Завідувач кафедри кримінального права та процесу

Рогатинська Ніна Зіновіївна
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: n.rohatynska@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25, 15-231
Кабінет: 408


Кафедра кримінального права та процесу

 Початок історії кафедри кримінального права та процесу сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з’явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач - д. ю. н., проф. В. К. Грищук). У подальшому, в 2000 р., на базі даної кафедри виникли три інших: кафедра правосуддя та прокурорського нагляду (завідувачі - к.ю.н., проф. П. В. Шумський, к.ю.н., доц. В. О. Сич), кафедра кримінального права (завідувач - д.ю.н., проф. В. К. Грищук), а також кафедра кримінального процесу і криміналістики (завідувач - к.ю.н., доц. С. М. Благодир). В 2003 р. у результаті злиття даних кафедр з’являється кафедра кримінального права і процесу та криміналістики (завідувачі - к.ю.н., доц. С.М. Благодир, В. В. Слободянюк, доц. М. О. Головецький). У 2009 р. кафедра реорганізована шляхом злиття із кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права у кафедру публічного права (завідувачі - к.ю.н., доц. М. О. Головецький, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська).

Останнім етапом реорганізації кафедри стало її перейменування в серпні 2015 р. у кафедру кримінального права та процесу. Завідувачем кафедри призначено к.ю.н., доц. Ніну Зіновіївну Рогатинську, яка обіймає посаду й по сьогодні.

 

Склад кафедри. Колектив кафедри кримінального права та процесу становить 9 науково-педагогічних працівників, з них: 4 к.ю.н., доц. - Н. З. Рогатинська, Р. П. Олійничук, Н. О. Чудик та С. В. Банах; 2 к.ю.н. - Ю. О. Пілюков, С. Ф. Вишневський; 1 д.м.н., доцент - С. В. Федик-Лукащук, 5 ст. викладачі - Ю. О. Пілюков, Б. В. Прокопів, С. Ф. Вишневський, І. І. Юркевич, Т. Д. Боднарчук, а також 1 представник учбово-допоміжного персоналу - ст. лаборант кафедри С. О. Тимочко.

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінологія», «Судова медицина та психіатрія», «Практика кваліфікації злочинів», «Теорія доказів», «Правові інституції України», «Юридична відповідальність у сфері господарської діяльності».

 

При кафедрі діє навчальна криміналістична лабораторія, завідувачем котрої є Володимир Ігорович Кусмарцев.


Завдання функціонування навчальної криміналістичної лабораторії полягає у створенні передумов для:

-         організації індивідуального та диференційованого навчання;

-         реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-         організації роботи наукових гуртків;

-         проведення засідань загальних зборів гуртків;

-         виконання навчальних експертиз;

-     забезпечення технічних і методичних передумов для формування навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;

-         забезпечення профільного і поглибленого вивчення спецкурсів;

-         підвищення пізнавальної активності студентів;

-         популяризації основних положень науки криміналістики;

-         експериментальних експертних досліджень наданих навчальних об’єктів;

-         індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

 

З 1 вересня 2016 року кафедра кримінального права та процесу є випусковою кафедрою для нової спеціальності "Правоохоронна діяльність". Тож запрошуємо на навчання усіх бажаючих майбутніх юристів, що прагнуть працювати і змінювати на краще правоохоронні органи України, зокрема: національну поліцію України, СБУ, фіскальну службу, НАБУ, департамент фінансових розслідувань, прокуратуру, органи викоанння покарань та ін.

У співавторстві викладачами кафедри к.ю.н. С. В. Банахом та к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинською видано навчальний посібник ''Кримінально-виконавче право України: Навч.посібник [У схемах та таблицях]''(2015р.) і підручник ''Кримінальний процес'' (2016р.).
  

Наукова діяльність кафедри. Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем з циклу кримінально-правових наук із урахуванням нових завдань, які стоять перед українською державою.

З 2013 по 2018 рр. кафедра працює над реалізацією цільової комплексної наукової теми «Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури», за наслідками виконання  котрої планується видання монографії.

Найбільш важливі результати науково-дослідницької роботи кафедри знайшли своє відбиття у численних статтях, науково-практичних коментарях до нормативно-правових актів, монографіях та інших публікаціях.

 

Робота із студентами. На кафедрі працює науковий гурток. Періодичність проведення засідань гуртка кожного вівторка першого та третього тижня місяця об 14 год. 25 хв. Завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська систематично організовує зустріч студентів із представниками судових, правоохоронних і правозахисних органів.

 

Виховна діяльність. Кафедра кримінального права і процесу є співорганізатором щорічних показів тематичних документальних фільмів, що здійснюється в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «DocudaysUA», організатором студентського конкурсу «Правові дибати з галузей публічного права», співорганізатором щорічної прощі студентів, випускників і працівників ЮФ ТНЕУ до Марійського духовного центру «Зарваниця».

 

Громадська робота та співпраця. Викладачі кафедри є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Україно-Американської асоціації працівників вищої школи» (UAACE), ГО «Всеукраїнське об'єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист», ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства».

Кафедра співпрацює із Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВСУ в Тернопільській області, Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Радою адвокатів в Тернопільській області, Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Асоціацією правників України, Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини «DocudaysUA», Міжнародною культурно-освітньою Асоціацією (ICEA),ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», ГО ТМГО «Адаптаційний чоловічий центр», МГО «Файне місто» тощо.

Cайт http://kpp.tneu.edu.ua/

 


Професорсько-викладацький колектив

Литвак Олег Михайлович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: 
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е--mal: s.v.banakh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-201, 15-227
Кабінет: 407


Пілюков Юрій Олександрович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: 
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Прокопів Богдан Васильович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: r.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: доцент, голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Вишневський Святослав Федорович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Декайло Петро Володимирович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Лукащук-Федик Світлана Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор медичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407
Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Боднарчук Тарас Дарійович

Посада: старший викладач 
Наукова ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Кусмарцев Володимир Ігорович

Посада: завідувач навчальної криміналістичної лабораторії

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407  


Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: s.tymochko@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25; 15-227
Кабінет: 407