Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Дата: 29-01-2016, 15:09

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

cpoz.tneu.edu.ua сайт Центру підготовки офіцерів запасу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 26.06.2005 року. Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та Міністерства оборони України  від 20.06 2005 р. № 400192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2003 р. та з метою приведення нормативної бази Університету у відповідність до Закону України "Про вищу освіту ”, удосконалення планування, організації та проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів ТНЕУ 1 жовтня 2005 року наказом ректора Тернопільського національного економічного університету  № 32 від 20.09.2005р. створений структурний підрозділ університету Центр підготовки офіцерів запасу.


Завдання Центру підготовки офіцерів запасу:


виконання замовлення на підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом у чисельності та за спеціальностями  (спеціалізаціями), що визначаються спільними наказами Міністра оборони та Міністра освіти і науки, молоді та спорту України;


Історія створення центру підготовки офіцерів запасуорганізація та проведення фахових вступних випробувань студентів, які бажають навчатися у вищому навчальному закладі за спеціальностями підготовки військових фахівців, з обов’язковим залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

 

організація укладання контрактів зі студентами вищих навчальних закладів, які бажають пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб;

 

систематичне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого навчального закладу стану підготовки студентів;

 

забезпечення виконання військової складової освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

 

організація розробки навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки студентів, забезпечення повного і якісного їх виконання;

 

своєчасна підготовка та подання за встановленим порядком пропозицій щодо корегування штату центру, забезпечення дотримання штатно-фінансової дисципліни;

 

організація розробки та затвердження функціональних обов’язків для усіх категорій особового складу центру і забезпечення контролю за їх виконанням; вживання заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання студентів, забезпечення викладання військових дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

 

Історія створення центру підготовки офіцерів запасуорганізація роботи з військово-професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору студентів, які бажають навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

 

участь у розробці кваліфікаційних характеристик, що визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

 

участь в атестації студентів після завершення проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

 

оформлення подання та особових справ на присвоєння первинного військового звання        « молодший лейтенант» запасу;

 

організація та здійснення навчально-методичного зв’язку з іншими факультетами та кафедрами  ТНЕУ, підтримання зв’язку з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності центру;

 

забезпечення охорони праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у центрі та в місцях проведення занять з особовим складом;

 

організація роботи щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

 

забезпечення своєчасного подання встановленої звітності.

 

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

 

 Персонал ЦПОЗ

Дата: 7-02-2013, 12:30

Персонал ЦПОЗ

 

Гукалюк Володимир Іванович

Посада: Начальник ЦПОЗ 

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net                                                      

 

Персонал ЦПОЗ

 

Кіслов Олександр Володимирович

Посада: Заступник начальника ЦПОЗ

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-38

E-mail: cpoztney@ukr.net

 

Персонал ЦПОЗ

 

Мариняк Інна Тарасівна

Посада: Спеціаліст першої категорії

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-38

E-mail: cpoztney@ukr.net

 

Персонал ЦПОЗ

 

Жовтун Юрій Миколайович

Посада: Доцент кафедри

Телефон:  вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net

Персонал ЦПОЗ

Чиринда  Ігор Михайлович

Посада: Старший викладач

Телефон:  вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net

 Правила вступу

Дата: 30-08-2011, 08:31

П Р А В И Л А
проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової
підготовки за програмою офіцерів запасу до Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році


 

Правила прийому 2018 [728.64 Kb] (cкачувань: 252)