29 – Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі – 4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

 

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання); 

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків; 


Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:  з 02 січня  по 28 лютого  2019 року;

Вступні іспити: з 01  по 15 березня  2019 року

Зарахування:  до  31 березня  2019 року.

Адреса університету:   46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua

Оголошення про прийом в докторантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є
про прийом в докторантуру на договірних умовах у 2019 році

за такими науковими спеціальностями:


05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       053 – Психологія

07 – Управління та адміністрування

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 - Право

28 – Публічне управління та адміністрування

       281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).

12. Копію картки платника податків.


 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 02 січня по 28 лютого 2019 року

Зарахування: до 31 березня  2019 року;

 

Адреса університету:  46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua

 

Розклад занять та іспитів для аспірантів

Розклад  занять для аспірантів   2 семестр 2018-2019 н.р.

«Методика виконання дисертаційної роботи»  (PhD Thesis Prospectus)

     Омецінська Ірина Ярославівна к.е.н., доцент

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 


07.02

лекція

12.50

а. 1418

лекція

14.25

а. 1418

практичне заняття

16.00

а. 1418


12.02

лекція

12.50

а. 1418

лекція

14.25

а. 1418

практичне заняття

16.00

а. 1418


14.02

лекція

12.50

а. 1418

лекція

14.25

а. 1418

практичне заняття

16.00

а. 1418


21.02

лекція

9.35

а. 1418

лекція

11.10

а. 1418

практичне заняття

12.50

а. 1418


26.02

лекція

12.50

а. 2415

лекція

14.25

а. 2415

практичне заняття

16.00

а. 2415


28.02

лекція

12.50

а. 2415

лекція

14.25

а. 2415

практичне заняття

16.00

а. 2415


05.03

лекція

12.50

а. 2415

лекція

14.25

а. 2415

практичне заняття

16.00

а. 2415


07.03

лекція

12.50

а. 2415

лекція

14.25

а. 2415

практичне заняття

16.00

а. 2415


12.03

лекція

12.50

а. 2415

лекція

14.25

а. 2415

практичне заняття

16.00

а. 2415

 14.03

залік

14.25

 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 


19.03

лекція

12.50

а.2415

лекція

14.25

а.2415

практичне заняття

16.00

а.2415


21.03

лекція

12.50

а.2415

лекція

14.25

а.2415

практичне заняття

16.00

а.2415


26.03

лекція

12.50

а.2415

лекція

14.25

а.2415

практичне заняття

16.00

а.2415

  28.03

залік

14.25

 

 

Розклад вступних випробувань для вступу на освітньо-науковий ступінь доктор філософії (PhD)


Вид випробування

Екзамен

Дата

Година

Аудиторія

Додаткове вступне випробування зі спеціальностей:

051, 053, 072, 081, 124

18.03.2019

10.00

1303

Фахові вступні випробування зі спеціальностей:

 

 

 


029 -інформаційна,бібліотечна та архівна справа

19.03.2019

11.30

1303

053 -психологія 

19.03.2019

11.30

1303

081 -право

19.03.2019

13.00

1303

051 -економіка

20.03.2019

10.00

1303

071 -облік і оподаткування

073 -менеджмент

072 -фінанси,банківська справа та страхування

21.03.2019

10.00

11.00

12.00

1303

121 -інженерія програмного забезпечення

25.03.2019

10.00

1303

122 -комп’ютерні науки

25.03.2019

12.00

1303

123 -комп’ютерна інженерія

25.03.2019

12.00

1303

124 -системний аналіз

25.03.2019

12.00

1303

Іноземна мова

(англійська, німецька,французька)

26.03.2019

10.00

1303

Філософія

27.03.2019

9.00

1303