Спеціалізовані вчені ради університету

Дата: 3-12-2015, 11:33

Спеціалізовані вчені ради університетуВідомості про структурний підрозділ «спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій»
 
При Тернопільському національному економічному університеті функціонує три ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03 та К 58.082.02.
Спеціалізована вчена рада К 12.01.01 затверджена при Тернопільському інституті народного господарства наказом ВАКу України від 10 червня 1993 року спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями; 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Постановою Президії Головної ради ВАК України № 17/18 від 22 грудня 1994 року до 22 грудня 1996 року спеціалізована вчена рада Д 12.01.02 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом  ВАК України № 13/6 від 26 червня 1997 року до  26 червня 2000 року спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 22-06/8  від 11 жовтня 2000 року до 11 жовтня 2002 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 надано право проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 19-06/9 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 9 жовтня 2002 року до 9 жовтня 2005 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України  № 12-06/7 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження з 15 грудня 2005 року до 15 грудня 2007 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата наук за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України  № 5-06/4 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 12 квітня 2007 року до 12 квітня 2010 року  з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Від 14 квітня 2010 року до 14 квітня 2013 року наказом ВАК України № 17-06/3 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та продовжила свої повноваження з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. На підставі постанови президії ВАК України № 105-06/5 від 31 травня 2011 р. (з 28.12.2012р. МОН України) було додано до спеціальностей, за якими спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університет Міністерства освіти і науки України надано право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захисти за трьома спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


За період з 1994 р. по 2015р. включно спеціалізованою вченою радою було проведено захисти за спеціальностями:
-08.00.05 – 2   канд. дис.;
- 08.00.12 – 2   канд. дис.;
- 08.06.04 – 80 канд дис (5 док дис);
- 08.07.02 – 37 канд дис (5 док дис);
- 08.06.01 – 29 канд. дис. (1 док. дис);
- 08.10.01 – 1 канд. дис.
- 08.05.01 – 14 канд. дис. (2 док. дис.);
- 08.00.02 – 45 канд. дис (5 док. дис);
- 08.00.03 – 28 канд. дис. (7 док. дис);
- 08.00.05 – 1 канд. дис.
- 08.00.08 – 26 канд. дис. (4 док. дис.).
 
Додатковий розгляд:
- 08.00.02 – 3 канд. дис.
- 08.00.05 – 1 канд. дис., 2 канд. дис. з метою поглибленого аналізу, 1 канд. дис. на визначення паспорту спеціальності
- 08.00.03 – 3 канд. дис. з метою поглибленого аналізу, 1 канд. дис. з метою підготовки відгуку
- 08.00.08 – 1 док. дис. з метою поглибленого аналізу, 2 канд. дис. з метою підготовки відгуку

Спеціалізована вчена рада К 58.082.03 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 11-06/11 від 11 грудня 2002 року до 11 грудня 2004 року p правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. Наказом ВАК України № 4-06/01 від 9 лютого 2005 року вчена рада зареєстрована як Д 58.082.03 з правом проводити захисти докторських і кандидатських дисертацій за цією ж спеціальністю до 9 лютого 2008 року. Наказом ВАК України № 22-06/6 від 14 червня 2007 року до 14 червня 2010 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Наказом ВАК України № 18-06/5 від 1 липня 2010 року (з 28.12.2012р. МОН України) до 1 липня 2013 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти кандидатських та докторських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 проводить захисти за трьома спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).


За період з 2003 р. по 2015р. включно спеціалізованою вченою радою було проведено захисти за спеціальностями:
- 08.04.01 – 51 канд. дис. (3 док. дис.);
- 08.00.04 – 54 канд. дис. (2 док. дис.);
- 08.00.08 – 64 канд. дис. (4 док. дис.);
- 08.00.09 – 64 канд. дис. (6 док. дис.).
- 08.00.05 – 3 канд. дис.
 
Додатковий розгляд:
- 08.00.04 – 2 канд. дис., 2 канд дис. з метою підготовки відгуку.
- 08.00.08 – 1 канд. дис.
- 08.00.09 – 2 канд. дис., 3 канд дис. з метою поглибленого аналізу.
- 08.00.05 – 1 канд. дис. з метою поглибленого аналізу, 1 док. дис. з метою підготовки відгуку


Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 5-08/1 від 9 січня 2002 року до 9 січня 2003 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 5-08/3 від 12 березня 2003 року до 12 березня 2004 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України № 408-8/ 6 від 9 червня 2004 року до 9 червня 2006 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 14-08/10 від 9 листопада 2006 року до 9 листопада 2009 року спеціалізованій вченій рад К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 10-08/3 від 12 березня 2008 року до 12 березня 2011 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.  Наказом ВАК України № 4-08/3 від 30 березня 2011 року (з 28.12.2012р. МОН України) до 30 березня 2013 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями.
Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада К 58.082.02 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада К 58.082.02 проводить захисти за двома спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.


За період з 2002 р. по 2015 р. включно радою проведено захисти за спеціальностями:
- 05.13.13 – 3 канд. дис.;
- 05.13.05 – 31 канд. дис.;
- 05.13.06 – 10 канд. дис.
Структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій організовує і контролює документальний супровід функціонування спецрад Д 58.082.01, Д 58.082.03 та К 58.082.02. Структурний підрозділ відповідає за організацію засідань рад; підготовлює проекти рішень; приймає документи здобувачів наукового ступеня; веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад; перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України; координує роботу спеціалізованих вчених рад; відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України; ознайомлює здобувачів наукового ступеня з умовами та усіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, надання допомоги з питань, пов’язаних із захистом; контролює за строками проведення попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах; підготовлює супровідні документи, пов’язані з проходженням процедури захисту дисертації; вносить пропозиції по вдосконаленню роботи; структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та їх впровадження; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засіданні та ін.) до захисту дисертацій; зберігає архів атестаційних справ здобувачів наукового ступеня; формує бази даних про захищені дисертації; організовує технічну робота вчених рад; виконує машинописні роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздаткового матеріалу здобувачам наукового ступеня; розробляє зведені плани і зведені звіти спеціалізованих вчених рад; забезпечує ефективну заміну осіб структурного підрозділу; оформляє подання за підготовку відзиву офіційним опонентам та відряджень членам ради; формує комп’ютерну базу даних; приймає участь у підготовці рішень по організації роботи ради.


До складу структурного підрозділу входять: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Косінська Ольга Аркадіївна, старший лаборант спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Каленюк Оксана Богданівна та т.в.о. старшого лаборанта спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Дрогоруб Ірина Володимирівна.

 

Адреса: 46020,

м. Тернопіль,

вул. Львівська 11а, каб. 902  
Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»

Дата: 24-02-2012, 11:37

Відомості про персонал спеціалізованих вчених рад та структурного підрозділу

Спеціалізована рада Д 58.082.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук  за спеціальностями:
08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»;
08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»;

 Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Голова ради: Д.е.н., проф. Крисоватий Андрій Ігорович

Телефон: 8 (0352) 475051 
Внутрішній телефон: 11400
E-mail:  rektor@tneu.edu.ua, kai@tneu.edu.ua

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Заступник голови ради:
Д.е.н., проф. Козюк Віктор Валерійович
 
Телефон: 8 (0352) 475056 
Внутрішній телефон: 11125
E-mail:

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Вчений секретар:
Д.е.н., проф. Кізима Тетяна Олексіївна

телефон: 8 (0352) 47-50-50*11-138
Внутрішній телефон: 11-138
E-mail:

Спеціалізована рада Д 58.082.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
08.00.09– «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

 Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Голова ради: Д.е.н., проф. Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
 
Телефон: 8 (0352) 47-50-59, 
Внутрішній телефон: 11-122.
E-mail: s_der@tneu.edu.ua

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Заступник голови ради: Д.е.н., проф. Мельник Алла Федорівна
 
Телефон: 8 (0352) 47-58-69
E-mail:

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Вчений секретар: К.е.н., доц. Омецінська Ірина Ярославівна

Телефон: (0352)47-50-50*12145 , (0352)47-50-76 .
Внутрішній : 12 145 
E-mail: i.ometsinska@tneu.edu.ua

Спеціалізована рада К 58.082.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальностями:
05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти»;
05.13.06 – «Інформаційні технології».

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Голова ради : Д.т.н., проф. Саченко Анатолій Олексійович

Телефон: 8 (0352) 475050
Телефон внутрішній: 12321
E-mail: iosu@tneu.edu.ua

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Заступник голови ради: Д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович

Телефон: 8 (0352 )431809
Телефон внутрішній: 2-27
E-mail: vy@tneu.edu.ua 

Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Вчений секретар: К.т.н., доц.. Яцків Василь  Васильович

Телефон: 8 (0352)43-18-09
Внутрішній телефон: 2-27
E-mail: 

Персонал структурного підрозділу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

 Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»
Косінська Ольга Аркадіївна
 
Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій 
Телефон: 8 (0352) 47-50-50*10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua

Каленюк Оксана Богданівна
Посада: старший лаборант спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій
Телефон: 8 (0352) 47-50-50*10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua

 Структурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»Дрогоруб Ірина Володимирівна 
Посада: т.в.о. старшого лаборанта спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій 
Телефон: 8 (0352) 47-50-50*10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua