Центр підготовки офіцерів запасу

Начальник Центру підготовки офіцерів запасу

Гукалюк Володимир Іванович

Посада: Начальник ЦПОЗ

Контакти:
Кабінет:
Телефон: 23-55-04 * 15-2-44
E-mail: cpoztney@ukr.net

Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 26.06.2005 року. Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та Міністерства оборони України  від 20.06 2005 р. № 400192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2003 р. та з метою приведення нормативної бази Університету у відповідність до Закону України "Про вищу освіту ”, удосконалення планування, організації та проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів ТНЕУ 1 жовтня 2005 року наказом ректора Тернопільського національного економічного університету  № 32 від 20.09.2005р. створений структурний підрозділ університету Центр підготовки офіцерів запасу.


Завдання Центру підготовки офіцерів запасу:


виконання замовлення на підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом у чисельності та за спеціальностями  (спеціалізаціями), що визначаються спільними наказами Міністра оборони та Міністра освіти і науки, молоді та спорту України;

організація та проведення фахових вступних випробувань студентів, які бажають навчатися у вищому навчальному закладі за спеціальностями підготовки військових фахівців, з обов’язковим залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

організація укладання контрактів зі студентами вищих навчальних закладів, які бажають пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб;

систематичне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого навчального закладу стану підготовки студентів;

забезпечення виконання військової складової освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

організація розробки навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки студентів, забезпечення повного і якісного їх виконання;

своєчасна підготовка та подання за встановленим порядком пропозицій щодо корегування штату центру, забезпечення дотримання штатно-фінансової дисципліни;

організація розробки та затвердження функціональних обов’язків для усіх категорій особового складу центру і забезпечення контролю за їх виконанням; вживання заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання студентів, забезпечення викладання військових дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

організація роботи з військово-професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору студентів, які бажають навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

участь у розробці кваліфікаційних характеристик, що визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

участь в атестації студентів після завершення проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

оформлення подання та особових справ на присвоєння первинного військового звання   « молодший лейтенант» запасу;

організація та здійснення навчально-методичного зв’язку з іншими факультетами та кафедрами  ТНЕУ, підтримання зв’язку з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності центру;

забезпечення охорони праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у центрі та в місцях проведення занять з особовим складом;

організація роботи щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечення своєчасного подання встановленої звітності.

       
       
       


Правила вступу

 Правила проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2019 році

Правила прийому 2019 [1.18 Mb] (завантажень: 407)  

 

Персонал центру підготовки офіцерів запасу

Кіслов Олександр Володимирович

Посада: заступник начальника ЦПОЗ

Контакти:
Кабінет:
Телефон: 15-2-38
E-mail: cpoztney@ukr.net

Мариняк Інна Тарасівна

Посада: спеціаліст першої категорії

Контакти:
Кабінет:
Телефон: 15-2-38
E-mail: cpoztney@ukr.net