Брич Василь Ярославович

Брич Василь Ярославович 

Брич Василь Ярославович – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (організаційні питання), академік Академії економічних наук.
 
В 1992 р. Брич В.Я. вступив до аспірантури Тернопільського інституту народного господарства, де після завершення навчання працював викладачем, старшим викладачем, доцентом. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення механізму регулювання регіонального ринку праці». У 2000 р. вступив до докторантури Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ). В 2004р. в Інституті регіональних досліджень (м. Львів) захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення».
 
Професор Брич В.Я. проводить значну наукову та навчально-методичну роботу, викладає фундаментальні та професійно-зорієнтовані дисципліни: "Європейська інтеграція України”, "Управління бізнесом”, "Менеджмент персоналу”, керує дипломними, магістерськими, кандидатськими та докторськими роботами. Працював у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету (2008-2013рр.), спеціалізованій вченій раді Одеського державного економічного університету (2005-2008 рр.), заступником голови секції навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (2010-2012 рр.), заступником голови експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН молоді та спорту (2010-2013 рр.), заступник голови робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області (2015 р.), член спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного економічного університету та Львівського університету бізнесу і права, є одним із розробників значної кількості регіональних програм зайнятості населення. З 2000 року академік Академії економічних наук України. В 2006 році очолив кафедру менеджменту Тернопільського національного економічного університету. З 2013 р. – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ.
 
Автор більше півтори сотні наукових робіт, в тому числі монографій – «Регулювання ринку праці: регіональні аспекти» (1997 р.), «Трудовий потенціал АПК» (2002 р.), «Регіональний ринок праці» (2003 р.), «Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення» (2004 р.), «Трудова міграція населення регіону» (2014 р.), брав участь в написанні підручників, посібників, зокрема «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Психологія управління», «Креативний менеджмент», «Організація туризму», «Туроперейтинг».
 
Коло наукових інтересів вченого: ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальна політика, менеджмент персоналу, туризм.
 
Контакти: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1301
 
Телефон: (0352) 47-50-57 (Внутрішній телефон: 11206)
 
E-mail: v.brych@tneu.edu.ua