Проректори

Шинкарик Микола Іванович

 
Перший проректор

Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: 
доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1312
E-mail: shmi@tneu.edu.ua
Телефон: (0352) 475054 (Внутрішній телефон: 11751)
 
 
 

Десятнюк Оксана Миронівна

 
Проректор з науково-педагогічної роботи
(міжнародна діяльність та інноваційний розвиток)

Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 

 

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, корпус №1
Телефон: (0352) 475056 (Внутрішній телефон: 11125)
E-mail: o.desyatnyuk@tneu.edu.ua

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

  
Проректор з наукової роботи

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
Почесне звання: академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1306
Телефон: (0352) 475059 (Внутрішній телефон: 11122)
E-mail: z.zadorozhnyy@tneu.edu.ua 
 
 

Булавинець Василь Ярославович

 
 
Проректор з питань соціально-економічного розвитку

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 1
E-mail: v.bulavynets@tneu.edu.ua
Телефон: (0352) 475061 (Внутрішній телефон: 10159)Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

  
Проректор з наукової роботи

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1306
Телефон: (0352) 475059 (Внутрішній телефон: 11122)
E-mail: z.zadorozhnyy@tneu.edu.ua 
 
 


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії будівництва України, академік Академії економічних наук України, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при  Міністерстві фінансів України, головний редактор наукового журналу «Вісник Тернопільського національного економічного університету», голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, почесний професор Тернопільського національного економічного університету, проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович народився 25 жовтня 1959 року в с. Скоморохи Тернопільського району Тернопільської області.
У 1980 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (нині – Тернопільський національний економічний університет), отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». 
Протягом 1982 – 1985 років З.-М. В. Задорожний працював економістом науково-дослідного сектору, асистентом кафедри бухгалтерського обліку у промисловості, протягом 1985 – 1986 років був асистентом кафедри економіки, обліку та аналізу в будівництві Тернопільського фінансово-економічного інституту, протягом 1986 – 1989 років – аспірантом Київського інституту народного господарства (нині – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана).
У 1989 році Зеновій-Михайло Васильович в Київському інституті народного господарства захистив дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств», став кандидатом економічних наук.
З 1989 по 1993 рік був асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри економіки, обліку та аналізу у будівництві Тернопільського фінансово-економічного інституту. 
Протягом 1993 – 2002 років З.-М. В. Задорожний – доцент кафедри економіки і управління будівельним комплексом, протягом 2002 – 2004 років – доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри обліку та аудиту в інвестиційній сфері Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільський національний економічний університет).
З 2004 року по серпень 2009 року Зеновій-Михайло Васильович – завідувач кафедри обліку та аудиту в інвестиційній сфері Тернопільського національного економічного університету.
6 грудня 2007 року З.-М. В. Задорожний захистив докторську дисертацію на тему: «Внутрішньогосподарський облік у будівництві: методологія та організація», отримавши диплом доктора економічних наук.
У 2008 році Зеновій-Михайло Васильович визнаний людиною року у Тернопільській області.
З 28 серпня 2009 року по 5 вересня 2014 року З.-М. В. Задорожний – завідувач кафедри обліку у виробничій сфері. 
З 7 липня 2010 року – проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.
Учений викладає дисципліни: «Управлінський облік», «Фінансовий облік».
Він є автором 312 наукових та навчально-методичних праць, наукових публікацій, підручників, посібників, монографій. Зокрема, «Бухгалтерський облік» (1994), «Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки» (1995), «Облік у будівництві» (2005, 2007), «Внутрішньогосподарський облік у будівництві» (2006), «Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів» (2011), «Фінансовий облік» (2012, 2014), «Облік у сфері послуг» (2011,2015), «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (2012, 2014, 2015), «Облік в галузях економіки» (2012, 2015), «Облік в підгалузях будівництва» (2012), «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (2013), «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (2015), «Бухгалтерський облік» (2018).
Задорожний Зеновій-Михайло Васильович є науковим керівником і консультантом дисертацій аспірантів та докторантів Тернопільського національного економічного університету. 16 липня 2011 року З.-М. В. Задорожний нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

 

Контакти: вул. Львівська, 11, корпус №1, каб. 1306

Телефон: (0352) 475059 (Внутрішній телефон: 11122)

E-mail: z.zadorozhnyy@tneu.edu.ua, zadoroznuy.zenoviy@gmail.com