ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ННІМЕВ ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА ТНЕУ

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ННІМЕВ ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА

 Прізвище, ім'я, по-батькові   Посада  Електронна адреса
Таранов Ігор Михайлович
голова вченої ради, кандидат економічних наук, директор ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина
i.taranov@tneu.edu.ua  Служинська Леся Богданівна канд. пед. наук, доцент, т.в.о. заступника директора ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, керівник українсько-німецької факультет-програми ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина

Вовк Світлана Володимирівна канд. екон. наук, доцент, заступник директора ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина vsv@tneu.edu.ua Брич Василь Ярославович
д-р екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (організаційні питання) ТНЕУ v.brych@tneu.edu.ua
Куриляк Віталіна Євгенівна
д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки v.kuryliak@tneu.edu.ua

Гуменюк Юрій Петрович д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Сохацька Олена Миколаївна
д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри  міжнародних економічних відносин  o.sokhatska@tneu.edu.ua Савельєв Євген Васильович
д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки


Іващук Ірина
Олегівна
 д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки i.ivashchuk@tneu.edu.ua

Лизун Марія Володимирівна  канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки m.lyzun@tneu.edu.ua

Веретельник Лариса Віталіївна
начальник відділу освітніх послуг для іноземних громадян  l.veretelnyk@tneu.edu.ua
stin@tneu.edu.ua
Мазур Володимир Степанович канд. екон. наук, доцент, голова профспілкового бюро ННІМЕВ v.mazur@tneu.edu.ua

Бучинська Тетяна Володимирівна викладач кафедри міжнародних економічних відносин – секретар вченої ради
Шедлівська Любов Богданівна
керівник відділу обслуговування студентів  
oss@tneu.edu.ua
Масьонкова Марія Михайлівна студентка групи МІ-41
Приймич Андрій Павлович студент групи МІМ-21
Безкоровайний Олег Андрійович студентка групи ЕМЕ-21

 


 

 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б.Д. ГАВРИЛИШИНА НА 2016-2017 Н.Р.


 

№ п/п

Назва заходів

Дата проведення

Хто проводить

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

Про організацію навчального процесу у 2016/2017 н.р.

29.08.2016 р. 

Голова вченої ради

 

Про навчальне навантаження професорсько-викладацького складу кафедр ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина 

Завідувачі кафедр

 

Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина на 2016/2017 н.р. 

Голова вченої ради 

 

Різне

 

 

2

Про виконання рішень Вченої ради ТНЕУ 

06.10.2016 р.

Заступник директора ННІМЕВ 

 

Про підготовку до акредитації та ліцензування спеціальностей

Завідувачі кафедр  

 

Про організацію профорієнтаційної роботи  

Голова вченої ради, завідувачі кафедр

 

Про стан підготовки електронних курсів  

Завідувачі кафедр 

 

Про стан укладення госпдоговірних угод  дослідження наукових тем 

Завідувачі кафедр 

 

Про стан навчально-виховної роботистудентської молоді в умовах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні 

Заступник директора ННІМЕВ

 

Про організацію святкування 50-річчя ТНЕУ

Голова вченої ради

 

Про рекомендацію Вченій раді ТНЕУ кандидатур на призначення іменної стипендії імені Б.Д. Гаврилишина 

Голова вченої ради

 

Різне

 

 

3

Про підготовку звітів про наукову діяльність за 2016 рік 

24.11.2016 р.

 

Завідувачі кафедр

 

Про якість проведення занять (лекцій, практичних) 

Голова вченої ради

 

Про організацію навчального процесу у другому семестрі 2016-2017 н.р. для студентів ННІМЕВ за індивідуальним графіком 

Голова вченої ради

 

Про підготовку до заліково-екзаменаційної сесії студентів 1-4 курсів 

Завідувачі кафедр

 

Конкурсні питання 

Секретар вченої ради

 

Різне

 

 

4

Звіт про захист дипломних робіт ОС "магістр”

02.03.2017 р.

 

Завідувачі кафедр  

 

Про рекомендацію Вченій раді ТНЕУ кандидатур на призначення іменної стипендії імені Б.Д. Гаврилишина

Голова вченої ради 

 

Про підсумки проходження виробничої практики студентами 4-го курсу

Завідувачі випускових кафедр

 

Звіт про проведену профорієнтаційну роботу кафедрами

Завідувачі кафедр

 

Про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

Завідувачі кафедр

 

Різне

 

 

 

5

Про виконання рішень Вченої ради та доручень ректорату ТНЕУ  

25.04.2017 р.

 

Голова вченої ради

 

Про підготовку навчальних планів на 2017/2018 н.р.

Завідувачі випускових кафедр 

 

Про підсумки проведення Дня відкритих дверей ТНЕУ 

Голова вченої ради

 

Про результати проведення сесій для слухачів Міжнародного дитячого університету "Оeconomus” на базі ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина ТНЕУ 

Голова вченої ради

 

 

Конкурсні питання

Секретар вченої ради

 

Різне

 

 

 

6

Про підсумки роботи ДЕК за всіма ОКР

29.06.2017 р.

Завідувачі кафедр

 

Про формування навчального навантаження кафедр на 2017/2018 н.р.

Завідувачі кафедр

 

Звіт про виконану роботу координаторів міжнародних навчальних програм: англомовної програми з міжнародної економіки, українсько-американської програми з комп’ютерних наук, українсько-польської програми, українсько-німецької факультет-програми 

Різне

Координатори міжнародних навчальних програм