Навчально-методичний відділ

Персонал навчально - методичного відділу

 
 
             Надвиничний Сергій Анатолійович
             Посада: начальник навчально-методичного відділу
             Телефон:(0352) 47-50-69, внутрішній 11-133
             E-mail: nadvynychnyy@tneu.edu.ua
 
 
 

            Мельниченко Василь Васильович
            Посада: заступник начальника
            Кабінет: 1319
            Телефон:(0352) 47-50-52, внутрішній 11-144
            E-mail: v.melnychenko@tneu.edu.ua

 
           Шандрук Сергій Костянтинович
           Посада: заступник начальника
           Кабінет: 1319
           Телефон: (0352) 47-58-61, внутрішній: 11-304
           E-mail: s.shandryk@tneu.edu.ua

 

Про навчально-методичний відділ


Навчально-методичний відділ є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, який здійснює планування й управління навчальною і навчально-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також автоматизований супровід освітніх програм і електронний документообіг.
  У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами уряду, рішеннями колегії, наказами, інструктивними листами та вказівками Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора та проректорів з науково-педагогічної роботи, а також Положенням про навчально-методичний відділ ТНЕУ відповідно до структури та функціональних обов’язків працівників.