Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії


Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції створена 27 серпня 2015 року. Необхідність створення кафедри передусім пов'язана із стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення її зовнішньої політики.

Окрім класичного міжнародного права, знання основ права Європейського Союзу, практики Європейського суду з прав людини, інших міжнародних судових установ просто необхідні юристу в сучасному світі.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін міжнародно-правового циклу як на юридичному, так і на інших факультетах університету.

Кафедра орієнтована на підготовку фахівців, що вільно орієнтуються у актуальних питаннях сучасного міжнародного правового простору.

Кафедра забезпечує викладання понад 10 дисциплін, серед яких: "Міжнародне право", "Міжнародне приватне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародний захист прав людини", "Порівняльне правознавство", "Право Європейського союзу", "Міжнародне міграційне право" та інші.

Головна мета кафедри міжнародного права та європейської інтеграції - дати глибокі знання студентам із дисциплін, які вона забезпечує, що в майбутньому гарантує суспільству кваліфікованого фахівця, який любить свою роботу.

 

Завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Кравчук Наталя Ярославівна

Посада: завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: геополітичні виміри глобального економічного розвитку, сучасна парадигма та політико-правові засади формування нового світового економічного порядку
Кабінет: 302

Електронна пошта:nataliakravchuk7@gmail.com

Сайт кафедри: http://mpei.tneu.edu.ua

 

Кравчук Наталія Ярославівна в 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». З вересня 1996 року розпочала свою науково-педагогічну діяльність у Тернопільській академії народного господарства з посади асистента кафедри фінансів.
У вересні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України» в спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». У квітні 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Кравчук Наталії Ярославівні присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. У вересні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему «Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку» у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».
Неодноразово була співавтором аналітичних записок за результатами: Десятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародні ринки послуг і Україна» (2005); Одинадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна» (2006); Дванадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України до Європейського Союзу: світові економічні кризи і Україна» (2007), які направлялися українським міністерствам і відомствам, представництвам Європейського Союзу в Україні, Комісії Європейського Союзу (Брюссель) для практичного застосування.
Стажувалася у Міністерстві фінансів України (Департамент державного боргу, 2007-2008 рр.), Дрезденському технічному університеті (Німеччина, 2009 р.) та Естонській бізнес-школі (Естонія, 2015 р., 2016р.).

 

Професорсько-викладацький колектив

Кравчук Наталія Ярославівна

Кравчук Наталія Ярославівна
 
Посада: завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: геополітичні виміри глобального економічного розвитку, сучасна парадигма та політико-правові засади формування нового світового економічного порядку

Електронна пошта: nataliakravchuk7@gmail.com
Сайт кафедриhttp://mpei.tneu.edu.ua
Кабінет: 302

Дацків Ігор Богданович

Посада: професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: міжнародні відносини та світова політика
Електронна пошта: i.datskiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 313Дракохруст Тетяна Вікторівна

Дракохруст Тетяна Вікторівна
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Коло наукових інтересів: публічне управління та адміністрування, міграційне право України, міжнародне міграційне право, міжнародні відносини
Електронна пошта: t.drakokhrust@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Іванюк Вікторія Дмитрівна

Іванюк Вікторія ДмитрівнаПосада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: міжнародні відносини
Електронна пошта:ivaniuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Кравчук Мар’яна Юріївна

Кравчук Мар’яна Юріївна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне економічне право, розвиток зовнішньоекономічних відносин, міжнародно-правове регулювання сільського господарства, державний контроль у сільському господарстві України.
 
Електронна пошта: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313


Коруц Уляна Зіновіївна

Коруц Уляна Зіновіївна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне публічне право (міжнародне право захисту прав людини, право міжнародних договорів), європейське право.
 
Електронна пошта: u.koruts@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Лукасевич-Крутник Ірина СтепанівнаПосада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право
Електронна пошта: lkrutnyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Саванець Людмила Михайлівна

Саванець Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право, правове регулювання обігу цінних паперів, цивільне право, порівняльне право.
 
Електронна пошта: l.savanets@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 
 

Стахира Ганна Михайлівна


Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: міжнародне приватне право
Електронна пошта: hstakhyra@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Смачило Тетяна Володарівна

 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: 
Електронна пошта: t.smachylo@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Труфанова Людмила Михайлівна

Труфанова Людмила Михайлівна
 
Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: зовнішньоекономічна діяльність
 
Електронна пошта: l.trufanova@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
 


Тєнєшев Вячеслав Фаридович

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Коло наукових інтересів: геополітична та інформаційна боротьба, стратегія національної безпеки і оборони України
Електронна пошта: teneshev@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Яремко Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: кримінальне право, судові та правоохоронні органи
Електронна пошта: o.yaremko@tneu.edu.ua
Кабінет: 313

Грабовецька Оксана Йосипівна

Грабовецька Оксана Йосипівна
 
Посада: старший лаборант кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Електронна пошта: o.hrabovetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 313