Директор

Дата: 7-07-2012, 10:23

Директор філії: к.е.н., доцент Саак Меружанович Гудратян 

 

Основні публкації:

1. Гудратян, С. М. Підходи до класифікації активів в бухгалтерському обліку / С. М. Гудратян // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – Вип. 2 – С. 66-69.

2. Гудратян, С. Трансформація економіки Вірменії: реалії та перспективи / С. Гудратян // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 81-87.

3. Гудратян, С. Динаміка валютного ринку республіки Вірменія і його сучасний стан / Саак Гудратян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 117-122.Про інститут

Дата: 7-07-2012, 10:21

Єреванська філія Тернопільського національного економічного університету заснована у 2001 році. За роки роботи досягнуто багато. Тут створені всі необхідні умови для ефективної організації навчального процесу: відремонтовані та обладнані аудиторії, оснащені сучасними комп'ютерами лабораторії. У філії працює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив.

 

Значна увага приділяється навчально-виховній роботі зі студентами. За кожною групою закріплений куратор. Організовуються святкування, проводяться зустрічі з ветеранами, організовуються вечори поезії, присвячені творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Єгіше Чаренца, також відзначається день пам'яті жертвам Голодомору і Геноциду вірменів. Почесними гостями свят є Міністр закордонних справ України, Посол та співробітники Посольства України у Вірменії.

 

Україно-Вірменські міждержавні відносини передбачають співпрацю в галузі освіти. Єреванська філія Тернопільського національного економічного університету стала першим вищим навчальним закладом України на Південному Кавказі та за 10 років успішної діяльності зайняла гідне місце у рейтингу кращих ВНЗ Вірменії і отримала широке визнання як серед української, так і серед вірменської громадськості.

 

Філія поступово стає одним з осередків української культури у Вірменії, де разом, розділяючи радощі і труднощі, навчаються українці і вірмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В університеті вивчаються різні мови: російська, українська, англійська, організовуються підготовчі курси з таких дисциплін: англійська мова, математика, економічна географія, інформатика.

 

Навчання студентів проводить висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, членами якого є: 4 доктори наук, професори та 31 кандидат наук, доцент.

 

При кафедрі гуманітарних дисциплін відкрита секція з вивчення економічних, історико-культурних зв'язків України та Вірменії. Секцію очолює доцент філії Г.О. Караханян. Планується створення освітнього і культурного центру України у Вірменії.

 

Викладачі кафедр є авторами монографій, наукових статей, підручників і навчально-методичних посібників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо Вас до Єреванської філії Тернопільського національного економічного університету!

 

У філії здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

1. Міжнародна економіка;

2. Фінанси і кредит (банківська справа);

3. Фінанси і кредит (митна справа);

4. Фінанси і кредит (страхова справа);

5. Oблік і аудит (правове забезпечення господарської діяльності);

6. Комп'ютерні системи та мережі.

 

В університеті діє двоступенева система навчання.

• Бакалавр – денна та заочна форма навчання – 4 роки;

• Магістр – денна форма навчання – 1 рік.

Для абітурієнтів у філії організовуються підготовчі курси з англійської мови, математики, географії та інформатики.

 

У філії відкрито відділення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна форма навчання) за наступними спеціальностями:

• Бухгалтерський облік;

• Комп'ютерні системи та мережі.

Тривалість навчання за спеціальністю:

• Бухгалтерський облік – 2 роки 10 місяців

• Комп'ютерні системи та мережі – 3 роки 10 місяців.

 

Прийом проводиться за результатами співбесіди на підставі свідоцтва про закінчення 9-го класу. Студенти, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста, переводяться на 3-й курс відповідного факультету ТНЕУ.

 

Документи, необхідні для вступу до ВНЗ:

1. Заява;

2. Медична довідка (форма № 086);

3. Свідоцтво про освіту та його копія;

4. Паспорт або свідоцтво про народження і його копія;

5. 8 фотографій (розмір 3x4);

6. Військовий квиток або свідоцтво про приписку та його копія.

 

Адреса філії: Республіка Вірменія, м. Єреван, Аван, вул. Ачаряна, 31.

Телефон: (0037410) 61-22-02, 62-29-69, 61-30-10

Website: www.eftneu.am

E-mail: erfiltanx[at]yahoo.com