Завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Білецька Ірина Мирославівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: i.biletska@tneu.edu.ua, luc_im@ukr.net


Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Підготовка управлінців з інноваційним типом мислення, здатних гідно представляти вітчизняний бізнес-сектор на міжнародній арені, наближення навчання до потреб реального життя в умовах трансформації економіки, – такими були і залишаються пріоритетні завдання кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ.

Його початок було покладено зі створенням у 1998 р. в Івано-Франківському інституті менеджменту кафедри підприємництва, менеджменту та маркетингу. Навчання студентів за спеціальностями, що на той час не мали аналогів в ІваноФранківській області («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Фінанси»), забезпечувалося кращими викладачами як ТНЕУ (тоді ще ТАНГ), так і інших ВНЗ Івано-Франківська, а також викладачами-практиками - фахівцями і керівниками підприємств і установ, які розкривали перед студентами прикладні аспекти їх майбутньої професії.

За роки свого існування кафедра пройшла тривалий шлях розвитку і трансформацій. У 2013 р. шляхом об’єднання кафедри міжнародної економіки і кафедри менеджменту і маркетингу було створено кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту.

Нині кафедра забезпечує викладання близько 120 дисциплін циклів природничо-наукової і загальноекономічної та професійно-практичної підготовки.  Безумовною перевагою є широке використання в процесі викладання інтерактивних методів навчання, зокрема кейсметоду, тренінгів, ділових ігор, дискусій, творчих завдань, засоби візуалізації навчальних матеріалів, спеціалізовані програмні продукти і т.д.

Кафедра неодноразово виступала співорганізатором проведення науковопрактичних конференцій, зокрема, упродовж 2010 – 2014 рр. - п’яти Всеукраїнських наукових web-конференцій молодих вчених «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях» (у співпраці з МОН України, Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Полтавським університетом економіки і торгівлі, Криворізьким економічним інститутом, КНЕУ імені В.Гетьмана), а у 2011 – 2014 рр. - всеукраїнських наукових конференцій молодих вчених, аспірантів та студентів «Менеджмент предпринимательской деятельности». З 2010 р. кафедра виступає співорганізатором і активним учасником проведення звітної науково-практичної конференції в рамках Днів науки ІФННІМ ТНЕУ. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти інституту неодноразово приймали участь в наукових конференціях, що проводились на рівні університету.

Нині кафедра МЕМіМ здійснює підготовку кадрів для економічної та організаційно-управлінської діяльності і є випусковою за спеціальностями:

051 «Економіка»;

073 «Менеджмент»;

074 «Публічне управління і адміністрування»;

075 «Маркетинг».

Головним завданням кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ТНЕУ було і залишається формування висококваліфікованого фахівця – економіста і менеджера - здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством в цілому.


Професорсько-викладацький колектив

Пилипів Ігор Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник освіти і науки України

Контакти:
Телефон: (0342) 3-24-67
Кабінет: 304
E-mail: ipylypiv@tneu.edu.uaБаран Ростислав Ярославович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:   baranr32@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Загурський Олександр Богданович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: zagursky.sasha@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Сабецька Тетяна Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: sab-tet@ukr.net
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Стефанишин Лілія Стефанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: liliua627@gmail.com 
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Юрчишин Ірина Ярославівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: yurchyshyn84@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32


Білоус Любомир Йосипович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  l.bilous@tneu.edu.uaКозин Лариса Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 418
E-mail:  kozynlora@gmail.com, lorakozin@meta.uaКороль Володимир Степанович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  king_stat@i.uaМарків Марія Михайлівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: Markiv.mariia@gmail.comПробоїв Ольга Анатоліївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  o.proboyiv@gmail.comРоманчукевич Мар’яна Йосипівна

Посада: доцент  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 418
E-mail:  romanmr42@gmail.comСвірський Володимир Степанович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  v.svirskyy@tneu.edu.uaФігурка Марія Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  mvf.boss@i.uaЖекало Ганна Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  


Косило Христина Миронівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  


Снігур Христина Анатоліївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  


Григорів Світлана Федорівна

Посада: старший лаборант кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: магістр

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  s.hryhoriv@tneu.edu.ua Ціжма Оксана Анатоліївна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32