Студентське самоврядування

Стипендії

УВАГА! УВАГА! Зараз у всіх виникає багато питань на рахунок стипендіальних рейтингів. Розміщуємо основну інформацію, щодо складання рейтингів та по документах які потрібно подати, для отримання соціальної стипендії. 
Тепер до найбільш поширених запитань.
 
1. Хто має право на отримання академічної стипендії?
До рейтингу включаються усі студенти ЗВО державної та денної форми навчання. До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання (менше 60 балів) . Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.
 
2. Як формується рейтинг і де він оприлюднюється?
Рейтинг формується згідно з нормативними документи щодо призначення стипендій у ТНЕУ . Вони розміщенні на сторінці університету за посиланням (https://goo.gl/RZ3m7W). Рейтинг також розміщується на цій сторінці. Нижче додана блок схема, яка демонструє як формується рейтинг.
 
3. Як отримати додаткові бали?
Для отримання додаткових балів, студент повинен звернутися у стипендіальну комісію свого факультету з підтверджуючими документами про участь у заходах, змаганнях, олімпіадах. На яку кількість додаткових балів може претендувати студент, можете ознайомитися у таблиці "Градація додаткових балів до рейтингу". В таблиці вказаний максимальний бал.