Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Проректор з наукової роботи, експерт Наукової ради МОН України

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії будівництва України, академік Академії економічних наук України, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при  Міністерстві фінансів України, головний редактор наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету»,
голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій,
проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович народився 25 жовтня 1959 року в с. Скоморохи Тернопільського району Тернопільської області.
У 1980 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (нині – Тернопільський національний економічний університет), отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». 
Протягом 1982 – 1985 років З.-М. В. Задорожний працював економістом науково-дослідного сектору, асистентом кафедри бухгалтерського обліку у промисловості, протягом 1985 – 1986 років був асистентом кафедри економіки, обліку та аналізу в будівництві Тернопільського фінансово-економічного інституту, протягом 1986 – 1989 років – аспірантом Київського інституту народного господарства (нині – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана).
У 1989 році Зеновій-Михайло Васильович в Київському інституті народного господарства захистив дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств», став кандидатом економічних наук.
З 1989 по 1993 рік був асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри економіки, обліку та аналізу у будівництві Тернопільського фінансово-економічного інституту. 
Протягом 1993 – 2002 років З.-М. В. Задорожний – доцент кафедри економіки і управління будівельним комплексом, протягом 2002 – 2004 років – доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри обліку та аудиту в інвестиційній сфері Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет).
З 2004 року по серпень 2009 року Зеновій-Михайло Васильович – завідувач кафедри обліку та аудиту в інвестиційній сфері Тернопільського національного економічного університету.
6 грудня 2007 року З.-М. В. Задорожний захистив докторську дисертацію на тему: «Внутрішньогосподарський облік у будівництві: методологія та організація», отримавши диплом доктора економічних наук.
У 2008 році Зеновій-Михайло Васильович визнаний людиною року у Тернопільській області.
З 28 серпня 2009 року по 5 вересня 2014 року З.-М. В. Задорожний – завідувач кафедри обліку у виробничій сфері. 
З 7 липня 2010 року – проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.
Учений викладає дисципліни: «Управлінський облік», «Фінансовий облік».
Він є автором 305 наукових та навчально-методичних праць, наукових публікацій, підручників, посібників, монографій. Зокрема, «Бухгалтерський облік» (1994), «Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки» (1995), «Облік у будівництві» (2005, 2007), «Внутрішньогосподарський облік у будівництві» (2006), «Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів» (2011), «Фінансовий облік» (2012, 2014), «Облік у сфері послуг» (2011,2015), «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (2012, 2014, 2015), «Облік в галузях економіки» (2012, 2015), «Облік в підгалузях будівництва» (2012), «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (2013), «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (2015).
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович є науковим керівником і консультантом дисертацій аспірантів та докторантів Тернопільського національного економічного університету. 16 липня 2011 року З.-М. В. Задорожний нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

 

Контакти: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1306

Телефон: (0352) 475059 (Внутрішній телефон: 11122)

E-mail: zadoroznuy.zenoviy@gmail.com