Директор ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ"

Мартинюк Василь Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, відмінник освіти України
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99, 47-50-50 внутрішній 10-000

 

У 1985 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансовий механізм професійно-технічної освіти та його вдосконалення».
Працював завідувачем лабораторії кафедри фінансів галузей народного господарства та страхування, асистентом кафедри ревізії і контролю, старшим викладачем, а згодом і доцентом кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.
У 1995 році був ініціатором створення Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільської академії народного господарства, який очолював до 1998 року.
З 1998 по 2016 роки обіймав посаду ректора Тернопільського комерційного інституту.
З вересня 2016 року працював директором науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення  Тернопільського національного економічного університету.
З жовтня 2017 року обіймає посаду директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

 

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення освітніх закладів України.

ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ"

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету»

(ВСП «ФКЕПІТ ТНЕУ»)

У певний період свого життя всі зіштовхуються з проблемним питанням – ким бути в цьому житті, яку професію отримати, до якого вищого навчального закладу вступити. Дуже хочеться не помилитися в даному виборі, щоб життя стало успішним і було сповнене радістю та натхненням. 
Ви маєте добру нагоду познайомитись з одним із найкращих коледжів Тернопільського регіону. Коледжу, де існують власні, традиції, звичаї і де кожен має всі можливості проявити себе, пізнати навколишній світ, слухати та бути почутим. 

Рішення усіх освітянських функцій закладені в системі організації діяльності ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету». Саме про це дбає досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив, який забезпечує освітній процес у складі майже 70 осіб та обслуговуючий персонал у складі 10 осіб. 

Коледж має сучасну матеріально-технічну базу, що дозволяє на високому рівні забезпечити освітній процес. Навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії, 5 комп’ютерних лабораторій, бібліотеку, читальну, актову зали, гуртожиток для студентів. 

Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції. У коледжі створена діюча Рада студентського самоврядування. Кожен студент може отримати консультацію практичного психолога, юриста.

Створено вокально – інструментальний ансамбль «Рідні Галичани» в якому беруть участь уся талановита  студентська молодь. У виконанні колективу різноманітні патріотичні, духовні, народні пісні.

Творчі колективи та окремі виконавці коледжу беруть участь у авторських вечорах, святах, концертах,  тематичних заходах, зокрема відеопроект «Я не мовчу, коли іде війна»,  «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій,  приймають участь у загальноміських заходах, присвячених вшануванню Героїв Небесної сотні, є конкурсантами творів-роздумів «Спасибі, тату!». Викладачі та старшокурсники завжди організовують цікаві відвідування виставок, екскурсії в музеї міста, краю, квести, творчі конкурси з метою формування у студентської молоді естетичних смаків та патріотичного духу.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», які здатні бути конкурентоспроможними на ринку праці.

З 2020 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за такими спеціальностями:

081 «Право»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

073 «Менеджмент»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»»

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

123 «Комп'ютерна інженерія». 

Фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»  готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Сфера діяльності фахівця з правових відносин пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури. Фахівець-правознавець повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; надавати кваліфіковані висновки та консультації.

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Зміст  навчання зі спеціальності «Менеджмент» будується на засвоєнні методології і методики організації виробництва і виконанні професійних функцій за різними  видами організаційно-управлінської діяльності.

Програми навчання орієнтовані на набуття базових знань і використанні професійних знань для організації трудового середовища. Даються сучасні знання про принципи організації та результативність господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формуються здатності організовувати роботу відповідно до вимог  управлінської ланки, ефективних ділових комунікацій, управління персоналом.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

Одним з невід'ємних елементів економічних відносин є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності. Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим.

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають сьогодні швидкого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У світі сучасних та перспективних потреб нашої країни у кваліфікованих економістах коледж готує фахівців зі спеціальності «Економіка». Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури. Особливу увагу приділено освоєнню сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та використанню їх для управління економічними процесами на підприємствах – планування і аналізу виробничо-господарської діяльності та розробки фінансових стратегій.

Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Згідно із соціологічними опитуваннями, саме професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення тощо.

Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість.

Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" пов’язана з:

- розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;

- виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

ВСП «ФКЕПІТ ТНЕУ» ВАРТО ОБРАТИ ТОМУ, ЩО МИ

·             Активно співпрацює з Київською Малою академією наук.

·             Учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій.

·             Організатор щорічних всеукраїнських екологічних конференцій.

·             Студенти Коледжу – переможці багатьох конкурсів та олімпіад.

·             Коледж – учасник та організатор просвітницьких фестивалів, молодіжних акцій і проектів.

·             Забезпечує педагогічний кураторський супровід протягом усіх років навчання.

·             Має висококваліфікований викладацький склад.

Успішне закінчення Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій гарантує:

1.        високий рівень фахівця;

2.        сприяння працевлаштуванню;

3.        диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка;

4.        можливість продовжити навчання за спорідненою спеціальністю в університетах м. Тернопіль та України за скороченим терміном навчання.

Ласкаво просимо приєднатися до великої родини Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету» та пройнятися тим самим «духом коледжу», духом «студентського життя» яке повне турбот і хвилювань, але немає часу прекрасніше, чим студентська пора.

Зроби перший крок до професійного зростання разом з нами!

ВСП «ФКЕПІТ ТНЕУ» – велика дружня родина.

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11а,  м. Тернопіль, 46020

Телефон/факс: (0352) 53-80-99

E-mail: kepit@tneu.edu.ua, kepit_tneu@ukr.net 

http://kepit.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Вацлавський Олег Іванович

Посада:  заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет: 11303
Телефон: 11-139
Е-mail:

Смерека Світлана Богданівна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ
Науковий ступінь:
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: svitlana_s@i.ua, s.smereka@tneu.edu.ua
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-003

Брюхань Лілія Михайлівна

Посада: голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, викладач вищої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:


 
Контакти:
 
E-mail: l.briukhan@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Заставнюк Любов Іванівна

Посада: голова циклової комісії управління та адміністрування, викладач вищої категорії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: l.zastavniuk@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:


 
Контакти:
 
E-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Маркопольський Сергій Володимирович

Посада: голова циклової комісії інформатики та комп'ютерної інженерії, викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: mark7753191@gmail.com
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Галин Богдан Олексійович

Посада: завідувач господарства
 

Контакти:
 
E-mail: galbogdan@gmail.com
Кабінет: 11301
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Довгаль Любов Олександрівна

Посада: соціальний педагог КЕПІТ ТНЕУ
 
Контакти:
 
E-mail: l.dovgal@tneu.edu.ua
Кабінет: 11502
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-012

Прокопенко Оксана Володимирівна

Посада: завідувач навчально-методичного кабінету
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Тимчук Олександр Йосипович

Посада: вихователь
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Шаршонь Галина Степанівна

Посада: спеціаліст КЕПІТ ТНЕУ
 
Контакти:
 
E-mail: h.sharshon@tneu.edu.ua
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-001

Кушнір Наталія Павлівна

Посада: методист
 
Контакти:
 
E-mail: n.kushnir@tneu.edu.ua
Кабінет: 11305
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-015

Бобчук Ірина Анатоліївна

Посада: інженер
 
Контакти:
 
E-mail: i.shevchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11305
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-015

Камінська Ольга Михайлівна

Посада: секретар-друкарка
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-001

Олещук Надія Михайлівна

Посада: методист
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон: