Центр бренд-маркетингу

Директор центру бренд-маркетингу

Васильків Олена В'ячеславівна


Контакти:
Кабінет: 1314
Телефон: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail: presa@tneu.edu.ua

Центр бренд-маркетингу

 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю Тернопільського національного економічного університету є самостійним структурним підрозділом університету.

Метою діяльності відділу інформації та зв’язків з громадськістю є формування громадських зв’язків із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, освітніми центрами та корпораціями, державними структурами, науковими установами, іноземними партнерами.

Відповідно до мети своєї діяльності відділ інформації та зв’язків з громадськістю в установленому порядку:  

Cтворює, опрацьовує та оприлюднює офіційну інформацію про Тернопільський національний економічний університет.

Інформує професорсько-викладацький колектив щодо публікацій в засобах масової інформації про діяльність університету; рекомендує керівництву університету способи донесення до громадян інформації, що становить суспільний інтерес чи стосується життєдіяльності Тернопільського національного економічного університету. 

Вживає заходів щодо оперативного реагування на інформацію про діяльність Тернопільського національного економічного університету, якщо вона не відповідає дійсності або подана з неточностями.

У відповідності до чинного законодавства та відповідної процедури розглядає звернення засобів масової інформації, журналістів, інших громадян, установ, організацій в межах власної компетенції, виконує надані доручення.

Готує та направляє запити до установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності з метою отримання інформації та матеріалів для виконання покладених на відділ завдань.

Сприяє ректору та посадовим особам університету у налагодженні контактів із засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, освітніми центрами та корпораціями, державними структурами, науковими установами, іноземними партнерами.

Надає організаційно-методичну та інформаційну допомогу, в межах власної компетенції, структурним підрозділам Тернопільського національного економічного університету у вирішенні питань, що стосуються формування і реалізації громадських зв'язків та інформаційної політики університету.

Організовує та бере участь у засіданнях Вченої ради університету, ректорату, оперативних нарадах, зустрічах, конференціях, відрядженнях, інших заходах із запрошенням журналістів для обговорення питань, проблем і результатів діяльності Тернопільського національного економічного університету, ректора, готує та оприлюднює з цього приводу відповідні інформаційні матеріали.

Готує тексти привітань, доповідей, виступів, звернень, листів, інших власних матеріалів від імені ректора.

Організовує щорічну передплату періодичних та інших видань для ректора Тернопільського національного економічного університету.

Відповідно до Положення про офіційний сайт Тернопільського національного економічного університету, забезпечує контроль за його функціонуванням та вживає заходів щодо його оперативного поновлення.

Надає у ЗМІ для оприлюднення офіційну інформацію, коментарі посадових осіб ТНЕУ щодо діяльності університету.

Відповідно до покладених завдань, готує пропозиції щодо розміщення інформації (реклами) у ЗМІ.

Організовує і проводить акредитацію засобів масової інформації при ТНЕУ відповідно до Положення про порядок акредитації ЗМІ.

Проводить і забезпечує технічну та інформаційну підтримку семінарів, форумів, конференцій, презентацій, ярмарок професій, круглих столів.

Розробляє і проводить комплексну інформаційну компанію в центральних, регіональних і спеціалізованих ЗМІ.

Організовує і супроводжує спеціальні заходи для ЗМІ: прес-конференції, прес-тури, брифінги, круглі столи, прес-клуби.

Відкриває і наповнює спеціалізовані рубрики в ЗМІ.

Здійснює моніторинг електронних ЗМІ.

Досліджує цільові аудиторії і основні комунікативні канали.

Здійснює аналіз позиціонування університету у ЗМІ.

Організовує рекламну компанію і здійснює аналіз її результатів.

Готує і видає корпоративну продукцію.

Популяризує освітні послуги серед відповідних цільових аудиторій.Колектив центру бренд-маркетигу

Михайлиця Ганна Володимирівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Кабінет: 1314
Телефен: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail: a.kis@tneu.edu.ua

Рибак Олександр Володимирович

Посада: старший лаборант

Контакти:
Кабінет: 1314
Телефон: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail:

Їжак Віталій Володимирович

Посада: старший лаборант

Контакти:
Кабінет: 1314
Телефон: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail:

Обертас Всеволод Ігорович

Посада: старший лаборант

Контакти:
Кабінет: 1314
Телефон: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail:

Якобчук Павло Юрійович

Посада: старший лаборант

Контакти:
Кабінет: 1314
Телефон: (0352) 47-50-63, внутрішній 11-401
Е-mail:

Кривий Зеновій Іванович

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Кабінет: 1106
Телефон: (0352) 47-58-64, внутрішній 11-180
E-mail:: cpv@tneu.edu.ua