Загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія

 Загальноуніверситетська навчальна комп’ютерна лабораторія створена на підставі наказу ректора Тернопільського національного економічного університету № 150 від 17.04.2013р.
Лабораторія є науково-навчальним підрозділом ТНЕУ.

Метою створення і діяльності Лабораторії є:
здійснення взаємозв’язку теоретичного та практичного навчання;
поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем;
формування й розвиток практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах;
формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності.


Основнe завдання лабораторії - імплементація сучасних ІТ-технологій з метою підвищення ефективності та якості процесу навчання в університеті.


Контакти:

Web: nkl.tneu.edu.ua

Завідувач лабораторії - Олексіїв Михайло Богданович | mik_hail@tneu.edu.ua

Діловодство - Кальчук Наталія Олександрівна | 11-345 | kalchuk@tneu.edu.ua

сектор АРМ юриста - Совтис Людмила Михайлівна | 15-218 | l.sovtis@tneu.edu.ua

сектор АРМ бухгалтера - Шевчук Віталій Гнатович v.shevchuk@tneu.edu.ua

сектор АРМ маркетинг - Алексеєва Галина Яківна | 19-218 | h.alekseieva@tneu.edu.ua

сектор АРМ фінансиста - Щотчук Тетяна Володимирівна | 11-142 | t.shchotchuk@tneu.edu.ua