ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ННІМЕВ ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА ТНЕУ

       

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина на 2016-2017 н.р.


 

№ п/п

Назва заходів

Дата проведення

Хто проводить

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

Про організацію навчального процесу у 2016/2017 н.р.

29.08.2016 р. 

Голова вченої ради

 

Про навчальне навантаження професорсько-викладацького складу кафедр ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина 

Завідувачі кафедр

 

Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина на 2016/2017 н.р. 

Голова вченої ради 

 

Різне

 

 

2

Про виконання рішень Вченої ради ТНЕУ 

06.10.2016 р.

Заступник директора ННІМЕВ 

 

Про підготовку до акредитації та ліцензування спеціальностей

Завідувачі кафедр  

 

Про організацію профорієнтаційної роботи  

Голова вченої ради, завідувачі кафедр

 

Про стан підготовки електронних курсів  

Завідувачі кафедр 

 

Про стан укладення госпдоговірних угод  дослідження наукових тем 

Завідувачі кафедр 

 

Про стан навчально-виховної роботистудентської молоді в умовах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні 

Заступник директора ННІМЕВ

 

Про організацію святкування 50-річчя ТНЕУ

Голова вченої ради

 

Про рекомендацію Вченій раді ТНЕУ кандидатур на призначення іменної стипендії імені Б.Д. Гаврилишина 

Голова вченої ради

 

Різне

 

 

3

Про підготовку звітів про наукову діяльність за 2016 рік 

24.11.2016 р.

 

Завідувачі кафедр

 

Про якість проведення занять (лекцій, практичних) 

Голова вченої ради

 

Про організацію навчального процесу у другому семестрі 2016-2017 н.р. для студентів ННІМЕВ за індивідуальним графіком 

Голова вченої ради

 

Про підготовку до заліково-екзаменаційної сесії студентів 1-4 курсів 

Завідувачі кафедр

 

Конкурсні питання 

Секретар вченої ради

 

Різне

 

 

4

Звіт про захист дипломних робіт ОС "магістр”

02.03.2017 р.

 

Завідувачі кафедр  

 

Про рекомендацію Вченій раді ТНЕУ кандидатур на призначення іменної стипендії імені Б.Д. Гаврилишина

Голова вченої ради 

 

Про підсумки проходження виробничої практики студентами 4-го курсу

Завідувачі випускових кафедр

 

Звіт про проведену профорієнтаційну роботу кафедрами

Завідувачі кафедр

 

Про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

Завідувачі кафедр

 

Різне

 

 

 

5

Про виконання рішень Вченої ради та доручень ректорату ТНЕУ  

25.04.2017 р.

 

Голова вченої ради

 

Про підготовку навчальних планів на 2017/2018 н.р.

Завідувачі випускових кафедр 

 

Про підсумки проведення Дня відкритих дверей ТНЕУ 

Голова вченої ради

 

Про результати проведення сесій для слухачів Міжнародного дитячого університету "Оeconomus” на базі ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ 

Голова вченої ради

 

 

Конкурсні питання

Секретар вченої ради

 

Різне

 

 

 

6

Про підсумки роботи ДЕК за всіма ОКР

29.06.2017 р.

Завідувачі кафедр

 

Про формування навчального навантаження кафедр на 2017/2018 н.р.

Завідувачі кафедр

 

Звіт про виконану роботу координаторів міжнародних навчальних програм: англомовної програми з міжнародної економіки, українсько-американської програми з комп’ютерних наук, українсько-польської програми, українсько-німецької факультет-програми 

Різне

Координатори міжнародних навчальних програм

 

 

Склад вченої ради ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина

Таранов Ігор Михайлович

Голова вченої ради

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: i.taranov@tneu.edu.ua

Служинська Леся Богданівна

Посада: керівник українсько-німецької факультет-програми ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: l.sluzhynska@tneu.edu.ua
 

Вовк Світлана Володимирівна

Посада:
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: vsv@tneu.edu.ua
 

Брич Василь Ярославович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи (організаційні питання) ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: v.brych@tneu.edu.ua

Куриляк Віталіна Євгенівна

Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: v.kuryliak@tneu.edu.ua

Гуменюк Юрій Петрович

Посада: завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail:

Сохацька Олена Миколаївна

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua

Савельєв Євген Васильович

Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: savelyev@tneu.edu.ua 

Іващук Ірина Олегівна

Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: i.ivashchuk@tneu.edu.ua

Лизун Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: m.lyzun@tneu.edu.ua

Веретельник Лариса Віталіївна

Посада: начальник відділу освітніх послуг для іноземних громадян
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: l.veretelnyk@tneu.edu.ua

Мазур Володимир Степанович

Посада: голова профспілкового бюро ННІМЕВ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: v.mazur@tneu.edu.ua

Бучинська Тетяна Володимирівна

Посада: викладач кафедри міжнародних економічних відносин, секретар вченої ради
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.ua

Шедлівська Любов Богданівна

Посада: керівник відділу обслуговування студентів
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: oss@tneu.edu.ua

Масьонкова Марія Михайлівна

Студентка
група МІ-41
ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина

 

Приймич Андрій Павлович

Студент
група МІМ-21
ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина

 

Безкоровайний Олег Андрійович

Студент
група МІМ-21
ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина