Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції створена 27 серпня 2015 року. Необхідність створення кафедри передусім пов'язана із стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення її зовнішньої політики.

Окрім класичного міжнародного права, знання основ права Європейського Союзу, практики Європейського суду з прав людини, інших міжнародних судових установ просто необхідні юристу в сучасному світі.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін міжнародно-правового циклу як на юридичному, так і на інших факультетах університету.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, що вільно орієнтуються у актуальних питаннях сучасного міжнародного правового простору.

Кафедра забезпечує викладання понад 10 дисциплін, серед яких: "Міжнародне право", "Міжнародне приватне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародний захист прав людини", "Порівняльне правознавство", "Право Європейського союзу", "Міжнародне міграційне право" та інші.

Головна мета кафедри міжнародного права та європейської інтеграції - дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

 

Завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Кравчук Наталя Ярославівна

Посада: завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: геополітичні виміри глобального економічного розвитку, сучасна парадигма та політико-правові засади формування нового світового економічного порядку
Кабінет: 302

Електронна пошта:nataliakravchuk7@gmail.com

Сайт кафедри: http://mpei.tneu.edu.ua

 

Кравчук Наталія Ярославівна в 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». З вересня 1996 року розпочала свою науково-педагогічну діяльність у Тернопільській академії народного господарства з посади асистента кафедри фінансів.
У вересні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України» в спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». У квітні 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Кравчук Наталії Ярославівні присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. У вересні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему «Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку» у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».
Неодноразово була співавтором аналітичних записок за результатами: Десятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародні ринки послуг і Україна» (2005); Одинадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна» (2006); Дванадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України до Європейського Союзу: світові економічні кризи і Україна» (2007), які направлялися українським міністерствам і відомствам, представництвам Європейського Союзу в Україні, Комісії Європейського Союзу (Брюссель) для практичного застосування.
Стажувалася у Міністерстві фінансів України (Департамент державного боргу, 2007-2008 рр.), Дрезденському технічному університеті (Німеччина, 2009 р.) та Естонській бізнес-школі (Естонія, 2015 р., 2016р.).

 

Професорсько-викладацький колектив

Кравчук Наталія Ярославівна

Кравчук Наталія Ярославівна
 
Посада: завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: геополітичні виміри глобального економічного розвитку, сучасна парадигма та політико-правові засади формування нового світового економічного порядку

Електронна пошта: nataliakravchuk7@gmail.com
Сайт кафедриhttp://mpei.tneu.edu.ua
Кабінет: 302

Дацків Ігор Богданович

Посада: професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: міжнародні відносини та світова політика
Електронна пошта: i.datskiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 313Дракохруст Тетяна Вікторівна

Дракохруст Тетяна Вікторівна
Посада: старший викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Коло наукових інтересів: державне управління, міграційне право України, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Електронна пошта: t.drakokhrust@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Іванюк Вікторія Дмитрівна

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: міжнародні відносини
Електронна пошта:ivaniuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Кравчук Мар’яна Юріївна

Кравчук Мар’яна Юріївна
 
Посада: старший викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне економічне право, розвиток зовнішньоекономічних відносин, міжнародно-правове регулювання сільського господарства, державний контроль у сільському господарстві України.
 
Електронна пошта: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Коруц Уляна Зіновіївна

Коруц Уляна Зіновіївна
 
Посада: старший викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне публічне право (міжнародне право захисту прав людини, право міжнародних договорів), європейське право.
 
Електронна пошта: u.koruts@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Лукасевич-Крутник Ірина СтепанівнаПосада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право
Електронна пошта: lkrutnyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Саванець Людмила Михайлівна

Саванець Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право, правове регулювання обігу цінних паперів, цивільне право, порівняльне право.
 
Електронна пошта: l.savanets@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
 

Стахира Ганна Михайлівна


Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право
Електронна пошта: hstakhyra@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Смачило Тетяна Володарівна

 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: 
Електронна пошта: t.smachylo@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Труфанова Людмила Михайлівна

Труфанова Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: зовнішньоекономічна діяльність
 
Електронна пошта: l.trufanova@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 


Тєнєшев Вячеслав Фаридович

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: геополітична та інформаційна боротьба, стратегія національної безпеки і оборони України
Електронна пошта: teneshev@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Яремко Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: кримінальне право, судові та правоохоронні органи
Електронна пошта: o.yaremko@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Грабовецька Оксана Йосипівна

Грабовецька Оксана Йосипівна
 
Посада: старший лаборант кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Електронна пошта: o.hrabovetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 313