Свалявська філія

Дата: 28-09-2016, 11:22

Свалявська філіяСвалявська філія Тернопільського національного економічного університету створено 9 грудня 2002 року. Здійснюється підготовка фахівців за напрямами «Фінанси» та «Облік і аудит» для роботи у фінансових, податкових органах, контрольно-ревізійних управліннях, відділеннях державного казначейства, митній службі, управліннях праці та соціального захисту населення, страхових компаніях та інших суб’єктах підприємницької діяльності.

Рішенням Свалявської районної ради від 17 жовтня 2002 року центру було передано в постійне користування будівлю гуртожитку гімназії загальною площею 2940 кв.м. Після реконструкції будівлі обладнано 9 аудиторій на 720 місць, 2 комп’ютерні класи, актову залу, бібліотеку, гуртожиток на 70 місць, кав’ярню на 50 місць.
З 2003 року здійснено підготовку 2000 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та близько 1000 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
 
КОНТАКТИ:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Телефон: (03133) 2-10-37 – директор, 2-22-52 - методичний кабінет
E-mail:snkc@i.ua, svaliava@tneu.edu.ua
Директор Свалявської філії

Дата: 26-09-2016, 10:11

Директор Свалявської філії Директор Бруняк Юрій Юрійович, який має 25 – річний стаж державної служби,  є депутатом районної ради 4-х скликань, головою комісії з питань фінансів та бюджету, навчається на заочній формі в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету.
Публікації:
Проблеми фінансування місцевої інфраструктури на сучасному етапі/ Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» випуск 321. Дніпропетровський національний університет
Характерні особливості та проблеми фінансування підприємств місцевої інфраструктури / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Організація та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень» ТНЕУ – 2006
Щодо проблем фінансового забезпечення розвитку підприємств місцевої інфраструктури / Галицький економічний вісник. 2009 рік, випуск №1. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 86336 від
14.04.2004 р.
Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств місцевої інфраструктури / Економічний аналіз. Випуск 2(18). 2008 рік. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету
Проблеми фінансового забезпечення підприємств місцевої інфраструктури в Закарпатській області / Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21
Оцінювання ефективності інвестицій в основний капітал / Збірник наукових праць «Економіка» Національний університет «Острозька академія»2011 рік
 
КОНТАКТИ:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Телефон: (03133) 2-10-37, 21-903
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ

Дата: 9-02-2016, 11:14

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ
Мазаник Ілля Ілліч
Провідний спеціаліст Свалявської філії
В 2007 році закінчив магістратуру ТНЕУ за спеціальністю «Фінанси»
КОНТАКТИ:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Телефон: (03133) 2-22-52, 21-903
 
 
 
 ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ
Балаж Марія Іванівна
Спеціаліст 1-ї категорії Свалявської філії
В 2008 році закінчила магістратуру ТНЕУ за спеціальністю «Фінанси»
КОНТАКТИ:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Телефон: (03133) 2-22-52, 21-901

 
 
 
  
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ
Каракевич Ліліана Іванівна
Лаборант Свалявської філії
В 2004 році закінчила магістратуру ТНЕУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»
КОНТАКТИ:
Адреса: вул. Верховинська, 89, м.Свалява, Закарпатська обл.
Телефон: (03133) 2-22-52, 21-901