В.о. завідувача кафедри кримінального права та процесу

Рогатинська Ніна Зіновіївна

Науковий ступінь:
 кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.rohatynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кафедра кримінального права та процесу

 Початок історії кафедри кримінального права та процесу сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з’явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач - д. ю. н., проф. В. К. Грищук). У подальшому, в 2000 р., на базі даної кафедри виникли три інших: кафедра правосуддя та прокурорського нагляду (завідувачі - к.ю.н., проф. П. В. Шумський, к.ю.н., доц. В. О. Сич), кафедра кримінального права (завідувач - д.ю.н., проф. В. К. Грищук), а також кафедра кримінального процесу і криміналістики (завідувач - к.ю.н., доц. С. М. Благодир). В 2003 р. у результаті злиття даних кафедр з’являється кафедра кримінального права і процесу та криміналістики (завідувачі - к.ю.н., доц. С.М. Благодир, В. В. Слободянюк, доц. М. О. Головецький). У 2009 р. кафедра реорганізована шляхом злиття із кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права у кафедру публічного права (завідувачі - к.ю.н., доц. М. О. Головецький, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська).

Останнім етапом реорганізації кафедри стало її перейменування в серпні 2015 р. у кафедру кримінального права та процесу. Завідувачем кафедри призначено к.ю.н., доц. Ніну Зіновіївну Рогатинську, яка обіймає посаду й по сьогодні.

 

Склад кафедри. Колектив кафедри кримінального права та процесу становить 12 науково-педагогічних працівників, з них: 6 к.ю.н., доц. - Н. З. Рогатинська, С. В. Банах,  Р. П. Олійничук, М.Ю. Кравчук, Ю.О., Пилюков та 1 к.ю.н. Мазепа С.О.; ст. викладачі П.В. Декайло, І. І. Юркевич, І. Метельський, В.В. Горба, А.Б. Матвіяс,  також 1 представник учбово-допоміжного персоналу - ст. лаборант кафедри С. О. Тимочко .

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінологія», «Практика кваліфікації злочинів», «Теорія доказів», «Цивільна безпека», «Спецпідготовка», «Практикум зі складання процесуальних документів», «ОРД» та інші.

При кафедрі діє навчальна криміналістична лабораторія, завідувачем котрої є Володимир Ігорович Кусмарцев.


Завдання функціонування навчальної криміналістичної лабораторії полягає у створенні передумов для:

-         організації індивідуального та диференційованого навчання;

-         реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-         організації роботи наукових гуртків;

-         проведення засідань загальних зборів гуртків;

-         виконання навчальних експертиз;

-     забезпечення технічних і методичних передумов для формування навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;

-         забезпечення профільного і поглибленого вивчення спецкурсів;

-         підвищення пізнавальної активності студентів;

-         популяризації основних положень науки криміналістики;

-         експериментальних експертних досліджень наданих навчальних об’єктів;

-         індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

 

З 1 вересня 2016 року кафедра кримінального права та процесу є випусковою кафедрою для нової спеціальності "Правоохоронна діяльність". Тож запрошуємо на навчання усіх бажаючих майбутніх юристів, що прагнуть працювати і змінювати на краще правоохоронні органи України, зокрема: національну поліцію України, СБУ, НАБУ, департамент фінансових розслідувань, прокуратуру, органи викоанння покарань та інші.

У співавторстві викладачами кафедри к.ю.н. С. В. Банахом та к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинською видано навчальний посібник ''Кримінально-виконавче право України: Навч.посібник [У схемах та таблицях]'' (2015р.) і підручник ''Кримінальний процес'' (2016р.).
  

Наукова діяльність кафедри здійснюються викладачами у відповідності до кафедральної теми: «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх»

Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем з циклу кримінально-правових наук із урахуванням нових змін до законодавства та завдань, які стоять перед українською державою.

Найбільш важливі результати науково-дослідницької роботи кафедри знайшли своє відображення у численних статтях, науково-практичних коментарях до нормативно-правових актів, монографіях та інших публікаціях.

У роботу кафедри постійно впроваджуються основні положення національної доктрини розвитку освіти: використовуються новітні інформаційні технології, технічні засоби навчання, ведеться підготовка до дистанційного навчання студентів і слухачів тощо.

 

Робота із студентами. На кафедрі працюють гуртки з кримінального права та кримінального процесу. Періодичність проведення засідань гуртків проводяться останній тиждень кожного місяця. Завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська та викладачі кафедри систематично організовують зустріч студентів із представниками судових та правоохоронних. 

 

 Виховна діяльність. Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні виховних заходів. Ця робота ведеться через кураторів груп, органи студентського самоврядування, старост, студентського декана. Здійснюються заходи спрямовані на формування високих, естетичних, культурних та моральних якостей у студентів. Викладачі кафедри разом із студентам приймають участь у проведенні круглих столів, студентських конференціях, а також у підготовці  «Дня юриста», спортивних змаганнях з футболу, шахів, тенісу т інші заходи.

 

Громадська робота та співпраця. Викладачі кафедри є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Кафедра співпрацює із Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВСУ в Тернопільській області, Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Радою адвокатів в Тернопільській області, Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Асоціацією правників України.

 

Cайт http://kpp.tneu.edu.ua/

 


Професорсько-викладацький колектив

Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е--mal: s.v.banakh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-201, 15-227
Кабінет: 407


Пілюков Юрій Олександрович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: 
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Мазепа Світлана Олегівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: 


Контакти:
Е-mail: s.mazepa@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25, 15-231
Кабінет: 408Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: r.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: доцент, голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Декайло Петро Володимирович

 Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Черномиз Назар Володимирович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кусмарцев Володимир Ігорович

Посада: завідувач навчальної криміналістичної лабораторії

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407  


Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: s.tymochko@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25; 15-227
Кабінет: 407