Склад профкому працівників

Бруханський   Руслан   Феоктистович

 

голова профспілкового комітету працівників ТНЕУ,

голова комісії соціального страхування ТНЕУ

 

Контактна інформація:


Тел.: 47-50-79, внутр. 11-450

E-mail: r.brukhanskyi[at]tneu.edu.ua

Ніпіаліді Людмила Іванівна

 

Заступник голови профкому, голова комісії з питань організаційної та інформаційної роботи.

 

Контактна інформація:


Тел.: 11-451, 

E-mail: nipialidi@tneu.edu.ua

 

 

 

Мусял Мирослава Миронівна


бухгалтер профкому

 

Контактна інформація:

 

Тел.: 11-135,

E-mail: mir_musyal[at]ukr.net

Труфанова Людмила Михайлівна 

 

голова комісії з правових питань

 

Контактна інформація:

 

Тел.: 11-194,

E-mail: l.trufanova[at]tneu.edu.ua

Хорунжак Надія Михайлівна

 

голова комісії з охорони здоров'я,

заступник голови комісії соціального страхування

 

Контактна інформація:

 

Тел.: 12-306, 

E-mail: n.khorunzhak[at]tneu.edu.ua

 

Лазарович  Микола   Васильович

 

голова культурно-масової комісії.  

 

Контактна інформація:
 

Тел.: 12-205,

Е-mail: lazar-m[at]ukr.net

Маляр Едуард Імрейович

 

голова спортивно-масової комісії.

 

Контактна інформація:

 

Тел.: 10-261,

E-mail: Malyar_d[at]yahoo.com

Шпінталь Руслана Іванівна

 

голова комісії з охорони, оплати праці та техніки безпеки 

 

Контактна інформація:

 

Тел.: 10-105


Гевко Роман Богданович

 

голова житлово-побутової комісії

 

Контактна інформація:


Тел.: 12-425

E-mail: r.heo[at]tneu.edu.ua

Мазур Володимир Степанович

 

голова комісії громадського контролю

 

Контактна інформація:


Тел.: 11-113,

E-mail: mazur_volodymyr[at]ukr.net

Чайковський Ярослав Іванович


 

заступник голови житлово-побутової комісіїКонтактна інформація:
Тел.: 11-451, 

E-mail: slavik66[at]tneu.edu.ua

 Рендович Петро Михайлович

 

член житлово-побутової комісії

 

Контактна інформація:Тел.: 11-139,

E-mail: rendovych[at]meta.ua 

Паздрій Ігор Ростиславович

 

член комісії громадського контролю

 

Контактна інформація:


Тел.: 16-127#

E-mail: pir[at]tneu.edu.ua

Бабій Петро Степанович

 

член комісії з охорони здоров’я

 

Контактна інформація:


Тел.: 13-296,

E-mail: epik[at]tneu.edu.ua

 Августин Руслан Ростиславович

 

член комісії з питань організаційної та інформаційної роботи

 

Контактна інформація:


Тел.: 10-054,

E-mail: Avgustyn[at]ukr.net

 

 

Комісії профкому:

 

1.         Комісія соціального страхування – голова комісії Бруханський Руслан Феоктистович.

2.         Комісія з охорони здоров’я – голова комісії Хорунжак Надія Михайлівна.

3.         Культурно-масова комісія – голова комісії Лазарович Микола Васильович.

4.         Спортивно-масова комісія – голова комісії Маляр Едуард Імрейович.

5.         Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи – голова комісії Ніпіаліді Людмила Іванівна.

6.         Комісія громадського контролю – голова комісії Мазур Володимир Степанович.

7.         Житлово-побутова комісія – голова комісії Гевко Роман Богданович

8.         Комісія з охорони, оплати праці та техніки безпеки – голова комісії Шпінталь Руслана Іванівна.

9.         Комісія з правових питань – голова комісії Труфанова Людмила Михайлівна.

Для участі в управлінні ТНЕУ профспілковим комітетом створено спеціальні комісії з чітко визначеними напрямами дій:

1.      Комісія громадського контролю організовує постійний нагляд за роботою їдалень і буфетів ТНЕУ, зокрема, перевіряє дотримання правил збереження продуктів та норм громадського і дієтичного харчування. На засіданнях члени комісії розглядають питання щодо стану роботи підприємств громадського та дієтичного харчування в Університеті: стан оформлення вітрин; норми відпуску товарів і продуктів; контроль за правильністю використання ваговимірюваль-них приладів і касових апаратів; відпуск товарів і вартість розрахунку за відпу-щені товари; контроль за правильністю ведення книги скарг і пропозицій; до-тримання режиму роботи; результати перевірки роботи підприємств громад-ського і дієтичного харчування. Комісія перевіряє також своєчасність усунення виявлених недоліків. В ТНЕУ функціонує їдальня, в кожному корпусі є буфет.

2.      Спортивно-масова комісія постійно проводить Спартакіади ТНЕУ серед професорсько-викладацького колективу та адміністративно-допоміжного персоналу (зокрема, відкриту першість університету з шахів, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, силових видів спорту). Команда університету з ігрових видів спорту щорічно бере участь в обласній спартакіаді з ігрових видів спорту між працівниками вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, присвяченої Дню працівників освіти. Команда університету є переможцем та призером цих змагань. Для оздоровлення працівників університету створені тренажерні зали.

3.      Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи готує план роботи профспілкового комітету, матеріали і документи до засідання профкому; котролює виконання планів роботи комісій профкому; проводить роботу з мотивації профспілкового членства; організовує проведення звітно-виборної кампанії в проспілковій організації, забезпечує участь у ній членів профкому та профспілки; підводить підсумки проведення звітно-виборної кампанії, контролює реалізацію заходів щодо усунення недоліків у роботі профкому за результатами отриманих зауважень і пропозицій; здійснює діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; співпрацює з адміністрацією щодо підготовки Новорічних і Різдвяних свят для дітей працівників університету; веде облік ювілярів ТНЕУ для оформлення святкових привітань.

4.      Комісія з охорони праці і техніки безпеки: контролює виконання заходів щодо підготовки приміщень університету до осінньо-зимового періоду; розробляє пропозиції щодо забезпечення підрозділів університету засобами пожежогасіння та медикаментами; контролює своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; бере участь в проведенні атестації робочих місць; здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у приміщеннях та на робочих місцях; бере участь у щорічних комплексних обстеженнях стану охорони праці та протипожежної безпеки в університеті; перевіряє дотримання в кожному підрозділі університету умов праці працівників.

5.      Культурно-масова комісія: бере участь у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті, зокрема Новорічних свят; організовує екскурсійні поїздки; систематично сприяє колективним відвідуванням культурно-освітніх закладів: Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, палацу культури "Березіль”, філармонії, кінотеатру.

6.      Житлово-побутова комісія: проводить обстеження житлових умов працівників (заявників) та складає відповідні акти; оформляє документи, необхідні для встановлення на квартирну чергу та отримання ордера на квартиру; бере участь в обстеженні виробничих і побутових умов праці працівників університету; розробляє пропозиції щодо проведення ремонту навчальних приміщень, гуртожитків, інвентаря університету; бере участь у виробленні заходів з підготовки університету до осінньо-зимового періоду; надає допомогу з організаційних питань створення товариств індивідуальних забудівників для працівників університету; бере участь в організації товариством індивідуальних забудівельників будівництва житлового будинку по вул. Лучаківського.

7.      Комісія соціального страхування оформляє документи на: призначення допомог відповідно до лікарняних листків; надання одноразової допомоги на поховання; надання допомоги при вагітності і пологах. Комісія соціального страхування здійснює видачу путівок на санаторно-курортне лікування, отримані від міжрайонної виконавчої дирекції м. Тернополя Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, у тому числі в дитячі оздоровчі табори для дітей працівників у літній період.

8.      Комісія з охорони здоров’я оформляє лікарняні листки та бере участь у наповненні та забезпеченні медикаментами аптечок структурних підрозділів, веде список диспансерно хворих та працівників-інвалідів.

9.      Комісія з правових питань бере участь у розробці колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку університету; надає консультації співробітникам ТНЕУ щодо правого захисту їх соціально-економічних інтересів; контролює законність скорочення посад і звільнення працівників, виконання адміністрацією законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевіряє законність використання надурочних робіт; надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профгрупоргам; організовує навчання профспілкового активу з правових питань.