Науковий збірник "Актуальні проблеми правознавства"Збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства"


"Актуальні проблеми правознавства”

  Збірник наукових праць юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, заснований у 2011 році. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та  господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології,  кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою,  прокуратури та адвокатури. 
     До редколегії збірника, окрім видатних представників української наукової думки, входять Фредерік Цолль — доктор, професор, почесний доктор ТНЕУ , професор кафедри цивільного права Ягелонського університету (Польща), завідувач кафедри європейського та польського приватного права, і порівняльного правознавства Оснабрюцького університету (Німеччина) та Флогаітіс Спірідон - доктор юридичних наук, професор, директор Європейської організації публічного права (Греція).
     Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
     
     Офіційний сайт журналу http://app.tneu.edu.ua/
 


Випуски журналу

 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін(Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року»).

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International  (Республіка Польща).

Розділи випуску

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 

Головний редактор – Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, професор Гречанюк Сергій Костянтинович.

Заступник головного редактора – Калаур Іван Романович, завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ, доктор юридичних наук, професор.

Редакційна колегія:

Крупчан Олександр Дмитрович, директор Інституту НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Галянтич Микола Костянтинович, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Галай Андрій Олександрович, професор кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ, доктор юридичних наук, доцент.

Кіндюк Борис Володимирович, професор кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, доктор юридичних наук, професор.

Стефанчук Руслан Олексійович, Голова ГО «Ліга професорів права», доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент НАПрН України.

Волошин Юрій Олексійович, завідувач кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор.

Сердюк Павло Павлович, науковий співробітник науково-методичного забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор.

Христинченко Надія Петрівна, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ, доктор юридичних наук, доцент.

Банах Сергій Володимирович, декан юридичного факультету ТНЕУ, кандидат юридичних наук.

Слома Валентина Миколаївна, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Кравчук Микола Володимирович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Рогатинська Ніна Зіновіївна, завідувач кафедри кримінального права та процесу ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Жукорська Ярина Михайлівна, доцент кафедри  міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії, кандидат юридичних наук, доцент.

Іноземні члени редакційної колегії:

Дзієга Анжей,  декан факультету права, канонічного права та управління Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, доктор юридичних наук, професор (Польща).

Межарос Петер, доцент кафедри цивільного та комерційного права Тарнавського університету, доктор юридичних наук (Словаччина).

Пірніор Петр, заступник декана факультету права та управління Сілезійського університету в Катовіцах, доктор юридичних наук, професор (Польща).

Флогаітіс Спірідон, директор Європейської організації публічного права (Греція), доктор юридичних наук, професор (Греція).

Цоль Фредерік, професор кафедри цивільного права Ягелонского университету, завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, доктор юридичних наук, професор (Польща).


Електронна версія збірника тут:
1-2016.pdf [2.66 Mb] (завантажень: 169)
2-2016.pdf [1.79 Mb] (завантажень: 68)
3-2016.pdf [1.41 Mb] (завантажень: 58)
4-2016.pdf [1.49 Mb] (завантажень: 63)
1-2017.pdf [1.46 Mb] (завантажень: 38)
2-2017.pdf [1.78 Mb] (завантажень: 46)
3-2017.pdf [2.48 Mb] (завантажень: 59)
4-2017.pdf [2.99 Mb] (завантажень: 38)
1-2018.pdf [2.38 Mb] (завантажень: 41)
2-2018.pdf [2.18 Mb] (завантажень: 30)
3-2018.pdf [1.94 Mb] (завантажень: 42)
4-2018.pdf [2.99 Mb] (завантажень: 16)
1-2019.pdf [3.03 Mb] (завантажень: 20)  
2-2019.pdf [3 Mb] (завантажень: 17)
3-2019.pdf [2.51 Mb] (завантажень: 13)