Монастирський Григорій Леонардович

 

Монастирський Григорій Леонардович
Монастирський Григорій Леонардович
 
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність)

 

Контакти: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1308

Телефон: (0352) 475056 (Внутрішній телефон: 11125)

E-mail: h.monastyrskyi@tneu.edu.ua

  

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Монастирський Григорій Леонардович народився 26 червня 1978 року в селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області.
В 2000 році з відзнакою закінчив інститут економіки та управління Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».


В 2000-2003 роках навчався в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства, в 2003 році захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка кандидатську дисертацію на тему «Організація управління та регулювання економічним і соціальним розвитком сільських поселень».


В 2007-2011 роках навчався в докторантурі ТНЕУ, де в 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні».


В 2006 році здобув вчене звання доцента, в 2014 році – професора.


В ТНЕУ працює з 2001 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри державного і муніципального управління, з 2012 року – професора цієї кафедри (з 2015 року – кафедри менеджменту та публічного управління). В 2006-2007 роках – заступник проректора з наукової роботи ТНЕУ. В 2013-2014 роках – директор Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ. З 2017 року – виконуючий обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) ТНЕУ. Очолює комісію по забезпеченню якості освіти ТНЕУ.
Монастирський Г.Л. є візит-професором Вроцлавського економічного університету та Університету економіки в Бидгощі (Республіка Польща). Є міжнародним експертом Польської акредитаційної комісії, координатором Східноєвропейської мережі університетів від ТНЕУ.


Голова Ради молодих вчених ТНЕУ в 2004-2013 роках. Член президії Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України в 2012-2013 роках. Заступник голови Президії Західноукраїнської регіональної ради молодих вчених в 2006-2013 роках. З 2013 року – консультант Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.


Член наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України. Заступник керівника робочої групи з напрацювання пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою Тернопільської області. Член робочої групи законодавчої ініціативи та інституційного забезпечення реформ Регіонального Комітету з економічних реформ Тернопільської обласної державної адміністрації. Член робочої групи щодо впровадження нових організаційно-правового та фінансово-економічного механізмів функціонування місцевого самоврядування в Тернопільській області. Член робочої групи щодо підготовки проекту статуту територіальної громади міста Тернополя. Член Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Тернополя. Голова експертної ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності Тернопільської міської ради. Член навчально-методичної ради Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


Монастирський Г.Л. є заступником голови комісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-методичної комісії з публічного управління та адміністрування Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.


Є членом редакційних колегій фахового збірника наукових праць «Наука молода», фахового наукового журналу «Вісник Сумського національного аграрного університету» (серія «Економіка і менеджмент»), фахового збірника наукових праць «Економічний аналіз», фахового журналу «Український журнал прикладної економіки», наукового журналу «Journal of Quality and Environmental Studies» (Республіка Польща).


Є членом спеціалізованих вчених рад Д 58.082.01 та Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Є керівником міжкафедрального наукового семінару ТНЕУ за спеціальністю розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.


В 2008 році підвищував кваліфікацію  в Українському інституті інформаційних технологій в освіті за програмою підготовки викладачів-тьюторів системи дистанційного навчання. В 2010 році – підвищував кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з менеджменту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування. В 2011-2016 роках стажувався у Вроцлавському економічному університеті (Республіка Польща) з вивчення досвіду й механізму функціонування системи місцевого самоврядування, місцевого господарювання та муніципального менеджменту. В 2014 році пройшов стажування для міжнародних експертів Польської Акредитаційної Комісії у рамках системного проекту ЄС «Модернізація системи акредитації —  навчальна та аналітично-дослідна підтримка Польській Акредитаційній Комісії» (Республіка Польща). В 2014 році підвищував кваліфікацію на базі Національного агентства України з питань державної служби для науково-педагогічних працівників, які надають освітні послуги у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».
 
Нагороди і відзнаки.Лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2012 рік). Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013, 2014 роки). Володар гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2009 рік). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2004-2006 рік). Стипендіат ректора Тернопільського національного економічного університету для молодих учених (2008 рік). Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2005, 2013 роки). Грамота Тернопільської обласної ради (2008, 2011 роки). Відзнака Тернопільської міської ради (2013 рік). Нагородний знак міського голови міста Тернополя (2013 рік). Подяка міського голови міста Тернополя (2007, 2010, 2012 роки). Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2008, 2010 роки). Подяка ректора ТНЕУ (2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки).
 
Наукові праці. Фахівець в сфері управління муніципальною економікою, регіонального управління та місцевого самоврядування. Досліджує теорію і методологію механізму реалізації ієрархічного підходу до управління розвитком муніципальних утворень. Автор понад 300 наукових праць. Основні праці:
1. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія. — Тернопіль, 2003 (у співавторстві).
2. Муніципальний менеджмент: навчальний посібник. — Київ, 2006 (у співавторстві).
3. Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика: монографія. — Тернопіль, 2007 (у співавторстві).
4. Теорія організації: навчальний посібник. — Київ, 2008.
5. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: монографія. — Тернопіль, 2009 (у співавторстві).
6. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія. — Тернопіль, 2010.
7. Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія. — Харків, 2011 (у співавторстві).
8. Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монографія. — Тернопіль, 2012 (у співавторстві).
9. Муніципальний менеджмент: підручник. — Тернопіль, 2013 (у співавторстві).
10. Теорія організації: підручник. — Тернопіль, 2014.
11. Антикризове управління: навчальний посібник.  — Тернопіль, 2015.
12. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах: монографія. — Тернопіль, 2016 (у співавторстві).