Історія створення центру підготовки офіцерів запасу

cpoz.tneu.edu.ua сайт Центру підготовки офіцерів запасу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 26.06.2005 року. Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та Міністерства оборони України  від 20.06 2005 р. № 400192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2003 р. та з метою приведення нормативної бази Університету у відповідність до Закону України "Про вищу освіту ”, удосконалення планування, організації та проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів ТНЕУ 1 жовтня 2005 року наказом ректора Тернопільського національного економічного університету  № 32 від 20.09.2005р. створений структурний підрозділ університету Центр підготовки офіцерів запасу.


Завдання Центру підготовки офіцерів запасу:


виконання замовлення на підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом у чисельності та за спеціальностями  (спеціалізаціями), що визначаються спільними наказами Міністра оборони та Міністра освіти і науки, молоді та спорту України;


організація та проведення фахових вступних випробувань студентів, які бажають навчатися у вищому навчальному закладі за спеціальностями підготовки військових фахівців, з обов’язковим залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

 

організація укладання контрактів зі студентами вищих навчальних закладів, які бажають пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних або юридичних осіб;

 

систематичне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого навчального закладу стану підготовки студентів;

 

забезпечення виконання військової складової освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

 

організація розробки навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки студентів, забезпечення повного і якісного їх виконання;

 

своєчасна підготовка та подання за встановленим порядком пропозицій щодо корегування штату центру, забезпечення дотримання штатно-фінансової дисципліни;

 

організація розробки та затвердження функціональних обов’язків для усіх категорій особового складу центру і забезпечення контролю за їх виконанням; вживання заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання студентів, забезпечення викладання військових дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

 

організація роботи з військово-професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору студентів, які бажають навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

 

участь у розробці кваліфікаційних характеристик, що визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

 

участь в атестації студентів після завершення проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

 

оформлення подання та особових справ на присвоєння первинного військового звання        « молодший лейтенант» запасу;

 

організація та здійснення навчально-методичного зв’язку з іншими факультетами та кафедрами  ТНЕУ, підтримання зв’язку з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності центру;

 

забезпечення охорони праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у центрі та в місцях проведення занять з особовим складом;

 

організація роботи щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

 

забезпечення своєчасного подання встановленої звітності.

 

 

 Персонал ЦПОЗ


 

Гукалюк Володимир Іванович

Посада: Начальник ЦПОЗ 

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net                                                      

 

 

Кіслов Олександр Володимирович

Посада: Заступник начальника ЦПОЗ

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-38

E-mail: cpoztney@ukr.net

 


 

Мариняк Інна Тарасівна

Посада: Спеціаліст першої категорії

Телефон: 23-55-04 вн.15-2-38

E-mail: cpoztney@ukr.net

 

 

Жовтун Юрій Миколайович

Посада: Доцент кафедри

Телефон:  вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net

Чиринда  Ігор Михайлович

Посада: Старший викладач

Телефон:  вн.15-2-44

E-mail: cpoztney@ukr.net

 Правила вступу

П Р А В И Л А
проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової
підготовки за програмою офіцерів запасу до Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році


 

Правила прийому 2018 [728.64 Kb] (завантажень: 392)