Про відділ

Про відділ

 

Відділ кадрів - самостійний структурний підрозділ університету, який діє згідно з «Положенням про відділ кадрів» та керується у своїй роботі Кодексом Законів про працю, Законом України «Про вищу освіту», іншими чинними Законами і нормативними документами, наказами, розпорядженнями ректора університету. Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо ректору університету.

 

Основні функції відділу кадрів:

 

- Підготовка проектів наказів та розпоряджень ректора по особовому складу університету.

- Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.

- Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.

- Забезпечення університету необхідною кількістю кадрів керівного складу номенклатури ректора, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами в університеті.

- Організація та забезпечення комплектування університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до комплексного плану роботи з кадрами.

- Ведення обліку всіх категорій працівників.

- Вивчення ділових та особистих якостей особового складу університету для його переведення по посадах та зарахування у резерв на керівні посади.

- Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів університету, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів університету.

- Розробка номенклатури посад і пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників університету.

- Перевірка підстав, пропозицій щодо призначення, переведеня та звільнення працівників університету.

- Підготовка та подання необхідних документів для нагородження працівників університету державними, відомчими, університетськими нагородами та відзнаками.

- Оформлення, зберігання та видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних.

- Підготовка та надання усіх видів державної звітності і поточної інформації щодо чисельного та якісного складу університету.

- Ведення та зберігання особових справ працівників університету та іншої кадрової документації. 

 

Зведений штатний розпис на 2015 рікПерсонал

Гродська Ольга Сергіївна

 

Посада: начальник

Телефон: (0352) 47 50 65, внутрішній 11-134

Електронна скринька:

Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус, третій поверх)Білан Надія Зіновіївна
    
Посада: заступник начальника        
Телефон:(0352) 47 58 60, 
внутрішній 11-503 
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua

 

 


Ворощенко Лариса Петрівна

Посада: т.в.о. провідного інженера з кадрової роботи
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11-505
Електронна скринька:

Бордун Марія Євгенівна

Посада: провідний інженер з кадрової роботи       
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11-501
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua
Івасько Людмила Іванівна   

Посада: провідний інженер з кадрової роботи       
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11-502
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua
Лазорко Оксана Орестівна

Посада: інспектор       
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11–137
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua
   
Циквас Ольга Володимирівна   

Посада: провідний інженер з кадрової роботи       
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11-504
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua
Чорній Ірина Любомирівна   

Посада: провідний інженер з кадрової роботи       
Телефон:(0352) 47 58 60,
внутрішній 11-506
Електронна скринька:dkr[at]tneu.edu.ua