Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»

Відомості про персонал спеціалізованих вчених рад та структурного підрозділу

Спеціалізована рада Д 58.082.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук  за спеціальностями:
08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»;
08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»


Голова ради: Крисоватий Андрій Ігорович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докто економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 475051 
Внутрішній телефон: 11-140
E-mail:  rektor@tneu.edu.ua, kai@tneu.edu.ua
Заступник голови ради: Козюк Віктор Валерійович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докто економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон: 13-303
E-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua  

Вчений секретар: Кізима Тетяна Олексіївна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докто економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон: 11-280
E-mail: t.kizyma@tneu.edu.ua  

Спеціалізована рада Д 58.082.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
08.00.09– «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


 
Голова ради: Задорожний Зеновій-Михайло Васильови

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: докто економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-59, 
Внутрішній телефон: 11-122.
E-mail: s_der@tneu.edu.ua
 
Заступник голови ради: Мельник Алла Федорівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон:13-314
E-mail: a.melnyk@tneu.edu.ua
 


Вчений секретар:
Омецінська Ірина Ярославівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12145 , (0352)47-50-76 .
Внутрішній : 12 145
E-mail: i.ometsinska@tneu.edu.ua

Спеціалізована рада К 58.082.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальностями:
05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти»;
05.13.06 – «Інформаційні технології».


 


Голова ради:  Саченко Анатолій Олексійович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 12-321
E-mail: iosu@tneu.edu.ua
 
Заступник голови ради: Николайчук Ярослав Миколайович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352 )43-18-09
Телефон внутрішній: 2-27
E-mail: vy@tneu.edu.ua 
 
Вчений секретар: Яцків Василь  Васильович

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352)23-60-41
Внутрішній телефон: 2-27
E-mail:  v.yatskiv@tneu.edu.ua 

Спеціалізована рада К 58.082.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальностями:
12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;
12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


  Голова ради : Гречанюк Сергій Костянтинович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 25-16-33
Телефон внутрішній:
E-mail: 
Заступник голови ради: Калаур Іван Романович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 25-29-45
Телефон внутрішній: 15-224
E-mail:ivan@tneu.edu.ua

 
Вчений секретар: Банах Сергій Володимирович
Вчене звання:
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 23-53-25
Телефон внутрішній: 15-227
E-mail: s.v.banakh@tneu.edu.ua  
 Персонал структурного підрозділу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:


 
Косінська Ольга Аркадіївна

Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua
 
Гарак Вікторія Вікторівна

Посада: т.в.о. старшого лаборанта спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua
 
Дрогоруб Ірина Володимирівна 

Посада: старший лаборант спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua
Ришнюк Леся Миколаївна

Посада: спеціаліст I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua